КОНСПЕКТИ УРОКІВ МАТЕМАТИКА 1 КЛАС

Конспекти уроків математика 1 клас

1. Урок на тему: Лічба предметів. Поняття „лівий-правий”, „верхній-нижній”,”довгий-короткий”, „однакової довжини”.

2. Урок на тему: Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Підготовчі вправи до написання цифр.

3. Урок на тему: Порядкова лічба. Поняття „зліва-направо”, „справо-наліво”, „один”, „всі”, „решта!, „кожний”, „вищий-нижчий”. Підготовка до написання цифр.

4. Урок на тему: Лічба предметів. Поняття „стільки само”. Поняття „великий – малий”, „найбільший – найменший”.

5. Урок на тему: Лічба предметів. Співвіднесення цифри і числа. Поняття „багато”, „один”.

6. Урок на тему: Лічба предметів. Поняття „довгий, короткий”. Число і цифра 1. Написання цифри 1.

7. Урок на тему: Число і цифра 2 . Написання цифри 2. Монети 1к. і 2 к.

8. Урок на тему: Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки „більше”, „менше”, „дорівнює”.

9. Урок на тему: Число і цифра 3 . Порівняння чисел в межах 3.Написання цифри 3.

10. Урок на тему: Число і цифра 4 . Порівняння чисел в межах 4.Написання цифри 4.

11. Урок на тему: Склад числа 4.Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур.

12. Урок на тему: Порівняння чисел у межах 5. Монети ( 1к., 2к., 5к.)Склад числа 5.

13. Урок на тему: Склад числа 5. Порівняння чисел в межах 5. Порівняння чисел на числовому відрізку. Порівняння висоти предметів.

14. Урок на тему: Ознайомлення з дією додавання. Знак „плюс”. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками.

15. Урок на тему: Складання прикладів на додавання за малюнками монет. Порівняння чисел. Порівняння за віком.

16. Урок на тему: Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел в межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками.

17. Урок на тему: Склад числа 6. П’ятикутник і шестикутник. Поняття „зліва”, „справа”.

18. Урок на тему: Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Складання і розв’язування прикладів.

19. Урок на тему: Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня.

20. Урок на тему: Перетин прямих. Точка. відрізок. Порівняння відрізків за довжиною.

21. Урок на тему: Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання у випадку трьох доданків.

22. Урок на тему: Склад числа 8. Вправи на знаходження пропущених чисел.

23. Урок на тему: Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел в межах 9.

24. Урок на тему: Склад числа 9. Вимірювання довжини відрізків.

25. Урок на тему: Складання і розв’язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників.

26. Урок на тему: Число 10. Запис числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.

27. Урок на тему: Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.

28. Урок на тему: Ознайомлення з термінами „доданок”, „сума”. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

29. Урок на тему: Повторення складу чисел 5 і 6. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

30. Урок на тему: Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-«. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

31. Урок на тему: Дія віднімання. Складання, запис і розв’язування прикладів на віднімання і додавання.

32. Урок на тему: Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

33. Урок на тему: Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання 1.

34. Урок на тему: Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання.

35. Урок на тему: Додавання і віднімання нуля. Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел.

36. Урок на тему: Ознайомлення з поняттям і терміном „задача”. Складання і розв’язування задачі на знаходження суми і остачі. Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання.

37. Урок на тему: Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв’язування прикладів виду 7 1 1, 7-1-1.Складання і розв’язування прикладів і задач.

38. Урок на тему: Складання таблиці додавання і віднімання 2. Розв’язування прикладів виду 8 1 1, 8-1-1.

39. Урок на тему: Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа.

40. Урок на тему: Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Поняття „умова задачі”, „запитання задачі”, „відповідь задачі”.

41. Урок на тему: Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

42. Урок на тему: Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Розв’язування задач на знаходження суми.

43. Урок на тему: Складання задачі, яка містить поняття „стільки само”. Задачі на знаходження остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3.

44. Урок на тему: Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.

45. Урок на тему: Задачі на знаходження суми і остачі. Кругові приклади.

46. Урок на тему: Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

47. Урок на тему: Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.

48. Урок на тему: Розв’язування задач, які містять поняття „стільки само”. Побудова відрізка.

49. Урок на тему: Складання таблиць додавання і віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння.

50. Урок на тему: Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць.

51. Урок на тему: Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади.

52. Урок на тему: Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі.

53. Урок на тему: Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння значень числових виразів.

54. Урок на тему: Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі і вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків.

55. Урок на тему: Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

56. Урок на тему: Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел.

57. Урок на тему: Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка.

58. Урок на тему: Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць.

59. Урок на тему: Кілограм. Поняття про вік людини. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Ламана.

60. Урок на тему: Додавання і віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на знаходження невідомого доданка.

61. Урок на тему: Перевірна робота за семестр.

62. Урок на тему: Додавання і віднімання чисел частинами. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел. Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць. Додавання і віднімання в межах 10.

63. Урок на тему: Вправи на застосування переставної властивості додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка, на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

64. Урок на тему: Десяток. Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання й віднімання в межах 10

65. Урок на тему: Лічба предметів у межах 20.порівняння чисел. Вправи на знаходження невідомого доданка. Задачі на визначення віку дітей. Побудова відрізків

66. Урок на тему: Лічба в межах 20. вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. вимірювання і побудова відрізків

67. Урок на тему: Дециметр. Вимірювання відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання

68. Урок на тему: Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць

69. Урок на тему: Утворення чисел другого десятка з десятка і одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10

70. Урок на тему: Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць

71. Урок на тему: Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел

72. Урок на тему: Назви чисел при відніманні. Додавання й віднімання виду 10+3, 14-4, 15-10. Задачі на знаходження суми й остачі

73. Урок на тему: Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання й віднімання виду 16+1, 17-1. Розв’язування задач

74. Урок на тему: Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. Нумерація чисел другого десятка. Задачі на знаходження невідомого доданка

75. Урок на тему: Розв’язування задач на додавання й віднімання. Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжини відрізків

76. Урок на тему: Лічба в межах 20. Розв’язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників

77. Урок на тему: Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10

78. Урок на тему: Додавання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка

79. Урок на тему: Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

80. Урок на тему: Додавання й віднімання числа частинами. Лічба в межах 20. Задачі на різницеве порівняння

81. Урок на тему: Ознайомлення з таблицями додавання й віднімання за межами десятка. Таблиця додавання числа 2 з переходом через десяток. Задачі на різницеве порівняння чисел

82. Урок на тему: Таблиця додавання числа 2 з переходом через десяток. Задачі на різницеве порівняння чисел

83. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач на одну дію

84. Урок на тему: Таблиця додавання числа 3 з переходом через десяток. Порівняння чисел. Задачі на знаходження невідомого доданка й суми

85. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язування вправ і задач. Ознайомлення із задачами на дві дії

86. Урок на тему: Таблиця додавання числа 4 з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та різницеве порівняння чисел

87. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 4 з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Розпізнавання многокутників

88. Урок на тему: Таблиця додавання числа 5 з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Складання і розв’язування задачі за малюнком. Підготовча робота до розв’язування задач і прикладів на дві дії

89. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 5 з переходом через десяток. Підготовча робота до розв’язування задач і прикладів на дві дії. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

90. Урок на тему: Таблиця додавання числа 6 з переходом через десяток. Задача, до якої поставлено два запитання

91. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 6 з переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

92. Урок на тему: Таблиця додавання числа 7 з переходом через десяток. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження невідомого від’ємника. Розв’язування задач на збільшення числа на кілька одиниць

93. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 7 з переходом через десяток. Розв’язування задач на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел

94. Урок на тему: Таблиця додавання числа 8 з переходом через десяток. Задача, до якої поставлено два запитання. Задача на знаходження суми

95. Урок на тему: Таблиця віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування простих задач. Складання і розв’язування задач за малюнками.

96. Урок на тему: Таблиця додавання числа 9 з переходом через десяток. Розв’язування простих задач

97. Урок на тему: Прості задачі на додавання й віднімання. Порівняння виразів

98. Урок на тему: аблиця віднімання числа 9 з переходом через десяток.

99. Урок на тему: Прості задачі на додавання й віднімання. Порівняння виразів-2

100. Урок на тему: Повторення вивченого. Числа 11-20. Розв’язування прикладів.

101. Урок на тему: Повторення вивченого. Числа 11-20. Розв’язування прикладів-2.

102. Урок на тему: Повторення вивченого. Нумерація чисел 11-20. Складання і розв’язування задач.

103. Урок на тему: Повторення вивченого. Нумерація чисел 11-20. Складання і розв’язування задач-2.

104. Урок на тему: Повторення вивченого. Утворення наступного числа. Розв’язування прикладів. Геометричний матеріал.

105. Урок на тему: Повторення вивченого. Утворення попереднього числа. Розв’язування прикладів. Дециметр.

106. Урок на тему: Повторення вивченого. Різницеве порівняння чисел. Розв’язування прикладів.

107. Урок на тему: Повторення вивченого. Задачі на різницеве порівняння чисел. Додавання і віднімання в межах 10.

108. Урок на тему: Повторення вивченого. Порівняння чисел.

109. Урок на тему: Повторення вивченого. Десятковий склад чисел. Розв’язування прикладів. Геометричний матеріал.

110. Урок на тему: Повторення вивченого. Усні обчислення: додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування прикладів.

111. Урок на тему: Повторення вивченого. Усні обчислення: віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток.

112. Урок на тему: Повторення вивченого. Обчислення виразів.

113. Урок на тему: Повторення вивченого. Складання і розв’язування задач за малюнками. Задачі із зайвими даними

114. Урок на тему: Повторення вивченого. Склад чисел 11-18 із двох одноцифрових чисел. Підсумок за рік

 

Конспекти уроків математика 1 клас