Урок № 53. Тема. Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 53. Тема. Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: ознайомити учнів із буквою, яка не має звука, а позначає м’якість приголосних на письмі; закріпити уявлення про поняття «звук», «буква», розуміння відмінності між ними.

Обладнання: демонстраційна картка з буквою ь; предметні малюнки із зображенням левів, вовків, леопардів, крокодила, мавп, пеліканів, лелеки, лося, льону; гербарій (льон-квітка, плоди льону).

Хід уроку № 53. Тема. Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». Конспекти уроків читання, 1 клас

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого матеріалу.
— Пригадайте, яку букву ми вивчали на минулому уроці. (З.)
— Коли вживається велика буква З?
— Які звуки може позначати ця буква?

2. Повторення тексту «У зоопарку».
— Пригадайте, про що ми читали на минулому уроці.
— Із тексту ви знаєте, які звірі «мешкають» у зоопарку. Зараз перевіримо, чи запам’ятали ви, кого саме ми там побачили.

На дошці прикріплені предметні малюнки із зображенням тих місць, де мешкають деякі звірі зоопарку:
• зелений луг
• озеро
• залізні клітки
• залізні клітки з канатом

На набірному полотні виставлені предметні малюнки із зображенням левів, вовків, леопардів, крокодила, мавп, пеліканів та лелек. Завдання учнів — розмістити звірів так, як це було в тексті. Наприклад, на зеленому лузі були пелікани та лелеки. Прикріплюємо до зображення лугу предметні малюнки із зображенням пеліканів та лелек.
Подібна робота проводиться з іншими предметними малюнками.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
— Чи бачили ви в зоопарку ось цих тварин? Демонстрація предметного малюнка із зображенням лосів.
— Які це тварини? (Лосі.)
— Зробіть звуко-буквений аналіз цього слова.

796

— Який звук у цьому слові позначає буква С? (Звук [с’].)
— Яка буква вказує на те, що буква С позначає в цьому слові м’який приголосний [с’]? (Буква І.)
— А тепер подивіться на цей малюнок. (Предметний малюнок із зображенням лося.) Хто на ньому зображений? (Лось.)
— Позначимо буквами це слово. Чи можемо це зробити? (Ні.) Чому? (Не знаємо, як іще можна позначити м’якість приголосного [с’].)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні ми дізнаємося, якою ще буквою може позначатися м’якість приголосних звуків.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення зі знаком м’якшення.
— Відгадайте загадку.

Ходить диво по траві,
Носить ліс на голові.
(Олень.)
А. Свашенко

— Вимовте останній звук у цьому слові. ([н’].)
— Який він? (Приголосний, м’який.)
— Запам’ятайте, що м’якість приголосного звука можна позначати і такою буквою (демонстрація картки з буквою ь). Сама по собі ця буква звука не позначає, вона вказує на м’якість приголосного звука.
— На що схожа буква ь (знак м’якшення, або м’який знак)?
— Послухайте, як про це сказано у вірші.

Підняли ми букву Р
І поставили отак: ь.
Що ми маємо тепер?
— М’який знак.
І. Січовик

2. Друкування букви ь (с. 27 зошита).
— Надрукуйте рядок букви ь.
— У нижньому рядку обведіть букву ь. Будьте уважні, не плутайте її з буквою Р!

3. Фізкультхвилинка.

4. Читання складів і слів із буквою ь (с. 46 «Букварятка»).
— Знайдіть склади, подані в першому стовпчику під малюнками. Прочитайте їх парами. (Ол — оль, ун — унь, ат — ать, іл — іль.)
— На що вказує буква ь у другому складі кожної пари? (На м’якість приголосних звуків, які позначені буквами Л, Н, Т, Л.)
— Прочитайте пари слів другого стовпчика.
— Вимовте останні приголосні звуки кожного слова парами:
син [н] — синь [н’]. рис [с] — рись [с’].
— Яка буква вказала на те, що у слові РИСЬ буква С позначає м’який приголосний звук? (Буква ь.)
— Отже, яку роботу виконує буква ь? (Позначає м’якість приголосних на письмі.)
— Послухайте, як про це сказано у вірші. Вивчіть напам’ять.

М’який знак
Я сам-один завжди мовчу,
Без приголосних не звучу.
Та на письмі, це знає всяк,
Бува потрібен м’який знак.
В. Кравчук

5. Читання складів та слів із буквосполученням ьо (с. 76 букваря).
— Розгорніть букварі. Прочитайте парами склади, записані в будиночку. (Со — сво, но — ньо, ло — льо, то — тьо, до — дьо.)
— Вимовте звуки, м’якість яких позначена м’яким знаком. ([н’], [л’], [т’].)
— Перед яким звуком вимовляються м’які приголосні в цих складах? (Перед звуком [о].)
— Якою буквою він позначається на письмі? (Буквою О.)
— Отже, запам’ятайте: в українській мові м’якість приголосних перед [о] позначається ь.
— А тепер прочитайте парами слова, записані поряд. Поясніть, яку роботу виконує буква ь у кожному слові.

6. Розрізнення понять «звук», «буква».
— Ми з вами визначили «роботу» букви ь. А яку «роботу» виконують інші букви, які ми вже вивчили? (Позначають на письмі голосні або приголосні звуки.)
— Отже, звуки ми чуємо, вимовляємо, а букви бачимо, читаємо. Це різні поняття! Послухайте, як добре про це сказала у своєму вірші Н. Становська.

Звук і буква
Звуки шапку-невидимку одягли
І в букварик непомічені ввійшли.
Хай працюють ваші вуха:
Звуки можна тільки слухать.
Букви ж можна розглядати,
Можна їх намалювати.
Звуки вимовляються,
Букви всі читаються.

— А тепер послухайте вірш іще раз і скажіть, які дії можна виконувати зі звуками. (Їх можна слухати, вимовляти.) А букви? (Можна розглядати, малювати, читати.)
— Зараз я ще раз прочитаю цей вірш, тільки деякі слова пропущу, а ви хором їх доповните.

Учитель читає вірш Н. Становської «Звук і буква», пропускаючи слова СЛУХАТЬ, РОЗГЛЯДАТИ, НАМАЛЮВАТИ, ВИМОВЛЯЮТЬСЯ, ЧИТАЮТЬСЯ.

7. Опрацювання тексту «Льон» (с. 76 букваря).
— Сьогодні ми прочитаємо текст про дуже цікаву рослину. Спробуйте відгадати таку загадку.

Що у полі засиніло,
Потім стало біле-біле
І згодилось на хустину,
На рушник і скатертину?
(Льон.)
А. Свашенко

— Що ви знаєте про льон?

Учитель доповнює знання учнів, демонструючи гербарій чи малюнок рослини.

— Знайдіть у букварі малюнок, на якому зображена ця рослина. Вимовте послідовно звуки в назві цієї рослини, орієнтуючись на подану звукову схему.
— А тепер прочитайте текст про цю рослину і скажіть, як ви розумієте слова ПОЛЬОВА РОСЛИНА.

Самостійне напівголосне читання тексту учнями.

— Знайдіть і прочитайте речення, у якому зазначено, якого кольору квіти льону.

V. ПІДСУМОК УРОКУ
— Що цікавого про нову букву (знак м’якшення) ви дізналися?
— Яку роботу виконує ця буква?
— Яка ще буква може позначати м’якість приголосних?
— Яку роботу можна виконувати зі звуками?
— Що можна робити з буквами?
— Що ви дізналися про льон?

Урок № 53. Тема. Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас