Урок № 23. Тема. Звук [і], буква І. Звук [і] в ролі окремого слова. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 23. Тема. Звук [і], буква І. Звук [і] в ролі окремого слова. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звук [і], буква І. Звук [і] в ролі окремого слова. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: закріпити артикуляцію звука [і]; ознайомити з буквою І; дати уявлення про І як звук і окреме слово; розвивати фонематичний слух, пам’ять, увагу, спостережливість; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; виховувати бережливе ставлення до іграшок.

Обладнання: іграшки (хлопчик Івасик — лялька, зайчик, слоненя, крокодильчик, мавпочка); картки-фішки звуків; демонстраційна картка з великою і малою буквами І, каси букв.

ХІД УРОКУ № 23. Тема. Звук [і], буква І. Звук [і] в ролі окремого слова. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого про звуки і букви.
— Пригадайте, які букви ми вже вивчили. (А, И, О, У, М.)
— Які з них позначають голосні звуки?
— Які звуки позначає буква М? Наведіть приклади зі звуком [м], зі звуком [м’].

2. Гра «Живі звуки».

Учитель викликає до дошки шестеро учнів, розподіляє між ними ролі — ролі звуків до слова МАЛИНА, «звуки» по черзі «характеризують» себе, за характеристикою діти упізнають слово МАЛИНА, учні в ролі звуків хором повторюють назване слово; ті, хто виконував роль звуків у наголошеному складі, узявшись піднімають руки.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— До нас на урок завітав малий хлопчик Івасик зі своїми друзями. Івасик ще не ходить до школи, але дуже хоче навчатися в ній. Сьогодні він просить нас записати його ім’я, хоча б першу букву в ньому.

— Чи можемо ми це зробити? (Ні, ми ще не вивчали деякі букви, із яких складається слово Івасик.)

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виділення голосного звука [і].
— До нас на урок сьогодні завітали малий Івасик (лялька) та його друзі: зайчик, слоненя, крокодильчик, мавпочка.
— Як назвати одним словом усіх тих, хто до нас завітав? (Іграшки.)
— Іграшки сумують, поки ви навчаєтеся в школі. Сьогодні вони вирішили подивитися, як ви навчаєтеся.
— Вимовте ще раз те слово, яким ми називаємо всі ці предмети. (Іграшки.)
— Який звук чуємо на початку цього слова? ([і].)
— Який це звук: голосний чи приголосний? Доведіть, чи можна голосно прокричати цей звук. Чи заважає вам щось це зробити?
— Отже, який це звук? (Голосний.) Як будемо позначати його в схемі?

2. Гра «Упіймай звук».
— Послухайте вірш Наталі Забіли. Я буду читати, а ви оплеском у долоні будете «ловити» слова зі звуком [і].

Івасик іграшками грався,
А по двору ішов індик.
Івась побачив і злякався,
І від індика в дім утік.

3. Упізнавання звука [і] в мовленні.
— Послухайте слова. Де в них вимовляється звук [і]?

ІРИС, ІКРА, ІРЖА, ІВОЛГА, ІДУТЬ.

— Розділіть на склади слова ІРИС, ІДУТЬ. (І-рис, і-дуть.)
— Який перший склад у цих словах?
— У цих словах перший склад має один звук [і]. Отже, звук [і] може утворювати цілий склад.
— Назвіть імена, що починаються звуком [і]. (Ірина, Ілля, Іван, Ігор, Інна, Інга, Ірма, Івась та ін.)
— Іще раз послухайте вірш про Івасика і скажіть, у яких словах звук [і] вимовляється в середині слова. (Від, дім, утік.)

4. Ознайомлення з буквою І, і.
— Голосний звук [і] позначається буквою І.
— Із чого складається велика буква? мала буква? Зверніть увагу на те, що над великою буквою крапка не ставиться.
— На що схожа буква І?
— Послухайте, як про це сказано у вірші Варвари Гринько.
Буква і — неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний ґнотик — стане крапкою над і.

5. Друкування букви І (с. 15 зошита).
— Розгорніть зошити з читання на сторінці з друкованими літерами І. Спочатку обведіть у нижньому рядку всі малі букви І.
— Надрукуйте за зразком спочатку малу букву, потім — велику І.

6. Читання складів МИ-МІ (с. 15 зошита).
— Подивіться, внизу цієї сторінки є малюнки, а під ними — склади. Давайте прочитаємо їх.
— На яку букву слід спочатку звернути увагу? (На букву голосного звука.)
— Яка буква на позначення голосного звука в першому складі — МИ? (Буква И.) Це означає, що попередня буква «ем» позначає твердий звук [м]. Прочитайте перший склад. (Ми.)
— Яка буква на позначення голосного звука в другому складі? (Буква І.)
— Запам’ятайте, буква і показує, що буква, яка стоїть перед нею, позначає м’який приголосний звук1.
— Прочитайте другий склад. (Мі.)
— А тепер з’єднайте стрілочками малюнки з відповідними складами.

7. Фізкультхвилинка.

8. Читання складів і слів за букварем (с. 32).
— Розгорніть буквар. Знайдіть малюнки у верхній частині сторінки. Проаналізуйте звукові схеми. Де в них є звук [і]?
— Прочитайте склади в будиночках. Пригадайте, на що вказує буква І у складі. Прочитайте склад із буквою І у лівому будиночку. (Мі.) Прочитайте склад з буквою І, який надрукований у правому будиночку. (Ім.)
— А тепер прочитайте всі склади в будиночках.
— Хто зображений на малюнку між будиночками?
— Прочитайте вигук (І-а!). Хто може так «говорити»?

9. Читання слів і вигуків.
— Роздивіться малюнок унизу с. 32. Де стоять діти? Що вони роблять? (Діти співають біля рояля.)
— Пригадайте, що треба робити на уроці музики перед співом? (Розспівуватися, налаштовувати голос на спів.)
— Прочитайте, як розспівуються учні. Чим відрізняються розспівочки?
— Чому для розспівування обрані саме голосні звуки?
— Інколи можна розспівуватися і складами. Прочитайте склади в рамочках поряд із малюнком. Спробуйте їх проспівати.
— Складіть слова за лініями-промінцями. З кожним словом усно назвіть речення.

10. Словесно-логічна вправа.
— Роздивіться речення внизу сторінки праворуч. Назвіть слова, подані в ньому малюнками. (Ластівка, сорока.)
— Яким словом вони поєднані? (Словом і.)
— Як можна назвати одним словом цих тваринок? (Птахи.) Учні складають і читають речення.

Ластівка і сорока — птахи.

Учитель звертає увагу дітей на те, що буква і може виступати в ролі окремого слова. Діти продовжують ланцюжок слів:

Птахи — це ластівка, сорока…

11. Читання тексту (с. 33 букваря).
— Діти, подивіться на наступну сторінку.
— Хто зображений на малюнку? (Діти з мамою.)
— Де вони знаходяться? (У парку.)
— Що роблять діти? А мама?
— Прочитайте текст під малюнком.
— Яке слово слід назвати замість риски в першому реченні? (Парку.) А в другому? (Мама відпочиває, а ми збираємо листя.)
— Подивіться на останнє речення. Який знак стоїть після слова МАМО? (Кома.) А в кінці речення? (Знак оклику.)
— Як слід читати це речення? (Мамо, на букет!)
— Прочитайте весь текст.

12. Розвиток мовлення учнів (с. 13 «Букварятка»).
— Сьогодні ми послухаємо оповідання про іграшки.
Після слухання оповідання «Іграшки» проводиться його аналіз за питаннями і завданнями, уміщеними під текстом.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Які нові букви ми вивчили? (І.)
— Який звук вони позначають? ([і].)
— Що ви дізналися про цей звук?
— Про що ми слухали оповідання?
— Як треба ставитися до своїх іграшок?

Урок № 23. Тема. Звук [і], буква І. Звук [і] в ролі окремого слова. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *