Конспекти уроків українська мова 2 клас

Конспекти уроків українська мова 2 клас

Урок 1. Тема. Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту

Урок 2. Тема. Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули»

Урок 3. Тема. Каліграфічне написання великих букв алфавіту. Слова, близькі за значенням

Урок 4. Тема. Склад. Перенос слів з рядка в рядок

Урок 5. Тема. Перенос слів із збігом приголосних звуків

Урок 6. Тема. Перенос слів із буквами й та ь

Урок 7. Тема. Слово. Речення

Урок 8. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень

Урок 9. Тема. Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми

Урок 10. Тема. Поняття про мову . Спорідненість української мови з російською та білоруською

Урок 11. Тема. Старі й нові слова в українській мові

Урок 12. Тема. Усне і писемне мовлення. Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Ситуативні діалогічні вправи

Урок 13. Тема. Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Побудова діалогу за поданими запитаннями

Урок 14. Тема. Сила голосу і швидкість мовлення . Спостереження за особливостями мовлення, пов’язаними з різними умовами спілкування

Урок 15. Тема. Слова ввічливості. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу

Урок 16. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо

Урок 17. Тема. Урок контролю опрацьованого матеріалу з повторення розділу „Мова і мовлення”. Тематичне оцінювання

Урок 18. Тема. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Урок 19. Тема. Добір заголовків до текстів. Вправляння у стислому переказуванні тексту

Урок 20. Тема. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка

Урок 21. Тема. Усний переказ тексту. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації

Урок 22. Тема. Види текстів: розповідь, опис, міркування

Урок 23. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою „Текст”. Тематичне оцінювання

Урок 24. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання деформованих речень

Урок 25. Тема. Поняття про речення. Основні ознаки речення

Урок 26. Тема. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Розрізнення завершених і незавершених речень

Урок 27. Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень

Урок 28. Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу

Урок 29. Тема. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Урок 30. Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

Урок 31. Тема. Перевірка знань з мови. Мовна тема

Урок 32. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Речення і текст. Усний твір

Урок 33. Тема. Закріплення знань про види речень. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом

Урок 34. Тема. Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання

Урок 35. Тема. Головні члени речення

Урок 36. Тема. Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами

Урок 37. Тема. Встановлення зв’язку слів у реченнях за питаннями

Урок 38. Тема. Встановлення зв’язку слів у реченнях. Поширення речень. Навчальне аудіювання

Урок 39. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Тематичне оцінювання

Урок 40. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих складових частин

Урок 41. Тема. Слова, що означають назви предметів

Урок 42. Тема. Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за питаннями хто? що? Групування предметів за родовими та видовими ознаками

Урок 43. Тема. Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без вживання термінів)

Урок 44. Тема. Змінювання іменників за зразком «один-багато». Редагування тексту

Урок 45. Тема. Перевірна робота. Контрольне аудіювання

Урок 46. Тема. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей

Урок 47. Тема. Вправи на закріплення написання імен, по батькові, прізвищ. Складання усної розповіді за серією малюнків

Урок 48. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Засоби зв’язку речень у тексті. Удосконалення тексту шляхом заміни слів синонімами

Урок 49. Тема. Велика буква у кличках тварин

Урок 50. Тема. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок

Урок 52. Тема. Перевірка знань з мови. Мовна тема. Вправи на закріплення написання географічних назв

Урок 53. Тема. Закріплення правил написання іменників із великої букви. Перевірна робота. Діалог

Урок 54. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів». Тематичне оцінювання

Урок 55. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо – слухаємо, читаємо – пишемо. Слова, що називають ознаки предметів

Урок 56. Тема. Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників (без вживання терміна) у мовленні

Урок 57. Тема. Контрольне списування

Урок 58. Тема. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато»

Урок 59. Тема. Контрольний диктант

Урок 60. Тема. Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками

Урок 61. Тема. Назви ознак, близькі і протилежні за значенням

Урок 62. Тема. Узагальнюючий урок за темами „Слова, які означають назви предметів”, „Слова, які називають ознаки предметів”

Урок 63. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний переказ тексту за малюнком та поданим планом

Урок 64. Тема. Підсумковий урок за І семестр

Урок 65. Тема. Слова, що означають дії предметів

Урок 66. Тема. Роль дієслів (без вживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні

Урок 67. Тема. Змінювання дієслів з іменниками за зразком „один – багато”

Урок 68. Тема. Спостереження за роллю дієслів у мовленні

Урок 69. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося малювати словами

Урок 70. Тема. Дієслова, близькі та протилежні за значенням

Урок 71. Тема. Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини

Урок 72. Тема. Складання розповіді за серією малюнків та запитаннями

Урок 73. Тема. Узагальнення знань та вмінь учнів за темою „Слова, що означають дії предметів”

Урок 74. Тема. Поняття про службові слова, їхню роль у реченні

Урок 75. Тема. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні

Урок 76. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки з деформованих речень

Урок 77. Тема. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Тематичне оцінювання

Урок 78. Тема. Корінь слова. Спільнокореневі слова

Урок 79. Тема. Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів

Урок 80. Тема. Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова

Урок 81. Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

Урок 82. Тема. Перевірка знань з мови. Мовна тема

Урок 83. Тема. Систематизація та перевірка знань. Тематичне оцінювання

Урок 84. Тема. Звуки і букви. Алфавіт

Урок 85. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося розповідати. Побудова тетсту-розповіді за опорними словами

Урок 86. Тема. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником

Урок 87. Тема. Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі

Урок 88. Тема. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо

Урок 89. Тема. Наголос. Наголошений склад. Складотворна роль голосних звуків

Урок 90. Тема. Наголошені і ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах

Урок 91. Тема. Роль наголосу у значенні слова. Вимовляння слів із правильним наголосом

Урок 92. Тема. Контрольний диктант

Урок 93. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Слухаємо, говоримо, розповідаємо. Аналіз контрольної роботи

Урок 94. Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] у корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова і добору спільнокореневих слів

Урок 95. Тема. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених [е], [и] у корені слова

Урок 96. Тема. Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких потрібно запам’ятати. Перевірка написання слів із ненаголошеними [е], [и] засловником

Урок 97. Тема. Узагальнення знань про ненаголошеними [е], [и] у корені

Урок 98. Тема. Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі

Урок 99. Тема. Звук [ф], позначення його буквою „еф”

Урок 100. Тема. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз

Урок 101. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося малювати словами. Опис лисички

Урок 102. Правильна вимова звуків [ґ], [г], позначення їх буквами „ґе”,„ге”

Урок 103. Тема. Буква „ща”, позначення нею звукосполучення [шч]

Урок 104. Тема. Дзвінкі та глухі приголосні звуки

Урок 105. Тема. Правильна вимова дзвінких приголосних у кінці слова та складу. Усний переказ тексту

Урок 106. Тема. Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз

Урок 107. Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь)

Урок 108. Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь) перед о. Перенос слів із ь

Урок 109. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Типи текстів. Складання тексту за початком

Урок 110. Тема. Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі двома однаковими буквами

Урок 111. Тема. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 112. Тема. Апостроф. Вживання апострофа, вимова та написання слів з апострофом

Урок 113. Тема. Правило переносу слів з апострофом

Урок 114. Тема. Контрольне списування

Урок 115. Тема. Перевірка знань з мови. Мовна тема

Урок 116. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення розповідь на тему„9 Травня – День перемоги”

Урок 117. Тема. Узагальнення знань з мови. Тематичне оцінювання

Урок 118. Тема. Повторення вивченого про текст, види текстів

Урок 119. Тема. Контрольний диктант

Урок 120. Тема. Повторення вивченого про речення, слово. Добір спільнокореневих слів

Урок 121. Тема. Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання. Контрольне аудіювання

Урок 122. Тема. Повторення знань про частини мови(іменник, прикметник, дієслово) без вживання термінів

Урок 123. Тема. Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 124. Тема. Підсумковий урок за семестр

Урок 125. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу „Чому Оля не зірвала квітки?”

Урок 126. Тема. Підсумковий урок за рік

 

Конспекти уроків українська мова 2 клас