Урок № 87. Тема. Буква Є. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло». Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 87. Тема. Буква Є. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло». Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Буква Є. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло». Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: ознайомити учнів із буквою Є, її звуковим значенням; вправляти у звуко-буквеному аналізі слів; формувати навичку читання з новими буквами; розвивати мислення та мовлення дітей; виховувати почуття дружби.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця для порівняльного читання прямих складів із буквами Є, Е; безкольорове зображення веселки і додаткові смужки семи кольорів.

Хід уроку № 87. Тема. Буква Є. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло». Конспекти уроків читання, 1 клас

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Відгадайте загадку.

Барвисте коромисло
Над річкою повисло.
(Веселка.)

— Чому веселка порівнюється з коромислом? Що це таке? (Дерев’яна дуга, на якій носять відра з водою.)

Учитель вивішує на дошці зображення безкольорової райдуги.

— Подивіться на нашу веселку. Чи можна її так назвати? Вона ж не весела, а безрадісна, бо не барвиста, а чорно-біла.
— Хто з вас може назвати по порядку кольори райдуги? Скільки їх усього?
— Протягом уроку ми поступово розфарбуємо нашу райдугу, щоб вона стала дійсно веселкою. А для цього треба буде виконати завдання казкових братів-кольорів: повторити знайомі вам букви, вивчити нову, навчитися з нею читати склади і слова, прочитати казку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивчених звуків і букв.
— Послухайте завдання від першого з братів-кольорів — червоного. Він хоче дізнатися, чи добре ви знаєте деякі букви, їхнє звукове значення, чи вмієте правильно читати з цими літерами.

Гра «Напівлітера».
— Подивіться на дошку. Упізнайте букви, що «заховалися» за смужкою.

855

— Назвіть ці букви. Які звуки ми при цьому вимовляємо? (У назвах букв чуються звукосполучення [йі], [йа], [йу].)
— Коли букви Я, Ю, Ї позначають сполучення приголосного м’якого звука [й’] з голосним звуком? (На початку складу.)

2. Читання складів із вивченими буквами.
— Прочитайте склади, назвіть слова, у яких є такі звукосполучення.

їж яб юн їз ял юш

(Їжак, яблуко, юнга, поїзд, ялинка, юшка.)

— Прочитайте прямі склади. Чому в них немає букви Ї? (Голосний звук [і] та м’якість приголосного позначає буква І.)

ня тю ля лю ря рю

— Назвіть слова з прочитаними злиттями. (Неня, тюльпан, лялька, ключ, звірята, рюкзак.)
— Ви виконали всі завдання першого з братів-кольорів, тому він віддає нам для веселки червону смужку.

Учитель прикріплює до безкольорової веселки верхню червону смужку.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Звуко-буквений аналіз слова.
— А тепер послухайте завдання від другого з братів-кольорів — жовтогарячого. У нього є знайома дівчинка, дуже працьовита. Вона все вміє робити. Послухайте вірш про неї, запам’ятайте її ім’я.

Єва малює,
Єва співає,
Єва танцює
І вишиває;
Страви готує,
Брата годує,
Підлогу миє —
Все Єва вміє
І. Січовик

— Назвіть ім’я дівчинки. Поділіть це слово на склади, визначте наголошений склад.
— Схарактеризуйте по черзі звуки у слові, заповніть звукову схему.
— Назвіть перший склад. Що ви чуєте? Звукосполучення [й’е] позначається буквою Є.
— Позначте самостійно буквами звуки другого складу.

856

2. Упізнавання звукосполучень [й’е] у словах.
— Послухайте ще раз вірш про Єву. Плесніть у долоні, якщо почуєте в слові звукосполучення [й’е]. (Єва, малює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє, вміє.)
— Поділіть на склади слова, у яких говориться про те, що робить дівчинка. Який склад у всіх слів однаковий? Якою буквою будемо його позначати на письмі? (Останній склад позначається малою буквою Є.)

3. Графічний аналіз великої і малої букви Є.
— Роздивіться друковані велику і малу літери Є. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Порівняйте їх із буквою С. Яким елементом вони відрізняються?
— Ось із чим порівнює букву Є В. Гринько.

Буква Є. Яка вона?
Наче скибка кавуна.
Кавуна маля просило,
Двічі скибку надкусило.

— Ви виконали всі завдання другого з братів-кольорів, тому він віддає нам для веселки жовтогарячу смужку.

Учитель прикріплює до безкольорової веселки жовтогарячу смужку під червоною.

4. Звуко-буквений аналіз слів (с. 118 букваря).
— А тепер послухайте завдання від третього з братів-кольорів — жовтого. Він теж знайомий із дівчинкою Євою. Йому дуже подобається, як вона малює. Особливо, коли дівчинка розфарбовує літнє синє небо. Адже саме на такому небі живуть брати-кольори на своїй веселці.

— Зробіть звуковий аналіз слів ЛІТНЄ, СИНЄ.
— Назвіть другий склад кожного слова. Що про них можна сказати? (Однакові склади НЄ.)
— Позначте в схемах слів звуки перших складів буквами самостійно.
— Якою буквою скористаємося в другому складі, щоб позначити голосний звук [е] і м’якість приголосного звука [н’]?

Учні розмірковують і з’ясовують, що в цьому випадку голосний звук [е] позначати буквою Е не можна, оскільки вона позначає твердість приголосного звука [н]. Буква Є теж позначає голосний звук [е] і вказує на м’якість приголосного звука [н’], тому треба використати саме її.

857

— Розгорніть букварі на с. 124. Хто зображений вгорі сторінки? Де міститься звукосполучення [йе] в звукових схемах слів ЄНОТ, ЗАЄЦЬ, ЄХИДНА?
— Якими буквами відрізняються пари складів? (Другими: Е — Є.)
— Ось ви і впоралися із завданнями третього з братів-кольорів, тому він віддає нам для веселки жовту смужку.

5. Фізкультхвилинка.

6. Читання слів із буквою Є в різних позиціях (с. 124 букваря).
— Починаємо виконувати завдання четвертого з братів-кольорів — зеленого.
— Прочитайте слова в першому стовпчику. Якими злиттями закінчується кожне слово? (Злиттями НЕ — НЄ.)
— У яких словах ви вимовляли твердий приголосний звук [н], а в яких — м’який приголосний [н’]? Які букви вам це підказали? (Буква Е вказує на твердіть приголосного звука [н], а буква Є — на м’якість приголосного звука [н’].)
— Подивіться на стовпчик слів нижче. Якою буквою починаються в ньому слова? Чому використано саме велику букву Є? Прочитайте імена дітей.
— Яке слово тут є «зайвим»? Що означає слово ЄВГЕНІВНА? (Це означає, що батька цієї людини звати Євгеном.)
— Прочитайте інші стовпчики слів на цій сторінці букваря. На яке запитання вони відповідають? (Що робить?) Де стоїть буква Є в цих словах? Що вона позначає? (Останній склад, звукосполучення [й’е].)
— Ви виконали всі завдання четвертого з братів-кольорів, тому він віддає нам для веселки зелену смужку.
— Подивіться, нашу веселку вже не можна назвати безкольоровою. Скільки ми тепер маємо кольорів? Яких саме?
— Прочитайте загадку на с. 124. Знайдіть відгадку на малюнку.

7. Слухання-розуміння казки В. Сухомлинського «Барвисте коромисло» (с. 125 букваря).
— П’ятий із братів-кольорів — блакитний — пропонує вам послухати свою улюблену казку. А чому саме ця казка подобається всім братам-кольорам, ви зумієте відповісти після уважного слухання.

Учитель читає казку за букварем. Перевірка розуміння відбувається за запитаннями.

— Що названо в казці барвистим коромислом?
— Могутнього велетня звали Грім-Буревій. Так чи ні?
— Що робить хмара, коли бризкає водою?
— Чому ж ця казка так подобається всім братам-кольорам?

Учитель говорить, що діти виконали завдання п’ятого з братів-кольорів, і прикріпляє блакитну смужку до веселки під зеленою.

8. Читання казки учнями (с. 124—125 букваря).
— Шостий із братів-кольорів — синій — пропонує вам самим прочитати казку «Барвисте коромисло».
— Спочатку підготуємося до читання.

Учні самостійно напівголосно читають стовпчик слів унизу с. 124, а потім уголос по одному слову. Учитель слідкує за правильним наголосом у словах і чіткою вимовою звукосполучення [й’е] в кінці слів.

— Прочитайте першу частину казки. Про що в ній розповідається?
— Якою ви собі уявили хмару: важкою, синьою чи легкою, білою? Прочитайте, як про це говориться в тексті.
— Із чим порівнюється в казці веселка? Зачитайте, як вона описується в тексті.

Діти перечитують другу частину тексту для того, щоб порівняти написане в казці з ілюстрацією до неї.

— Прочитайте, де сидить Грім-Буревій у казці? (За лісом, на високій горі.) А де намалював його художник? (На синій хмарі.)
— Як сказано в тексті, що міцно тримає могутній велетень у своїх дужих руках? (Дивне коромисло, веселку.) А що в руках у велетня на малюнку? Навіщо йому барабан? (У велетня в руках барабанні палиці. Він б’є ними по барабану, щоб було чутно грім.)
— Що ще робить Грім-Буревій? Прочитайте про це в тексті.
— Яку добру справу робить сиза хмара?
— Ось ви і впоралися із завданнями шостого з братів-кольорів, тому він віддає нам для веселки синю смужку.
— Подивіться на нашу веселку. Назвіть її кольори. Якого останнього кольору тут не вистачає?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Доповни речення».
— Наприкінці уроку вам залишилося виконати завдання останнього з братів-кольорів — фіолетового. Він пропонує вам гру «Доповни речення».
• Ми вивчили на уроці нові букви …. (велику і малу Є).
• На початку складу буква Є позначає … (звукосполучення [й’е]).
• У складах НЄ, ЛЄ, ТЄ, ДЄ буква Є позначає голосний звук … ([е]) і вказує на . (м’якість приголосного звука).
• Велика буква Є починає імена … (Єва, Євген).
• Мала буква Є закінчує слова … (малює, співає, читає, вивчає тощо).

Учитель повідомляє, що діти впоралися з останнім завданням, і доповнює веселку фіолетовою смужкою.

— Подивіться, як грає-виграє наша веселка, як у казці про барвисте коромисло!

Урок № 87. Тема. Буква Є. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло». Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас