Урок № 21. Тема. Звуки [м], [м’]; буква М. Читання прямих складів з вивченими літерами. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 21. Тема. Звуки [м], [м’]; буква М. Читання прямих складів з вивченими літерами. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звуки [м], [м’]; буква М. Читання прямих складів з вивченими літерами. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: навчати розпізнавати звуки за способом артикуляції та характером звучання; ознайомити дітей із першою буквою на позначення приголосних звуків, її алфавітною назвою; опрацювати прийом читання прямих складів (злиття); виховувати шанобливе ставлення до мами — найріднішої людини.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця з друкованими великою і малою буквами М; плакат «Квіти» для читання складів; предметні малюнки із зображенням маку, мухомора, метелика, місяця, мітли; вирізані з червоного паперу сердечка для кожного учня.

Хід уроку № 21. Тема. Звуки [м], [м’]; буква М. Читання прямих складів з вивченими літерами. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивчених букв на позначення голосних звуків.
На дошці надруковані у два стовпчики вивчені букви: окремо великі і малі літери.

А у
О а
У о
И и

Учитель пропонує знайти кожній великій літері пару, провести стрілочку від букви першого стовпчика до відповідної букви другого стовпчика, назвати ці букви.

2. Читання з вивченими буквами.
На дошці надруковані вигуки:

— А-а-а! — У-у-у! — И-и-и! — О-о-о!
— Ау-у! — Уа-а!

Учитель пропонує прочитати запис у першому рядку, передаючи голосом радість, сум, образу, здивування. Під час читання запису другого рядка діти уточнюють, коли і хто може робити такі вигуки.

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

— Ще раз подивіться на дошку і назвіть вивчені нами букви. Які звуки вони позначають? Скільки звуків позначає кожна буква? (По одному голосному звуку.)

— Сьогодні на уроці ми познайомимося з буквою, яка позначає два звуки, будемо навчатися читати з нею слова. Чи замислювалися ви над тим, яке слово в житті дітей є найголовнішим? Яке це слово? Спробуємо це з’ясувати і наприкінці уроку навіть записати це слово.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виокремлення звуків [м], [м’] зі слів.

Учитель вивішує на дошці предметні малюнки із зображенням мухомора і маку.

— Роздивіться малюнки. Що зображено на першому з них? Що ви знаєте про цей гриб?
— Зробіть звуковий аналіз слова МУХОМОР.

Один учень працює біля дошки, усі інші діти викладають схему слова фішками на парті.

753

— Роздивіться на малюнку мак. Що в нього спільного з мухомором?
— Зробіть звуковий аналіз слова МАК.

754

— Повторіть слова МУХОМОР та МАК, протягуючи перший звук. (М-м-мухомор, м-м-мак.) Назвіть перший звук у цих словах окремо.

Відгадайте загадки.

Без рук, без ніг, тільки з рогами,
а ходить попід небесами.
(Місяць.)

Скручена, зв’язана,
на кілок посаджена,
а по вулиці танцює.
(Мітла.)

— Послухайте, як я вимовляю слова: М-М-МІСЯЦЬ, М-М-МІТЛА. Повторіть слова, протягуючи перший звук. Назвіть цей звук окремо.

2. Спостереження за артикуляцією звуків [м], [м’].
— Вимовте ще раз звуки [м], [м’]. Яку перешкоду зустрічає видихуване повітря під час вимови? (Губи спочатку міцно стулені, повітря проходить через ніс.) Які ці звуки: голосні чи приголосні?
— Отже, звуки [м], [м’] — приголосні. Вимовте їх парами кілька разів і порівняйте, чи однаково вони утворюються.

Діти встановлюють, що, вимовляючи звук [м’], притискуємо до твердого піднебіння середню частину язика.

— Звук [м] — твердий, а звук [м’] — м’який. Ще раз вимовте ці звуки один за одним і скажіть, який із них вимовляється з більшою перешкодою для видихуваного повітря.

2. Упізнавання звуків [м], [м’] у словах.
— Послухайте слова, які я буду вимовляти. Якщо слово починається з приголосного твердого звука [м], то показуйте фішку з однією рискою; якщо з м’якого приголосного [м’], то фішку з двома рисками.

МІЗИНЕЦЬ, МАВПА, МИШКА, МІКРОСКОП, МОЛОТОК, МІКСЕР, МАЛИНА, МІЛИНА, МІМОЗА, МОРОЗИВО, МУХА, МІНУС, МІРАЖ, МЕТЕЛИК, МІСТ, МІКРОФОН, МОРОЗ, МІХ.

3. Аналітико-синтетичні вправи зі звуками.
— Із яких звуків утворено склади: МА, МО, МУ, МИ, МІ?
— Утворіть склади з приголосним твердим звуком [м] і голосними звуками [и], [у], [а], [о].
— Послухайте слова, назвіть тільки перший склад кожного слова.

МАЛИНА, МІСЯЦЬ, МУЗИКА, МИША, МОЛОКО.

4. Ознайомлення з буквою М.

Учитель повідомляє, що два приголосні звуки, твердий [м] і м’який [м’] позначаються однією буквою М. Звертається увага дітей, що буква називається не так, як відповідні звуки.

— Розгляньте малу і велику букви М. Порівняйте їхню форму і розмір. Чим ці літери відрізняються?
— Напишіть букви М мокрим пензлем на дошці.
— Складіть букву М із паличок. Скільки їх для цього знадобилося?
— Покажіть літеру за допомогою пальців обох рук.

755

5. Фізкультхвилинка.

6. Підготовка до читання прямого складу.

— Сьогодні ми вчитимемося читати склади. Для цього треба бути дуже уважними, виконувати всі мої завдання.
— Підготуйтеся вимовити склад МУ, не вимовляйте, а тільки підготуйтеся, щоб це було добре видно. Бачите, щоб вимовити склад МУ, ви міцно стулили губи і витягнули їх уперед трубочкою. Подивіться одне на одного, чи правильно ви це зробили.

— Для якого звука ви витягнули губи вперед трубочкою? (Для звука [у].) А для якого звука міцно стулили їх? (Для звука [м].) Отже, до вимови скількох звуків ви приготувалися? (До двох.)
— Ще раз підготуйтеся вимовити склад МУ. Вимовте. За скільки разів ви вимовили два звуки? (За один раз.) Так, обидва звуки, приголосний і голосний, ви вимовили злито, тому така вимова двох звуків називається злиттям.
— Тепер підготуйтеся до вимовляння складу МА. Який голосний звук ви підготувалися вимовляти зі звуком [м]? (Звук [а].) Додайте голос. (Ма.)
— Чи однаково ви готувалися до вимови різних складів? (По-різному.) А чому? (Бо в них різні голосні звуки.) Отже, який голосний звук у складі, до такого ми й готувалися. Але разом із тим завжди стулювали губи. Чому? (Бо в кожному складі є звук [м].) Ви все правильно зрозуміли. Саме так і будемо читати.
Учитель набирає з розрізної абетки на дошці склад МУ.
— Який звук позначає перша літера? А друга? Підготуйтеся до вимови цих двох звуків відразу. Прочитайте склад.
— Так само читатимемо й інші склади. Я підставлятиму до літери М різні букви, які ви вже добре знаєте, а ви будете уважно стежити і готуватися до прочитання обох букв разом.

7. Читання складів із буквою М.

Учитель вивішує на дошці плакат із зображенням квітів, у серединці яких надруковані букви А, О, У, И. Окремо в руках учитель тримає паперового метелика з літерою М на крильцях.

756

— Подивіться, які незвичайні квіти ростуть на галявині. Назвіть букви, що розміщені на їхніх пелюстках. Зараз метелик із літерою М буде підлітати до квіток, а ви хором читати злиття.
Учитель кілька разів підносить метелика до різних квіток із буквами. Діти читають склади хором та індивідуально.
— Розгорніть буквар (с. 30). Прочитайте склади в будиночках. Назвіть слова зі складами МА, МО, МУ, МИ.
— Прочитайте, як мукає корова. Як ви вважаєте, що вона хотіла сказати людям?

8. Читання збільшених складів.
— Ми з вами читали склади, у яких було лише по дві букви. Але в словах трапляються і склади з більшою кількістю літер. Давайте навчимося читати склади з трьох літер.
— Подивіться на склади, що знаходяться в повітряних кульках у дівчинки. Що в них є спільного? (Склади починаються і закінчуються буквами м, а посередині містяться букви голосних звуків.)
— Для того щоб правильно прочитати такі склади, треба спочатку побачити і прочитати в них частинку-злиття, а потім додати звук, який позначає буква поза злиттям. Головне не розривати під час читання звуки в злиттях.

МА+М=МАМ МО+М=МОМ МУ+М=МУМ МИ+М=МИМ

— Тепер подивіться на склади, що написані на повітряних кульках у хлопчика. Чим вони відрізняються від тих складів, що ми вже прочитали? (Склади починаються і закінчуються буквами голосних звуків, а посередині міститься буква м.)
— Де містяться частинки-злиття в цих складах? Щоб правильно прочитати такі склади, треба спочатку назвати голосний звук, який позначається першою буквою, а потім додати частинку-злиття.

А+МА=АМА О+МО=ОМО У+МУ=УМУ И+МИ=ИМИ

9. Читання слів із буквою М.
Учні читають слова у стовпчику по складах. Звертається увага дітей на те, що один зі складів у кожному слові підкреслено. Це допомагає побачити їх і прочитати.

10. Читання тексту з доповненням речень (с. 31 букваря).
— Роздивіться малюнок. Мама малює портрет своєї улюбленої дочки. Чи гарно вийшла дівчинка на портреті?
— Прочитайте перше речення під малюнком. (О, мама!) Хто вигукнув ці слова? Яким голосом дівчинка вимовила це речення? (Голосно, радісно.) Який знак у кінці речення вказує на сильні почуття? (Знак оклику.)
— Прочитайте друге речення. Чому дочка радісно звертається до мами?
— У третьому реченні не надруковано одне слово. Замість нього — лінія. Здогадайтеся за малюнком, яке слово треба додати. Що є у мами? (Фарби.)
— Доповніть наступне питальне речення. (Що робить мама?)
— Доповніть останнє речення трьома словами за схемою. Що може сказати дівчинка, портрет якої малює мама? (Мама малює мій портрет. Мама намалювала красивий портрет.)

Після колективної роботи учні перечитують текст кілька разів хором, індивідуально.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ
— Із якою буквою ми познайомилися сьогодні на уроці? Які звуки вона позначає?
— Пригадайте і назвіть слова з твердим приголосним звуком [м], м’яким приголосним [м’].
— Яке найдорожче слово для кожної дитини навчилися читати? Як ви
— Прочитайте речення, надруковане на дошці. Яке слово можна додати замість намальованого сердечка? (Ми любимо маму.)

757

Учитель роздає дітям сердечка, вирізані з червоного паперу, просить надрукувати на них слово МАМА і подарувати своїй матусі.

Урок № 21. Тема. Звуки [м], [м’]; буква М. Читання прямих складів з вивченими літерами. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас