Урок № 90. Тема. Буква Щ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 90. Тема. Буква Щ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Буква Щ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: закріпити артикуляцію звуків [ш], [ч], [ч’]; вивчити букву Щ, звукосполучення [шч], [шч’]; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навичку читання з новими буквами; виховувати любов до рідного краю, своєї Батьківщини.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця з друкованими великою і малою буквами Щ; предметні малюнки із зображенням казкових персонажів Чебурашки і Чіполіно, карта України.

Хід уроку № 90. Тема. Буква Щ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивчених звуків і букв (с. 124—125 букваря).

— Розгорніть буквар. Роздивіться букви у вагончиках.
— Знайдіть усі букви на позначення голосних звуків. Скільки їх? (10.)
— Назвіть букви, що позначають голосний звук [а], [е], [і], [у]. Чому таких літер по дві?
— Скільки букв позначають голосні звуки [и], [о]? Які саме?
— Назвіть букви, що на початку складу позначають сполучення приголосного м’якого звука [й’] з голосним.
— Знайдіть букви на позначення приголосних звуків. Назвіть їх. Скільки залишилося місць у вільних вагончиках? (Тільки два.) Отже, залишилося вивчити ще дві літери, і ви будете знати всі букви української абетки.
— Назвіть букви, що позначають приголосні звуки від Б до З. Слідкуйте за їхньою правильною назвою. Скільки звуків позначає кожна названа буква? Які саме?
— Назвіть букви від Т до З у зворотному порядку. Яка з цих літер позначає один приголосний звук, не має пари?

2. Закріплення артикуляції звуків [ш], [ш’].
— Послухайте скоромовку. Який приголосний звук зустрічається в ній на початку слів найчастіше?

Мама шубку Шурі шила,
Шовком, шерстю шви обшила.
Вийшла шубка прехороша
Нашій Шурі на порошу.

— Послухайте скоромовку ще раз. Якщо почуєте приголосний твердий звук [ш] на початку слова, то плесніть у долоні.
— У яких словах звук [ш] чується в середині? (Обшила, вийшла, прехороша, на порошу.) У якому слові звучить м’який приголосний звук [ш’]? (Нашій.)
— Якими буквами позначаються ці приголосні звуки на письмі? (Великою і малою буквами Ш.)
— Потренуйтеся чітко вимовляти звук [ш]. Це нам знадобиться для вивчення нової букви.

Учні вивчають скоромовку зі слів учителя, проговорюють її в повільному
темпі, чітко вимовляючи приголосні звуки [ш], [ш’].

3. Звуко-буквений аналіз слова. Закріплення артикуляції звуків [ч], [ч’].
Учитель вивішує на дошці зображення казкових персонажів Чебурашки і Чіполіно.

— Подивіться на цих казкових героїв. Чи впізнаєте ви їх? Хто це? Пригадайте, які звуки і букви ми вивчали з цими героями.
— Назвіть перші звуки кожного імені. Якою буквою позначаються приголосні твердий [ч] і м’який [ч’]?
— Послухайте скоромовку про цих казкових героїв. У яких словах чуються звуки [ч], [ч’]?

Чепурненький Чебурашка Чіполіно чеше чуб.

— Потренуйтеся чітко вимовляти звуки [ч], [ч’]. Це нам також знадобиться для вивчення нової букви.

Учні проговорюють скоромовку в повільному темпі, чітко вимовляючи приголосні звуки [ч], [ч’].

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Ми з вами добре підготувалися до вивчення нової букви. Ця літера відрізняється від інших тим, що позначає не один, а два приголосні звуки одночасно. А яка це буква і які саме звуки вона позначає, ми зараз дізнаємося.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Звуко-буквений аналіз слів.
— Зробіть звуковий аналіз слова ДОЩ.
— Якими буквами ви позначите два перші звуки? (Буквами Д, О.)
— Назвіть два звуки, що залишилися не позначеними буквами.
Учні хором вимовляють звуки [ш], [ч]. Учитель повідомляє, що два сусідні звуки [шч] позначаються однією буквою Щ.

859

— А ви любите, коли йдуть дощі? Які дощі — літні чи осінні — вам більше до вподоби?
— Зробіть звуко-буквений аналіз слова ДОЩІ.

860

Учитель звертає увагу дітей, що в такому випадку буква Щ позначає твердий звук [ш] і м’який звук [ч’]. Не можна обидва звуки вимовляти м’яко.

2. Вимовляння слів із сусідніми звуками [шч], [шч’]. Учні кілька разів хором вимовляють слова парами.

Дощ — дощі
борщ — борщі
хрущ — хрущі
кущ — кущі
лящ — лящі

Учитель слідкує за правильною вимовою звуків [шч], [шч’].) — Повторіть повільно слова скоромовки. Правильно вимовляйте звуки [шч].

Щедрий дощик площу полоще.

3. Графічний аналіз букви Щ.
Учитель вивішує на дошці таблицю з друкованими великою і малою буквами Щ. Учні порівнюють їхню форму і розмір, зіставляють з великою і малою літерами Ш і Ц.

— На що подібна буква Щ? (На щітку, гребінець із трьома зубцями, щуку, яка запливла у водорості тощо.)

861

4. Читання складової порівняльної таблиці.

шашошишешуші
чачочичечучі
щащощищещущі

Учні читають склади рядами, стовпчиками, вибірково за вказівкою вчителя.
— Доберіть слова, що починаються на ЩА, ЩО, ЩИ, ЩЕ, ЩУ, ЩІ. (Щастя, щока, щирий, щедрий, щука, щітка.)

5. Фізкультхвилинка.

6. Розвиток мовлення учнів.
Учитель пропонує дітям пояснити, як вони розуміють слово БАТЬКІВЩИНА, від якого слова воно утворилося. (Земля, де ти народився, земля батьків, предків.) Учні пригадують, які інші слова вони добирали до слова БАТЬКІВЩИНА, коли вивчали букву Ї. (Вітчизна, рідний край.)
Учитель уточнює, що в кожної людини є своя маленька батьківщина — місце, де вона народилася і живе. Учні розповідають про свою маленьку батьківщину. Учитель доповнює, що для всіх людей є ще й велика Батьківщина — країна, де ці люди народилися, де жили їхні предки. Для нас це Україна. Тому ми всі звемося українцями, бо живемо в цій державі. Але в Україні, крім українців, живуть люди інших національностей — росіяни, білоруси, поляки, татари, греки та ін.

7. Ознайомлення з текстом «Наша Батьківщина» (с. 129 букваря).
Учитель читає текст за букварем. Перевірка розуміння відбувається за запитаннями:
— Що таке Батьківщина?
— Чим славиться Україна?

8. Підготовка до читання тексту учнями.
Учитель вивішує на дошці карту України і показує на ній найбільш доступні дітям об’єкти: кордони держави, столицю, великі міста (Харків, Полтава, Запоріжжя, Сімферополь, Львів), Донбас, гори (Карпати, Кримські гори), річки (Дніпро, Ворскла, Сіверський Донець), моря (Чорне, Азовське).
Після розглядання карти учні розгортають букварі (с. 128) і читають слова у стовпчиках, готуючись до читання тексту.

9. Читання тексту учнями (с. 129 букваря).
Текст «Батьківщина» діти спочатку читають самостійно напівголосно, потім за абзацами. Аналіз змісту відбувається за допомогою вибіркового читання.
— Знайдіть і прочитайте речення, у якому пояснюється значення слова БАТЬКІВЩИНА.
— Що говориться в тексті про рідну мову? Зачитайте.
— Як зветься наша Батьківщина?
— Як описується український край?
— Як у давнину називали річку Дніпро? Куди вона несе свої води?

10. Опрацювання прислів’я і вірша В. Симоненка (с. 128 букваря).
— Прочитайте прислів’я, надруковане на дошці.

Людина без батьківщини — що пташка без пісні.

— Як ви розумієте ці слова? (Пташку без пісні уявити не можна. Так само не можна уявити людину без Батьківщини, без рідної землі.)
— Поміркуйте, чи можна вибрати собі Батьківщину? Якби ви могли вибрати, то в якій країні хотіли б народитися?
— Прочитайте прислів’я, надруковане на дошці.

Кожному мила своя сторона.

— Чому так говорять мудрі люди?
Після обговорення відповідей на запитання учні читають вірш В. Симоненка (с. 128).

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Які букви вивчали на уроці? (Велику і малу букви Щ.)
— Які звуки вона позначає?
— Назвіть кілька слів, що починають писатися з букви Щ.
— Дізнайтеся більше про свою малу батьківщину вдома у дорослих.

Урок № 90. Тема. Буква Щ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.