Урок № 84. Тема. Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 84. Тема. Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: закріпити артикуляцію голосних звуків, приголосного [й]; ознайомити учнів з буквою Юю на початку складу та її звуковим значенням; формувати навичку читання, вправляти учнів у звуко-буквеному аналізі; збагачувати словниковий запас; виховувати інтерес до української поезії.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця з друкованими великою і малою буквами Юю; складова таблиця з буквами Ю, У, Я; пейзажні малюнки із зображенням весни, весняних струмків, річок, повені.

Хід уроку № 84. Тема. Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Звуковий аналіз слів.

Учитель виставляє на набірному полотні малюнки із зображенням лілеї і конвалії.

— Чи знайомі вам ці квіти? Як вони називаються?
— Зробіть звуковий аналіз слів — назв квітів. Позначте звуки відповідними буквами.
— Як ви позначили звуки останніх складів у кожному слові?

849

2. Читання складів і слів із буквою Ї.
— Подивіться, які незвичайні конвалії розквітли на дошці. Прочитайте склади, надруковані в пелюстках.

850

3. Повторення букв, що позначають сполучення звука [й’] з голосним.
— Зробіть звуко-буквений аналіз слів ЇЖА, ЯМА. Скільки в них звуків? А букв?
— Якою буквою ви позначили звуки першого складу? Чому?

851

— Порівняйте «роботу» букв Я, Ї в проаналізованих словах. Коли ці букви позначають сполучення приголосного м’якого звука [й] з голосним? (На початку складу.)

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні на уроці ми ознайомимося ще з однією буквою, яка позначає сполучення приголосного м’якого звука [й] із голосним. Тобто ця буква виконує таку саму «роботу», як і літери Я, Ї.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Звуковий аналіз слова.
— Послухайте вірш. Що робили діти?

Юра рибку упіймав,
Гриць картоплі накопав,
Петрик із кринички
Витягнув водички,
А маленька Юля
Принесла цибулі,
Кропу і петрушки —
Зварить мама юшки.

— Що таке ЮШКА? (Суп із риби.)
— Поділіть слово ЮШКА на склади. Визначте наголошений склад.
— Схарактеризуйте звуки слова, позначте їх у схемі.

852

— Спробуємо позначити звуки відповідними буквами. Назвіть звуки першого складу. (Злиття [йу].) Ці два звуки домовилися позначати однією буквою, яка так і називається — Ю.

Учитель підписує під схемою першого складу одну букву Ю, показує стрілочками, що вона позначає обидва звуки.

853

— Прочитайте перший склад у слові. Скільки звуків ви назвали? Які саме? Скільки букв позначають ці звуки?
— Закінчіть аналіз цього слова.

(Учні з’ясовують, що приголосний твердий звук [ш] позначається літерою Ш; приголосний твердий звук [к] — буквою К; голосний звук [а] — буквою А.)

— Що позначає буква Ю в першому складі? Отже, буква Ю на початку складу позначає два звуки: [й], [у].

2. Графічний аналіз букви Ю.
Учитель вивішує на дошці зображення великої і малої букв Ю, просить порівняти їх розмір і форму. Учні встановлюють, що букви відрізняються тільки розміром.

— Порівняйте букву Ю з літерами Н, О. Що в них є спільного і чим вони відрізняються?
— Що нагадує буква Ю своєю формою? Послухайте вірш.

Букву Ю я впізнаю —
Трохи дивна буква Ю:
Нібито до ясена
Буква О прив’язана.
В. Гринько

— Надрукуйте букви в зошиті для читання (с. 34), допишіть елементи, яких не вистачає.

3. Упізнавання звукосполучення [йу] в словах.

Учитель просить іще раз послухати вірш про те, як діти допомагали мамі варити юшку, запам’ятати всі слова, у яких чується звукосполучення [йу]. ([йу]: Юра, Юля, юшка.)

— А ось як дівчинка працює в гаю. Послухайте, що вона робить, запам’ятайте слова зі звукосполученням [йу].

Ой гаю, мій гаю,
Я в тобі часто буваю,
Квіточками засіваю,
Водичкою поливаю.

([йу]: гаю, буваю, засіваю, водичкою, поливаю.)

4. Добір слів зі звукосполученням [йу] учнями.
— Розкажіть про власні захоплення, інтереси, роботу. Добирайте слова, які закінчуються на [йу].

Я (що роблю?)
співаю, танцюю, читаю, малюю, граю, доглядаю.

— Слів, що починаються звукосполученням [йу], в українській мові мало. В основному вони потрапили до нашої мови з інших, іноземних мов. Спробуйте пригадати й назвати ці слова, пояснити їхнє значення.

ЮРБА — велике скупчення людей.
ЮРТА — житло народу, що часто пересувається степами: узбеків, казахів, монголів.
ЮНГА — молодий учень-матрос на кораблі.
ЮННАТ — юний натураліст, який вивчає природу.

5. Фізкультхвилинка.

6. Порівняльне читання складів із буквами Ю, У, Я.
Учитель пропонує дітям прочитати склади в таблиці спочатку в рядок, потім у стовпчик, порівняти їхнє звукове значення.

юнюлюрювюдюрюс
унулурувудурус

Учні встановлюють, що склади першого стовпчика відрізняються наявністю приголосного м’якого звука [й].
Учитель пропонує виконати аналогічну роботу з іншими складами.

юнюлюрювюдюрюс
янялярявядяряс

Діти відмічають, що тепер склади відрізняються голосними звуками [у] — [а].

7. Читання слів із буквами Ю на початку складу (с. 120 букваря).
— Розгорніть буквар. Прочитайте слова у стовпчиках. Де в них стоїть буква Ю? (В кінці слова.)
— Назвіть хором останній склад цих слів. Скільки звуків позначає буква Ю? (Два — [йу].)
— На яке запитання відповідають прочитані слова? (Що роблю?) Учні з’ясовують, що буква Ю в цих словах є цілим окремим складом, тому вона позначає звукосполучення [йу].
— Складіть речення з прочитаними словами.
— Прочитайте слова, надруковані нижче. Знайдіть у них злиття ЛЮ, РЮ. Скільки звуків позначає в них буква Ю? Яку ще «роботу» виконує літера? (Позначає м’якість звуків [л’], [р’].)

8. Слухання вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води» (с. 120 букваря).
Учитель вивішує на дошці пейзажні малюнки із зображенням весняних струмочків, повені. Пропонує хлопчикам уявити себе в образі струмочка, дівчаткам — в образі весняної води і розповісти від їхнього імені про весняні пригоди.

— Що нам може розказати весняний струмочок? А весняна вода? Після прослуховування дитячих висловлювань учитель розповідає, що
видатна поетеса Леся Українка, слухаючи дзюрчання струмків і дивлячись на стрімку весняну воду, нібито почула її весняну пісню. Про це вона написала у вірші, який так і називається «Пісенька весняної води».
— Послухайте уривок із цього вірша. Спробуйте вловити настрій і характер весняної води.

Учитель читає уривок вірша, передаючи стрімкість, силу весняної води.

9. Читання вірша учнями.
Учні читають вірш напівголосно самостійно. Аналіз змісту відбувається за запитаннями вчителя.

— Від імені кого написаний твір? (Нібито вода розповідає сама про себе.)
— Як ви розумієте слово РИНУ? (Швидко, бурхливо течу.)
— Що таке ГРЕБЕЛЬКИ? (Перепони на шляху води, зроблені людьми.)
— У яких рядках розповідається, як біжить вода з гір? Зачитайте їх.
— Чому в кінці першого речення надруковано знак оклику? Із якою інтонацією треба читати ці слова?
— Що робить стрімка вода на своєму шляху?
— Прочитайте хором слова весняної води, що закінчуються буквою Ю. Поділіть їх на склади. (Стрибаю, збиваю, зриваю.)
— Через що вона може перестрибувати? (Через камінці, повалені дерева тощо.)
— Що вона збиває і зриває? Чому весняна вода така сильна? Після аналізу змісту відбувається читання-заучування вірша.

10. Опрацювання вірша Олександра Пархоменка «Я матусю дожидаю» (с. 121 букваря).
Під час підготовки до читання вірша вчитель проводить бесіду з дітьми про те, що вони роблять по домашньому господарству, як допомагають матусі. Після слухання вірша у виконанні вчителя діти відповідають на запитання для перевірки сприймання тексту.

— Хто дожидав матусю з роботи?
— Що зробила дівчинка до приходу неньки? (Підмела, прибрала, набрала води, перемила посуд.)
— Яких слів від неньки чекає дочка?

Діти читають вірш по частинах, тренуються у виразному читанні. Особлива увага звертається на останнє окличне речення.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Яку букву ми вивчали на уроці? Які звуки вона позначає на початку складу?
— Назвіть слова, для запису яких знадобиться велика літера Ю. (Юля, Юрко, Юстинка, Юрмала.)
— Я буду називати початок слова, а ви — хором закінчувати його.
Юр. (та, ко) юн. (га, нат)
— Чи сподобався вам вірш Лесі Українки? Прочитайте його напам’ять своїм рідним удома.
— Подумайте вдома, що ви могли б зробити для матусі. Порадуйте її своєю допомогою.

Урок № 84. Тема. Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас