Урок № 31. Тема. Звуки [с], [с’]; буква Сс. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 31. Тема. Звуки [с], [с’]; буква Сс. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звуки [с], [с’]; буква Сс. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: ознайомити учнів із буквою Сс, яка позначає звуки [с], [с’]; навчати читати склади, слова з новими буквами; розвивати вміння читати анаграми.

Обладнання: фішки звуків, демонстраційні картки з великою і малою буквами Сс; картки розрізної азбуки з буквами А, И, І, О, У, В, Л, М, Н; картки-«хмаринки» для впізнавання слів, предметний малюнок (сонечко — жовтий круг, промінці — жовті смужки).

Хід уроку № 31. Тема. Звуки [с], [с’]; буква Сс. Конспекти уроків читання, 1 клас

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого матеріалу.

— Діти, ви вже знаєте, що до нас на урок можуть приходити різні гості. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Який, дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку.

Хоч ніхто мене не сіє,
Але кожен розуміє:
Дочекаюся світанку —
Й зійду в небі спозаранку.
(Сонце.)
А. Свашенко

— Це сонце. Його ще називають ласкаво: «Сонечко». Воно сьогодні до нас завітало із цікавими завданнями.

Учитель прикріплює на дошці наочність: «сонечко» — круг жовтого кольору і «промінці» — довгі прямокутні смужки жовтого кольору.

— Подивимося, що приготувало нам Сонечко.

Учитель бере один «промінець» і читає завдання, записане на зворотному боці прямокутника.

— Назвіть виставлені букви.

а и і о у в л м н

— Які з них позначають голосні звуки?
— Вимовте звуки, які можуть позначати букви Н, Л.
— Утворіть із виставлених букв слово, яким можна замінити слово «сонечко», якщо воно часто повторюється. (Воно.)

2. Читання слів із вивченими буквами.

Учитель читає завдання з наступного «промінчика».

— Дізнайтеся, які слова «заховалися» за хмаринками. (Мило, лимон, нива.)
— Назвіть слова, у яких наголошений перший склад. (Мйло, нйва.)
— На який склад падає наголос у слові, що «заховалося» за другою хмаркою? (На другий.)

770

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— А тепер Сонечко пропонує нам послухати загадку, у слові-відгадці назвати всі звуки і скласти його з виставлених букв. Учитель зачитує завдання на наступній картці-«промінці».

Без рук, без ніг,
а всіх кладе на постіль.
(Сон.)

— Вимовте послідовно всі звуки в цьому слові. ([с], [о], [н].)
— Подивіться на виставлені букви. Чи зможемо ми скласти це слово з поданих букв? (Ні, ми не знаємо, якою буквою позначити звук [с]. Ціеі букви ми ще не вивчали.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні ми дізнаємося, якою буквою позначається звук [с], а також що ще може позначати ця буква. Будемо навчатися читати склади і слова з новою буквою.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виділення звуків [с], [с’].
— Сонечко нас прохає вимовити звук [с] і сказати, який він.
— Як будемо позначати у схемі? (РИСУНОК)
— А тепер Сонечко пропонує іще раз уважно послухати загадку про нього і сказати, чого воно чекає щоразу? (Сонечко чекає світанку.)
— Вимовте перший звук у слові СВІТАНОК. ([с’].)
— Який це звук? (Приголосний, м’який.)
— Як будемо позначати у схемі? ( РИСУНОК).

2. Упізнавання звуків [с], [с’] у мовленні.
— Іще раз послухайте загадку і скажіть, у яких словах вимовляється м’який приголосний звук [с’]. ((Не) сіє, дочекаюся.)
— Визначте місце звука [с’] у цих словах.
— Назвіть слово з твердим приголосним [с]. (Спозаранку.)
— Сонечко пропонує нам іще одну загадку.

Золоте пішло,
срібний прийшов.
(Сонце і місяць.)

— Коли заходить сонце, на небі з’являється місяць.
— Який звук — [с] чи [с’] чується у слові СОНЦЕ? Де він стоїть? (На початку слова.)
— Який зі звуків [с] чи [с’] є у слові МІСЯЦЬ?
— Де він стоїть у слові? (У середині слова.)

3. Ознайомлення з буквою С.

— Сонечко дуже зраділо, оскільки ви впоралися із загадками, правильно схарактеризували звуки. І тепер воно просить вас запам’ятати, що і звук [с], і звук [с’] на письмі позначаються буквою С.

— Розгляньте і порівняйте ці букви.
— Чим вони відрізняються?
— Чим схожі і чим відрізняються букви С і О, С і А?
— На що схожа друкована буква С? (Буква нагадує місяць у зоряному небі, половинку бублика, підкову тощо.)
— Послухайте, як про це говориться у віршах.

Подивіться до небес,
Чи не видно букви С?
Буква С не стулить віч —
Світить місяцем всю ніч.
І. Січовик
Буква «еС», буква «еС»…
Усміхається Олесь:
Мов півбублика смачного,
І чому це він не весь?
В. Гринько

4. Друкування букви С (с. 19 зошита).
— А тепер Сонечко пропонує надрукувати букву С за зразком, поданим у зошиті з читання. Спочатку надрукуйте букви, а потім обведіть букву С у нижньому рядку.

5. Читання прямих та обернених складів із буквою С.
— Сонечко просить нас допомогти велосипедистові доїхати до будинку. Прочитайте склади на доріжці.

771

6. Фізкультхвилинка.

7. Читання складів і слів із буквою С (с. 44—45 букваря).
— Розгорніть буквар. Сонечко приготувало для нас багато цікавих завдань.

Учитель читає на «промінчику» Сонечка: «Перш ніж читати склади, слова, попрацюйте з предметними малюнками та схемами».

— Отже, назвіть, що зображено вгорі с. 44. (Намисто, сім, сир.)
— Вимовте послідовно звуки в односкладових словах. ([с’], [і], [м]; [с], [и], [р].)
— Пригадайте, чи треба визначати наголос у таких словах.
— Назвіть перші звуки цих слів.
— Вимовте послідовно звуки в слові, що означає назву прикраси. ([н], [а], [м], [и], [с], [т], [о].)
— На який склад падає наголос? (На другий.)
— Визначте місце звука [с] у цьому слові.

Опрацьовуючи матеріали, подані на с. 44—45 букваря, учні спершу навчаються утворювати і читати склади.

— А тепер Сонечко пропонує нам попрацювати зі складовими будиночками та утворити склади і слова за промінцями.
— Розгляньте таблицю складів, подану у верхній частині с. 44. Поясніть, як утворені склади цієї таблиці. Прочитайте утворені склади і слова.
— А тепер Сонечко пропонує вам позмагатися. Хто швидше і, звичайно, правильно утворіть слова з букв, поданих унизу с. 44.

(Учні утворюють і читають слова САМ, СУМ, СІМ, СОМ.) Аналогічна робота проводиться і з променеподібними таблицями, поданими на с. 45 букваря. Після прочитування утворених слів можна поставити запитання за змістом, наприклад:
— Знайдіть і прочитайте слова, до яких можна поставити запитання які? (Нові, сині.)

8. Розвиток мовлення учнів.
— Роздивіться зображення жучка на с. 44. Який вигляд він має? Опишіть його. (Невеличкий жучок круглої форми, що має червоне забарвлення з чорними цяточками.)
— Хто знає назву цього симпатичного жучка? (Сонечко.)
— Отже, існують два слова, що звучать однаково, але мають різні значення: сонечко — жучок, сонечко — лагідна назва сонця.
— Послухайте вірш про сонечко. Як у ньому описується жучок?

Сонечко вгору повзе по травинці,
чорний горошок у нього на спинці,
грає проміння довкола яскраве,
сонечку сонце всміхнулось ласкаве.
Л. Лобанов

За бажанням учні заучують вірш напам’ять.

9. Робота з анаграмами.
— Сонечко пропонує нам попрацювати з дуже цікавими парами слів. Для виконання цього завдання треба вийти до дошки і з букв розрізної азбуки скласти слово СОСНА.

Учень на набірному полотні викладає слово СОСНА.

— А тепер змінимо порядок букв так, як це показано цифрами в букварі (с. 45).

Учні називають букви за вказаними цифрами, учень на набірному полотні переставляє їх місцями.

— Яке слово утворилося? (Насос.)
— Отже, з одних і тих самих букв ми з вами утворили нове слово. Порядок букв нового слова позначений цифрами. Таку вправу називають анаграма.
— А тепер Сонечко пропонує самостійно попрацювати з другою анаграмою, уміщеною в букварі, і назвати нове слово. (Зі слова смола можна утворити слово масло.)

V. ПІДСУМОК УРОКУ
— І останнє завдання, яке було записане на «промінчику» Сонечка:
Із якою буквою ви сьогодні навчалися читати склади, слова?
— Чим різняться велика та мала букви?
— Яке завдання виявилося для вас найцікавішим?
— Діти, Сонечко дуже задоволене вашими відповідями і всією вашою роботою на уроці. Подивіться, воно вам щиро посміхається.
Учитель повертає жовтий круг зворотним боком, і перед учнями з’являється усміхнене Сонечко.

772

Дякуємо тобі, Сонечко, за завдання!

Урок № 31. Тема. Звуки [с], [с’]; буква Сс. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.