Урок № 19. Тема. Звук [о]; буква О. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 19. Тема. Звук [о]; буква О. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звук [о]; буква О. Конспекти уроків читання, 1 клас

Мета: повторити артикуляцію звука [о]; вивчити букву О; розвивати вміння зіставляти звуки і букви, збагачувати словник учнів; розвивати аналітичні вміння, пов’язані з мовними явищами, образне мислення; виховувати інтерес до довкілля, природних осінніх явищ.

Обладнання: фішки на позначення голосних і твердих та м’яких приголосних звуків; таблиця з друкованими великою і малою буквами О; предметний малюнок із зображенням слона, осінні пейзажні малюнки.

Хід уроку № 19. Тема. Звук [о]; буква О. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивчених звуків і букв.

— Відгадайте загадку.

Якщо хочеш ти читати,
То мене повинен знати.
А коли мене не знаєш,
То буквар не прочитаєш.
(Абетка, азбука.)

— Який підручник названо в загадці? Поділіть слово БУКВАР на склади. Назвіть голосний звук першого складу, другого. Якими буквами позначаються ці звуки?
(Учитель вивішує на дошці плакати з буквами У, А. Просить дітей прочитати їх хором. Нагадує, що прочитати дані букви — означає назвати відповідні звуки.)

2. Звуковий аналіз слова.
— У якому слові-відгадці є звуки [а], [у]. (Азбука.)
— Зробіть звуковий аналіз цього слова.
— Які звуки ми вже можемо позначити буквами?

Один учень працює біля дошки, інші діти викладають схему слова фішками на парті.

749

3. Упізнавання речень у тексті.
— Азбуку ще називають абеткою. Як ви вважаєте, чому абетка має саме таку назву?
— Уважно послухайте розповідь іще раз і полічіть у ній речення.

В українській мові є тридцять три букви. Вони розміщені в певному порядку. Першими йдуть літери А, Б («бе»). Саме тому усталений порядок усіх букв і назвали абеткою.
У давнину букви називали інакше. Літера А мала назву «аз». Буква Б називалася «буки». Тому абетку ще називають азбукою. У народі кажуть: «Аз, буки, а потім науки».

— Повторіть перше речення, друге, третє.
— Накресліть на дошці схему п’ятого речення.

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні на уроці ми продовжимо подорож країною Букварія, познайомимося ще з однією буквою, дізнаємося, який звук вона позначає. А допоможе нам подорожувати незвичайна тварина — слон.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виокремлення звука [о] зі слів.
Учні розглядають зображення слона на малюнку, описують тварину.
— Що у слона можна переплутати з хвостом? Чому? (Хобот за формою нагадує хвіст.)
— Вимовте хором слова СЛОН, ХОБОТ. Скільки в кожному слові складів? Назвіть голосні звуки, які ми чуємо в цих словах.

2. Артикуляція звука [о].
— Скажіть кілька разів звук [о]. Як він вимовляється? Чи є перешкоди для видихуваного повітря?
— Подивіться одне на одного під час вимовляння звука [о]. Як губи утворюють цей звук? (Губи округлюються і трохи витягуються.)
— Порівняйте вимову звуків [о] та [у]. У якому випадку губи більше витягуються вперед і звужують прохід для голосу? ([у].)
— Порівняйте вимову звуків [о] та [а]. Коли губи не заважають виходити повітрю під час вимови звука? ([а].)

3. Упізнавання звука [о] в мовленнєвому потоці.
— Послухайте вірш. Про кого в ньому розповідається?

Осел по вулиці гаса,
Осла ужалила оса.
Ой, боляче!..
Отож, малята,
Осу і вам не слід чіпати.
О. Кононенко

— Назвіть голосні звуки в словах ОСЕЛ, ОСА.
— Поділіть ці слова на склади. Назвіть перший склад.
Учні з’ясовують, що голосний звук [о], як і вивчені на попередніх уроках звуки [а], [у], сам може утворювати склад.
— Послухайте вірш ще раз, запам’ятайте слова зі звуком [о]. (Осел, по, оса, ой, боляче, отож.)

4. Ознайомлення з буквою О (с. 12 зошита, с. 6 «Букварятка»).
— Ще раз вимовте звук [о] і подивіться, яку форму мають при цьому губи. Саме тому, буква, що позначає цей звук, має форму овалу.

Учитель вивішує на дошці плакат із друкованими великою та малою літерами О. Діти розглядають букви, аналізують їхній графічний образ, порівнюють велику букву з малою. Діти з’ясовують, що літери відрізняються лише розміром, а форма в них однакова.

— Розгорніть зошити для читання (с. 12). Роздивіться зображення носорога і бегемота. Порівняйте цих тварин зі слоном. Що в них є спільного? Чим вони відрізняються?
— У схемах слів під цими малюнками позначте всі голосні звуки. Назвіть їх. Під позначками звука [о] надрукуйте букву О.
Після часткового звукового аналізу учні в зошиті або в «Букварятку» друкують великі й малі літери О, знаходять і обводять їх серед літер А, У. Діти наводять букви О в словах під малюнками, друкують їх у схемах слів.

5. Фізкультхвилинка.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого звука і букви (с. 26 букваря).

— Розгорніть буквар, роздивіться малюнки. Що тут зображено? (Оса, сом, сорока, осел, соняшник.)
— Поділіть на склади слово ОСА, ОСЕЛ. Який перший склад у цих словах? (О-.)
— Де чуємо звук [о] у словах СОМ, СОРОКА?
— Чи є звук [о] у слові СОНЯШНИК? У якому складі?

Учні роблять повний звуковий аналіз слів з опорою на схеми, подані в підручнику біля малюнків, виокремлюють у них звук [о].

2. Читання з буквою О (с. 26 букваря).

Учитель звертає увагу дітей на надруковані в букварі букви О. Учні називають усі букви, розміщені у вагончиках.

— На малюнку в букварі ви бачите здивованого хлопчика. Чому у нього такий вигляд?
— Прочитайте, що при цьому вигукує хлопчик.
Учитель слідкує за тим, щоб діти інтонацією передавали здивування хлопчика, а не просто вимовляли звук [о]. Учні читають вигук хором, а потім індивідуально.

3. Розвиток мовлення учнів.
— Послухайте вірш Л. Новикової. Про яку пору року в ньому йдеться?

ОСІНЬ
Сіла осінь на порозі,
Довгі коси розплела,
Спілі яблука на возі
До бабусі привезла.

Вітром двері відчинила:
— Дари з воза забирайте!
Павутинкою злетіла:
— Через рік мене чекайте!
Л. Новикова

— Із ким порівнюється осінь? Роздивіться малюнок у букварі (с. 27), опишіть осінь, зображену художником.
— Чому люди називають осінь щедрою? Що вона дарує людям? Після бесіди учні аналізують звукові схеми до малюнків, складають речення за поданими схемами.

4. Розвиток аудіативних умінь учнів.
— Послухайте текст про осінь. Якою її намалював письменник?

ЯК ПОЧИНАЄТЬСЯ ОСІНЬ
В Осені коси заквітчані пшеничними колосками й червоними ягідками калини. Ходить Осінь лугами, берегами. Де зітхне, там холодом війне.
Любить Осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається Осінь. Любить Осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні — яблука жовтіють
Сьогодні теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце — світить, але не дуже гріє. Сіла Осінь під стогом сіна, розплітає косу, гріється. Співає пісню про срібні павутинки.
(За В. Сухомлинським)

— Осінь любить ночами сидіти у саду. Так чи ні?
— Осінь співає пісню про срібні павутинки чи жовті листочки?
— Що в словесному портреті Осені збігається з малюнком у букварі?

V. ПІДСУМОК УРОКУ
— Із якою буквою нас познайомив слоник? Який звук вона позначає?
— Прочитайте запис О — о — о ! з різною інтонацією. Передайте голосом здивування, розчарування, сум, радість.
— Розгадайте ребус.

750

Урок № 19. Тема. Звук [о]; буква О. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.