Урок № 71. Тема. Буква Я. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 71. Тема. Буква Я. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Буква Я. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: закріпити артикуляцію голосних звуків, приголосного [й’]; ознайомити учнів із буквою Я на початку складу та її звуковим значенням; формувати навичку читання; вправляти учнів у звуко-буквеному аналізі; розвивати мислення та мовлення дітей; збагачувати словниковий запас; виховувати інтерес до поезії.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця «Іграшки» для порівняльного читання прямих складів із буквами Я, А; предметні малюнки із зображенням яблуні, яблука.

Хід уроку № 71. Тема. Буква Я. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення голосних звуків і букв, що їх позначають.
— Послухайте слова, назвіть хором голосний звук у кожному з них.

Мак, лев, сир, ліс, сом, дуб.

— Ще раз повторіть усі голосні звуки. Скільки їх?
— Чому ці звуки названі голосними? Як вони вимовляються?
— Назвіть слова, що починаються з голосного звука. (Абетка, автомобіль, оси, осел, ему, едельвейс, індик, ірис, учень, удав.)
— Із яким звуком ви не дібрали слів? Чому? (На звук [и] слова не починаються.)

2. Відпрацювання вимови звука [й’].
— Послухайте скоромовку. Про кого в ній ідеться?

Йорж у річці поміж трав
З йорженятами дрімав.

— Який вигляд має риба йорж? Кого в скоромовці названо йорженятами?
— Назвіть перший звук слова ЙОРЖ, схарактеризуйте його.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні в нас дещо незвичайний урок. На ньому ми будемо працювати вже з відомими вам звуками, а ось позначати їх навчимося новою буквою. Що ж це за звуки і що то за буква? Почнемо працювати, щоб скоріше про це дізнатися.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Звуковий аналіз слова.
— Відгадайте загадку.

Соковиті, запашні,
Рум’яненькі, чарівні,
Смачні плоди має,
Усіх пригощає.
(Яблуня.)

— Поділіть слово на склади. Визначте наголошений склад.
— Схарактеризуйте звуки слова, позначте їх у схемі.

817

— Спробуємо позначити звуки відповідними буквами. Назвіть звуки першого складу. (Злиття [й’а].) Ці два звуки домовилися позначати однією буквою, яка так і називається — Я.

Учитель підписує під схемою першого складу одну букву Я, показує стрілочками, що вона позначає обидва звуки.

818

— Прочитайте перший склад у слові. Скільки звуків ви назвали? Які саме? Скільки букв позначають ці звуки?
— Позначте буквами звуки другого складу.

Учні з’ясовують, що приголосний твердий звук [б] позначається буквою Б; приголосний твердий звук [л] — буквою Л; голосний звук [у] — буквою У.

819

— Тепер спробуємо позначити звуки останнього складу. Назвіть приголосний звук, схарактеризуйте його. Якою буквою він позначається? (М’який приголосний [н’]. Позначаємо буквою Н.)
— Назвіть останній звук складу. (Голосний [а].) Якщо ми позначимо його буквою А, то в нас вийде склад НА. Тобто буква А вказує, що літера Н позначає твердий приголосний звук. А якою буквою можна позначити звук [а] і м’якість приголосного звука? Для цього також домовилися використовувати букву Я. Тільки тепер вона не позначає ще й звук [й’].

820

— Що позначає буква Я в першому складі? А в останньому? Отже, буква Я на початку складу позначає два звуки [й’], [а]. У злитті м’якого приголосного звука з голосним звуком [а] буква Я виконує дві «роботи»: позначає голосний звук [а] і м’якість попереднього приголосного звука.

2. Графічний аналіз букви Я.
Учитель вивішує на дошці зображення великої і малої букв Я, просить порівняти їхній розмір і форму. Учні встановлюють, що букви відрізняються тільки розміром.

— Порівняйте букву Я з літерами Р, Ч, К. Що в них є спільного і чим вони відрізняються?
— Надрукуйте букви в зошиті для читання (с. 34). Знайдіть і обведіть букви Я серед літер Р.

3. Фізкультхвилинка.

4. Читання і порівняння складів із буквами Я, А.
Учитель вивішує на дошці таблицю «Іграшки» для порівняльного читання прямих складів із буквами Я, А.

821

— Допоможіть дівчинці і хлопчикові зібрати свої іграшки. Прочитайте склади.
— Якими буквами відрізняються ці склади? (Буквами А, Я.)
— Чи відрізняються ці склади голосними звуками? (Ні, в обох групах складів голосний звук [а].)
— Якими ж звуками відрізняються прочитані склади? Як саме? (У складах із буквою А приголосні тверді. У складах із буквою Я — м’які.)
— Ще раз хором прочитайте склади з буквою Я.

5. Звуко-буквений аналіз слів.
— Познайомтеся, цих дітей звуть Леся і Ярик. Вони дуже раді, що ви прочитали склади і допомогли дістатися іграшок. А тепер, доки ці малята граються, зробіть звуковий аналіз їхніх імен.

Два учні виходять до дошки і записують звукові схеми слів-імен.

— Позначте звуки відповідними буквами. Яку «роботу» виконує буква Я у слові ЛЕСЯ? (Позначає звук [а] і м’якість приголосного звука [с’].) Покажіть це стрілочками.
— Що позначає буква Я у слові ЯРИК? (Два звуки: приголосний м’який [й’] і голосний [а].) Покажіть це стрілочками в схемі слова.
— У якому слові ми використали велику букву, а в якому — малу?

822

6. Читання і порівняння прямих складів із буквами Я, І.
— Ярик і Леся — малюки. Вони полюбляють грати кубиками і м’ячами. Подивіться, які склади надруковані в іграшках. Прочитайте їх і порівняйте.

823

— Яку однакову «роботу» виконують букви Я, І? (Позначають м’якість приголосних звуків.)
— Який голосний звук при цьому позначає буква І? А літера Я?

7. Читання слів із буквою Я в різних позиціях (с. 100 букваря).
— Розгорніть буквар. Прочитайте слова у верхньому стовпчику праворуч. Знайдіть у них букву Я. Який звук позначає буква в цих словах?
— Прочитайте стовпчик слів нижче. Зверніть увагу, що надруковані поряд однакові букви позначають один подовжений м’який приголосний звук. Тобто цей звук треба вимовляти довше, ніж звичайно.
— Прочитайте слова з буквами Я на початку. Які звуки позначає буква в цьому випадку?
— Прочитайте імена дітей. Чому в словах НАДІЯ, ЛІДІЯ буква Я позначає звукосполучення [й’а]? Поділіть ці слова на склади. Отже, буква Я стоїть на початку складу.

8. Розвиток мовлення учнів (с. 100 букваря).
— Роздивіться малюнок у букварі. Що робить хлопчик? (Несе кошик із ягодами.)
— Які ягоди намальовані поряд? Знайдіть відповідні схеми до назв ягід.
— Самостійно прочитайте скоромовку над малюнком. Спробуйте прочитати її швидко і без помилок.

9. Опрацювання вірша «Хто кого злякався?» (с. 101 букваря).
— Подивіться на малюнок угорі с. 101. Хто тут зображений? Що роблять гава і котик?
— Прочитайте назву вірша. Про що в ній запитується?
— Зараз я прочитаю вірш, а ви слухайте уважно, щоб дати відповідь на питання-заголовок.

Учитель виразно читає текст. Діти з’ясовують, що за змістом спочатку котик злякався ґави, а потім ґава — котика.

— Давайте прочитаємо вірш ще раз і розберемося, чому герої вірша злякалися одне одного.

Учні читають першу частину тексту й уточнюють, що котик спав на лаві і злякався чорної ґави, коли вона прилетіла і несподівано голосно кракнула — крикнула «Кра!»

— Що зробив переляканий котик? Зачитайте. (В димар на хату — скік!) Навіщо він це зробив? (Сховався від ґави.)
— Чому ж потім злякалася ґава? Прочитайте другу частину вірша, щоб дати повну відповідь.

Учні читають другу частину тексту й уточнюють, що ґаву злякало несподіване перетворення котика. Адже він був білим, коли ховався в димар, а виліз звідти чорним, як мара.

10. Словесно-логічна вправа.
Учні читають перше речення, подане рукописним шрифтом, розмірковують, ким є козенятко для кози. (Дитинча.) За аналогією діти доповнюють речення, додаючи назви «дітей» корови й овечки (Теля, ягня.)
Речення записуються на дошці. У ході роботи учні аналізують звуко-буквений склад слів, уточнюють, які звуки позначає буква Я в кожному слові.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Бесіда.
— Із якими буквами ми ознайомилися сьогодні на уроці?
— У яких словах була надрукована велика літера Я, а в яких — мала Я?
— Коли буква Я позначає відразу два звуки — приголосний м’який [й’] і голосний [а]? (На початку складу.)
— Прочитайте склади, надруковані на дошці.

яб яр ян ял яс

— Яку «роботу» виконує буква Я у складах, надрукованих нижче?

ря ля тя ся ня

2. Інтерактивна технологія «Мікрофон».
Діти висловлюють свою думку, починаючи зі слів: «Мене здивувало сьогодні на уроці…».

Урок № 71. Тема. Буква Я. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас