Урок № 60. Тема. Закріплення звуків [г], [ґ], букв Г, Ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 60. Тема. Закріплення звуків [г], [ґ], букв Г, Ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Закріплення звуків [г], [ґ], букв Г, Ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: закріпити вимову звуків [г], [ґ] та буквені позначення цих звуків; удосконалювати навичку свідомого плавного, виразного читання, продовжити формувати вміння будувати діалоги (без уживання терміна) за змістом прочитаного твору.

Обладнання: стовпчики слів із пропущеними буквами, надруковані на дошці.

Хід уроку № 60. Тема. Закріплення звуків [г], [ґ], букв Г, Ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. Конспекти уроків читання, 1 клас

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого матеріалу.
— Із якою буквою ми навчалися читати слова на минулому уроці? (Із буквою Ґ.)
— Який звук позначає ця буква? (Звук [ґ].)
— В українській мові є слова зі звуком [ґ] і зі звуком [г]. Ці слова слід розрізняти.

2. Гра «Упіймай звук».
— Послухайте вірш і «піймайте» (плесніть у долоні) слова, у яких чується звук [ґ].

Гуси гучно ґелґотали —
Горобці зерно клювали.
Гонять гуси горобців —
Голубок на ґанок сів.
О. Кононенко

3. Повторення вивченої скоромовки.
— Пригадайте, про кого ми вивчили скоромовку на минулому уроці. (Про двох ґав.) Повторіть її.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні ми продовжимо навчатися читати слова з буквами Г, Ґ, текст за особами, вивчимо нові скоромовки.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Читання складів і слів (с. 54 «Букварятка»).
— Розгорніть посібник «Букварятко» на сторінці з буквою Ґ. Знайдіть, прочитайте і наведіть по крапочках склади.
— Розгляньте предметні малюнки.
— Чи всі підписи ми можемо прочитати? (Так.) Наведіть букви по крапочках і прочитайте слова.
— У якому слові звук [ґ] чується в середині слова? (Аґрус.)
— Як ви розумієте значення цього слова?

2. Фізкультхвилинка.

3. Читання слів із буквами Г і Ґ.

Відгадайте загадку.

У воді купалася,
Сухою зосталася.
(Гуска.)

— Подивіться на стовпчики слів. (Слова надруковані на дошці.)

…уси…ел…іт
…уска…ел…отати
…усак…ел…отали

— Яка буква пропущена в словах першого стовпчика? (Буква Г.) Додрукуйте букву.

Учень виходить до дошки і друкує букву Г на місці крапок.

— Який звук позначає буква Г? (Звук [г].) А ще який? (Звук [г’].)
— Прочитайте ще раз слова першого стовпчика з уже заповненими буквами.
— Яка буква пропущена в словах другого стовпчика? (Буква Ґ.)?
— Який звук позначає ця буква? (Звук [ґ].)
— Додрукуйте цю букву.
— Прочитайте слова із заповненими буквами.
— Отже, чим відрізняються букви Г і Ґ?
— Послухайте, яка розмова відбулася між цими буквами. Учитель читає вірш Н. Бабенко.

Раз зустрілась Г із Ґ,
Здивувалась: — Що таке?
Зовсім ми з тобою схожі,
Наче сестри, стрункі, гожі!
Та махнула Ґ рукою:
— Не дружитиму з тобою.
Капелюшок підняла,
Запишалась і пішла.

— Як слід розуміти те, що буква Ґ не дружить із буквою Г? (Кожна з цих букв позначає свої звуки, тобто різні звуки.)

4. Повторення вивчених стійких виразів.
— Послухайте ще раз рядки про букву Ґ. Учитель повторно читає вірш Н. Бабенко.
— Що зробила буква Ґ?
— Подумайте, яким словом можна замінити слово ЗАПИШАЛАСЬ. (Образилася, розгнівалася, зазналася.)
— А який вираз означає те ж саме? (Закопилити губу.)
— Які ще вирази ми опрацьовували на минулому уроці? (Ловити ґав, мати гостре око.) Що вони означають?

5. Опрацювання тексту «Гурток «Умілі руки»» (с. 86 букваря).
— Розгорніть буквар на с. 86, роздивіться малюнок. Хто на ньому зображений? Чим займаються діти?
— Прочитайте слова, надруковані на дошці. Чітко вимовляйте звук [г].

грибигуртокГлібГалина
груздьголівкаГаннаГригорій

За необхідності вчитель пояснює значення слів.

— Послухайте текст. Чим займалися діти в гуртку «Умілі руки»? Учитель виразно читає текст. Діти перечитують його самостійно пошепки, відповідають на запитання.
— Які гриби ліпили з пластиліну діти? Знайдіть правильну відповідь.

Глібкупу опеньків
Нінагруздь
Галинкадва білі гриби
Богдантри підберезовики

— Як оцінила роботу дітей Ганна Григорівна?

6. Читання тексту в особах.
Учні знаходять і вибірково зачитують слова Богдана й Олекси, уточнюють, з яким настроем їх треба читати, тренуються в інтонуванні речень-реплік. Окремо зачитуються й аналізуються слова Ганни Григорівни.
Після підготовчих вправ по чотири учні виходять до дошки і читають текст в особах.

7. Опрацювання тексту «Восени на городі» (с. 87 букваря).
— Роздивіться малюнок на с. 87. Хто на ньому зображений? Чим займаються дівчинка і цуценя?
— Прочитайте назву тексту. Про що в ньому може піти мова? Що може відбуватися восени на городі?
— Пробіжіть текст очима. Чи є в ньому слова з буквою ґ? (Ґрунт.) Пригадайте, що це таке.
— Прочитайте слова, надруковані на дошці. Чітко вимовляйте звуки [г] та [г’].

город
городина
гарбуз
гарні
огірки
господарі
Олег
підготувати
Ігор
допомагати

Учитель виразно читає текст. Діти перечитують його самостійно пошепки, відповідають на запитання.

— У кого був город?
— Як допомагали онуки на городі? Що вони робили?
— Що виросло на городі восени?

Після аналізу тексту діти відпрацьовують інтонування окличних речень, читають уривок тексту в особах.

8. Формування навички слухання — розуміння тексту (с. 56 «Букварятка»).
— Пригадайте з тексту, яку роль виконувала Галинка. (Роль господарки.)
— Як іще можна назвати господиню? (Ґаздиня.)
— Сьогодні ми послухаємо текст про одну ґаздиню. Учитель читає текст «Маленька ґаздиня».
— Як звали маленьку ґаздиню? (Галинка.)
— Що робила Галинка? (Виганяла гусей.)
— Як гуси ґелґотали: ґа-ґа-ґа чи га-га-га?
— Яким словом ґаздиня підганяла гусей: гиля-гиля-гиля чи ґиля-ґиля-ґиля? (Гиля-гиля-гиля.)
— Яким звуком починається слово ГИЛЯ?
— А який звук чується, коли ґелґочуть гуси?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Із якими буквами ми сьогодні продовжували навчатися читати слова, тексти?
— Які звуки позначають ці букви?
— Які скоромовки вивчили? Повторіть їх.
— Про що читали тексти?
— Назвіть слова зі звуком [ґ].

Урок № 60. Тема. Закріплення звуків [г], [ґ], букв Г, Ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас