Урок № 95. Тема. Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення ДЗ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 95. Тема. Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення ДЗ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення ДЗ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: формувати в учнів уміння артикулювати звуки [дз], [дз’], позначати їх на письмі буквосполученнями ДЗ, співвідносити звуко-буквені значення; формувати навичку орфоепічно правильного читання; виховувати в учнів любов до природи.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; складові таблиці; предметні малюнки із зображенням птахів.

Хід уроку № 95. Тема. Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення ДЗ. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивчених звуків і букв (с. 132—133).
— Розгорніть буквар. Роздивіться вагончики. Чи залишилися в них вільні місця?
— Назвіть букви на позначення голосних звуків. Скільки їх усього?
— Перелічіть букви на позначення приголосних звуків, назва яких закінчується звуком [е]. (Б, В, Г, Ґ, Д, Ж, З, П, Т, Ц, Ч.)
— Перелічіть букви на позначення приголосних звуків, назва яких починається звуком [е]. (Л, М, Н, Р, С, Ф.)
— У назві яких букв на позначення приголосних звуків чується звук [а]? (К, Х, Ш, Щ.)

2. Звуко-буквений аналіз слів. Спостереження за артикуляцією звуків.

Учитель вивішує на дошці зображення дятла.

— Що ви можете розповісти про цього птаха? Опишіть його зовнішній вигляд.
— Вимовте перші звуки слів ДЯТЕЛ, ДЕРЕВО. Чим вони схожі і чим відрізняються? (Парні приголосні — твердий [д] і м’який [д’].)
— Прослідкуйте за «роботою» мовного апарату. Як утворюється звук [д]?

Учні з’ясовують, що під час вимови приголосного звука [д] зімкнення язика з верхнім піднебінням створює вибух, язик різко відривається від піднебіння, пропускаючи видихуване повітря.
Учитель вивішує на дошці зображення зозулі.

— Що ви знаєте про повадки цієї пташки? Чи в’є вона гніздо? Куди відкладає яйця?
— Який звук зустрічається у слові двічі?
— Вимовте парами приголосні звуки [з] — [з’]. Прослідкуйте за «роботою» мовного апарату.

Учні встановлюють, що ці звуки вимовляються з перешкодою: кінчик язика майже торкається верхніх зубів, утворюючи щілину.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні на уроці ми будемо вивчати нові й досить складні у вимові звуки, що позначаються вже відомими вам буквами. А допоможуть нам упоратися зі складним завданням вірні пернаті друзі — птахи.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виділення звуків [дз], [дз’] зі слів.
Учитель вивішує на дошці зображення сороки.
— Що ви можете розповісти про цього птаха? Опишіть зовнішній вигляд сороки.
— Сорока принесла новину з лісу. Там розцвіли ніжні сині квітки. Послухайте про них вірш Олексія Катрича.

Дзвоники
Дзвоники синенькі,
дзвоники тоненькі,
славте день!
Дзінь та дзень!
Дзінь та дзень!
Дзвоніть дзвінко увесь день!

— Прислухайтеся, як дзвонять дзвоники: ДЗІНЬ, ДЗЕНЬ! Який перший звук ви чуєте в цих словах?

Учитель кілька разів вимовляє слова, чітко артикулюючи звуки [дз], [дз’]. Учні повторюють слова й окремі звуки хором та індивідуально. Учитель слідкує за тим, щоб діти не вимовляли окремо звуки [д], [з] і [д’], [з’].

2. Артикуляція звуків [дз], [дз’].
Учитель вивішує на дошці зображення папуги.

— Наступне завдання нам приніс Папуга. Якими надзвичайними здібностями прославилися ці птахи? (Умінням перекривляти звуки, людські слова.)
— Саме Папуга просить вас правильно вимовляти приголосні звуки: твердий [дз] і м’який [дз’]. А для цього треба зрозуміти й відчути, як вони вимовляються.

Учитель пояснює, що звук [дз] складається з двох елементів — зімкненого [д] та щілинного [з]. Однак зімкнення, яке відбувається під час вимовляння першого елемента, не створює вибуху, як під час вимови звука [д], тобто язик не відривається від верхнього піднебіння, а плавно, без будь-якої перерви переходить у щілинний елемент звука [з].
Аналогічно звук [дз’] складається з двох елементів — зімкненого [д’] та щілинного [з’]. Зімкнення, яке відбувається під час вимовляння першого елемента звука [д’], також плавно, без вибуху і будь-якої перерви переходить у щілинний елемент звука [з’].
Учитель вимовляє звуки [дз], [дз’]. Учні імітують вимову хором та індивідуально.

3. Порівняння вимови звуків [дз] — [ц], [дз’] — [ц’].

— Ви вже знаєте, що в українській мові є приголосні звуки, схожі за вимовою. Вони відрізняються тільки наявністю або відсутністю голосу. Пригадайте і повторіть за мною такі пари звуків: [з] — [с], [ж] — [ш], [д] — [т], [б] — [п], [г] — [х], [ґ] — [к].

Аналогічно вимовляються пари м’яких приголосних звуків.

— Є також звуки, схожі на [дз], [дз’]. Тільки вони вимовляються без голосу. Спробуйте встановити, що це за звуки.

Учні парами вимовляють звуки [дз] — [ц], [дз’] — [ц’].

— Отже, щоб добре навчитися вимовляти приголосні звуки [дз] і [дз’], треба спочатку кілька разів вимовити звуки [ц] або [ц’], а потім додати до них, «увімкнути» голос.

4. Упізнавання звуків [дз], [дз’] у мовленні.

Учитель вивішує на дошці зображення сови.

— А тепер до нас із новим завданням прилетіла Мудра Сова. Вона хоче переконатися, що ви можете впізнавати в словах звуки [дз] і [дз’], не плутати їх зі звуками [з] і [з’], [ц] і [ц’].
— Плесніть у долоні, якщо почуєте в слові звук [дз] або [дз’]. Слова для роботи: зимородок, дзиґа, цеберко, дзвоник, дзеркало, зебра, цвіркун, дзьоб.
— Де стоять звуки [дз], [дз’]: на початку, в середині, у кінці слова? Слова для роботи: дзьобати, дзеленчить, подзвонює, видзьобує, ґедзь.

5. Фізкультхвилинка.

6. Позначення звуків [дз], [дз’] буквами.
— Оскільки приголосні звуки [дз] і [дз’] складні, злиті з двох звуків [д] і [з] або [д’] і [з’], тому й на письмі вони позначаються буквами Д і З. Тобто один звук позначається двома буквами. Отже, дивлячись на буквосполучення ДЗ, треба вимовляти один звук.

7. Читання складів.
Учні читають склади в таблицях по рядах і стовпчиках, порівнюючи вимову приголосних звуків.

цацоцуцециціцьо
дзадзодзудзедзидзідзьо

Аналогічно відпрацьовуються склади в другій таблиці.

зазозузезизізьо
дзадзодзудзедзидзідзьо

8. Розвиток мовлення учнів (с. 137 букваря).

— Розгорніть буквар. Роздивіться малюнки. Які птахи тут зображені? (Дятел, синичка, горобець, журавель, ластівка, сойка, шпак.)
— Які з цих птахів вже були на нашому уроці?
— Що є спільним у всіх птахів? Чим вони відрізняються від інших тварин?

Учні розповідають, що всі птахи мають по два крила, вкритих пір’ям, і по дві лапи, голову, тулуб і хвіст. Кожний птах на голові має два ока і дзьоб.

— Чи всі зображені в букварі птахи вміють літати? (Так.) Яких птахів, що не вміють літати, ви знаєте? (Страуси. Вони мають міцні ноги і швидко бігають. Пінгвіни. Вони плавають.)
— Які птахи вміють не тільки літати, а ще й плавати? Як вони для цього пристосовані? (Пінгвіни, качки, пелікани. У них є перетинки на ногах.)
— Які з намальованих птахів живуть у нашій місцевості? Де їх можна побачити?

9. Читання слів із буквосполученням ДЗ (с. 136 букваря).

— На сторінці 196 у квадратних дужках зображені звуки [дз], [дз’]. Дужечка над ними ще раз нагадує вам, що це один звук, утворений за допомогою злиття двох різних звуків.
— Прочитайте хором склади в будиночках. Скільки в них букв? А звуків?
— Прочитайте слова у стовпчиках самостійно напівголосно. Підготуйтеся до правильного читання вголос.

10. Читання вірша Анатолія Загрудного «Дзвіночки» (с. 136 букваря).

— Роздивіться малюнок унизу с. 136. Що це за квіти?
— Ми вже слухали вірш про дзвіночки Олексія Катрича. А тепер послухайте вірш Анатолія Загрудного про ці ніжні квіточки.

Учитель виразно читає вірш, слідкуючи за правильною вимовою звука [дз].

— Як дзвенять дзвіночки? Повторіть за мною хором: Дзень-дзелень!
— Прочитайте вірш повільно напівголосно. Слідкуйте за вимовою складного звука.
Після хорового декламування окремі учні читають вірш уголос.

11. Ознайомлення з текстом «Лісовий майстер» (с. 129 букваря).

Учитель пропонує послухати текст. Перевірка сприймання відбувається за запитаннями:

— Нове дупло видзьобував дятел. Так чи ні?
— До дятла підлетіла сойка чи синичка?
— Для кого дятел залишив старе дупло?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Із якими незвичайними звуками ми працювали сьогодні на уроці? Як вони утворилися?
— Як позначаються на письмі приголосні звуки [дз], [дз’]?
— Назвіть усіх птахів, про яких ми говорили на уроці.
— Яку нову пташку було названо в тексті «Лісовий майстер»?

Учитель вивішує на дошці зображення сойки.

— Спробуйте описати зовнішність цієї родички сороки.

Урок № 95. Тема. Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення ДЗ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *