Урок № 59. Тема. Звук [ґ]; буква Ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 59. Тема. Звук [ґ]; буква Ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звук [ґ]; буква Ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: закріпити артикуляцію звука [ґ] та звука [г]; ознайомити з буквою Ґ; формувати навичку читання, продовжити збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання: демонстраційна картка з великою і малою буквами Ґ; іграшка (або предметний малюнок ) ґави, на якій — намисто з ґудзиків (паперових кружечків, на зворотному боці яких надруковані слова з буквою Ґ: ґава Клава, ґудзик, дзиґа, ґирлиґа, аґрус, ґрунт, ґанок, ґалаґан, ґелґотати, ґуля, ґазда, ґатунок, ґрати, ґердан, ґедзь); дзиґа-іграшка, лічильні палички.

Хід уроку № 59. Тема. Звук [ґ]; буква Ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґ. Конспекти уроків читання, 1 клас

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого.
— Які звуки ми опрацьовували на минулому уроці? (Звуки [г], [г’].)
— Послухайте вірші і скажіть, який звук чується у його словах — [г] чи [г’]?

Гарбузи
Достигають на городі
Гарбузиха і Гарбуз.
Тільки як тут розібрати,
Де косичка, а де вус?
А. Німенко

— Назвіть слова зі звуком [г].
— У яких словах звук [г] чується в середині слова? (Тільки в слові достигають.)
— Де міститься звук [г] в інших словах? (На початку слова.)
— Доповніть вирази словами зі звуком [г].

Вірний … (друг);
святковий … (пиріг);
крутий . (берег).

— Як вимовляється звук [г] у кінці слів? (Чітко, дзвінко, без оглушення.)
— Якою буквою позначаються на письмі звуки [г], [г’]? (Буквою Г.)
— Коли вживаємо велику букву Г?

2. Звуко-буквений аналіз слова.
— Послухайте загадку. Виконайте звуко-буквений аналіз слова-відгадки.

Що у нашому городі
Стає першим у природі,
Виростає щодоби,
Як у лісі ті гриби?
(Огірок.)

806

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
— Сьогодні ми ознайомимося з новою буквою, дізнаємося, який звук вона позначає. А допомагатиме нам дуже цікава пташка. Ось вона.
Учитель демонструє іграшку (або предметний малюнок) ґави, на якій є намисто із ґудзиків.
— Подивіться, яка вона гарна! Ця пташка пропонує нам назвати її і визначити, яким звуком починається її назва.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виділення звука [ґ].
— Отже, що за пташка до нас завітала? (Деякі учні можуть сказати ворона.)
— Діти, ворону ще називають ґавою. До нас завітала ҐАВА. Вимовте це слово кілька разів. Яким звуком воно починається? (Звуком [ґ].)
— Звук [ґ] не слід плутати зі звуком [г]. Послухайте, я вимовлю їх парами: [ґ] — [г]. А тепер ви повторіть кілька разів.

Учні повторюють вимову звуків почергово.

— А ось наша гостя радить нам скористатися і її ім’ям. Ґаву звати Клава. Повторіть ім’я гості. Яким звуком воно починається? ([к].) Коли вимовляємо цей звук, що чуємо — голос і шум, чи тільки шум? (Тільки шум.)
— А тепер додайте голос. Який звук утворився? (Звук [ґ].)
— Звук [ґ] — голосний чи приголосний? (Приголосний.)
— Сьогодні на уроці ми дізнаємося, у яких словах є звук [ґ]. Спочатку Ґава нам пропонує придивитися до неї уважно і сказати, що цікаве ви на ній помітили.
— Отже, на Ґаві є намисто. Але придивіться, із чого воно зроблене? (Із ґудзиків.)
— Як ви гадаєте, чому саме з ґудзиків? (Тому що в слові ґудзик теж є звук [ґ].)
— Де він чується? (На початку слова.)
За кращу відповідь учень отримує від Ґави ґудзик.
— А тепер Ґава Клава пропонує нам назвати цю іграшку й визначити в її назві місце звука [ґ].

Учитель показує дзиґу.

— Де в слові міститься звук [ґ]? (У середині слова.)
Учневі, який правильно все сказав, Ґава Клава дарує наступний ґудзик.

2. Ознайомлення з буквою Ґ.
— Ґава просить запам’ятати і її букву. Звук [ґ] позначається на письмі ось такими буквами, великою і малою Ґ.

Демонстрація картки.

— Подивіться, на яку букву схожа ця буква? (На букву Г.)
— Викладіть із лічильних паличок букву Г. Додайте до неї невеличкий елемент так, щоб вийшла буква Ґ.

На партах в учнів лежать невеличкі палички з кольорового картону і лічильні палички.

— А тепер скажіть, на що схожа буква Ґ. Ось як про це сказано у вірші.

Ґ — ґирлиґа в чабана
Завертати барана.
Т. Коломієць

— Що означає слово ҐИРЛИҐА? (Ціпок у пастухів або старих людей, загнутий на кінці.)

3. Друкування букви (с. 30 зошита.)
— Розгорніть зошити з читання на сторінці з буквою Ґ.
— Надрукуйте спочатку малу, а потім — велику букву Ґ.
— Знайдіть букву Ґ серед інших букв, поданих у нижньому рядку, і обведіть їх.

Учням, які найкраще виконали роботу, вручаються ґудзики.

4. Фізкультхвилинка.

5. Читання складів і слів (с. 84 букваря).
— Ґаву Клаву цікавить, чи зможемо ми виконати завдання, подані на сторінці букваря. Розгорніть буквар.
— Чим відрізняються велика і мала букви Ґ?
— Знайдіть склади, подані в будиночках. Прочитайте і порівняйте їх..
— Що зображено на малюнку біля букви ґ вгорі сторінки? (Ґава, ґанок, аґрус.) Вимовте послідовно звуки в словах, під час вимови орієнтуйтеся на їхні звукові схеми.
— Утворіть і прочитайте слова, що починаються спільним складом ҐА. (Ґава, ґалаґан, ґанок.) Чи знаєте ви, що означають ці слова?

ҐАВА — назва ворони;
ҐАЛАҐАН — назва півня, а також поплавця на рибальській сіті;
ҐАНОК — прибудова з майданчиком і східцями для входу в будинок.

— Прочитайте слова у стовпчиках, чітко вимовляйте звук [г]. Учитель повідомляє дітям значення кожного слова. Діти складають зі
словами речення.

ҐРУНТ — верхній шар землі, на якому ростуть рослини і живуть різні організми;
ҐАЗДА — господар;
АҐРУС — кущ із колючими гілками та великими зеленими чи корічнюватими, кисло-солодкими їстівними ягодами, а також — ягоди цієї рослини; ҐЕЛҐОТАТИ (ҐЕЛҐОТАЛИ, ґелґіт; — видавати звуки, властиві гусям).

— Що за слова надруковані внизу сторінки біля намальованого будинку? Чому в них пропущена перша буква?
— Які слова можна отримати, якщо поставити замість крапки букву Ґ? (Ґрунт, ганок.)
— Чи можна підставити замість крапочки іншу букву й отримати інше слово? (Ранок.)

6. Робота над фразеологізмами (с. 85 букваря).
— А тепер попрацюємо над значеннями висловів, які подані в букварі.
— Прочитайте перший вислів. (Ловити ґав.)
— Давайте поміркуємо, що можуть означати ці слова.
— Скажіть, коли говорять ЛОВИТИ ҐАВ або ПРОҐАВИТИ, то йдеться про птахів чи про щось інше?
— Послухайте вірш і подумайте, яким словом можна замінити слово ПРОҐАВИЛА.

Ґава ґаву запитала:
— Ти на ґанок не літала?
— Не літала я на ґанок
І проґавила сніданок.
В. Гринько

— Отже, як можна сказати по-іншому? (Пропустила сніданок.) Подібна робота проводиться й з іншими фразеологізмами:

МАТИ ГОСТРЕ ОКО — бути надзвичайно спостережливим, кмітливим, уважним;
ЗАКОПИЛИТИ ГУБУ — 1) ображатися, гніватися; 2) пишатися, зазнаватися.

7. Опрацювання скоромовки (с. 85 букваря).
— Ґава Клава хоче з’ясувати, чи зможете ви завчити скоромовку, у якій ідеться про малят її знайомої ґави.
— Розгляньте малюнок на с. 85. Розкажіть, що на ньому зображено.
— А тепер послухайте скоромовку. Учитель читає скоромовку в помірному темпі.
— Як ви розумієте вислів ГАСАЛИ ПО ҐАНКУ?
— Який звук вимовляємо в слові ГАСАЛИ — [г] чи [ґ]?
— Отже, коли ґави гасали по ґанку? (Зранку.)
— Прочитайте це речення.
— Що просили ґави? (Сніданку.)
— Прочитайте речення, у якому говориться про це.
— А тепер прочитайте обидва речення в помірному темпі.
— Прочитайте скоромовку самостійно напівголосно, щоразу збільшуйте темп (пришвидшуйте читання).
— І ось тепер позмагаємося. Хто зможе розповісти цю скоромовку швидко, чітко, правильно вимовляючи звуки в словах? Найкращим скоромовцям Ґава Клава подарує по ґудзику зі свого намиста.

Після читання скоромовки учням вручаються ґудзики — картонні круги, на зворотному боці кожного записане одне зі слів зі звуком [ґ], яке вивчалося на уроці. Аналогічно відпрацьовуються інші скоромовки.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Із якою новою буквою ми ознайомилися на уроці? (Буквою Ґ.)
— Чим відрізняються велика і мала букви Ґ?
— На яку букву схожа буква Ґ?
— Який звук позначає ця буква?
— Які слова вимовляються зі звуком [ґ]? Зробимо перекличку таких слів. Усі, хто отримав протягом уроку ґудзик від Ґави Клави, зачитайте слово, яке написане на зворотному боці ґудзика.
— Чи сподобався урок?
— Які завдання Ґави Клави сподобалися найбільше? Подякуємо їй. Дякуємо тобі, Ґаво, за цікаві завдання!

Урок № 59. Тема. Звук [ґ]; буква Ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґ. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас