Урок № 18. Тема. Звук [у]; буква У. Конспекти уроків читання, 1 клас

Урок № 18. Тема. Звук [у]; буква У. Конспекти уроків читання, 1 клас

Тема. Звук [у]; буква У.

Мета: закріпити артикуляцію звука [у]; ознайомити з буквою, що позначає цей звук; удосконалювати навички мовного аналізу; виховувати інтерес до світу тварин.

Обладнання: картки-фішки звуків, демонстраційна картка з великою і малою буквами У, каси букв, лічильні палички, предметні малюнки із зображенням рогатки.

Хід уроку № 18. Тема. Звук [у]; буква У. Конспекти уроків читання, 1 клас

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого.
— Яку букву ми вивчали на попередньому уроці?
— Який звук позначає буква А? Назвіть слова з цим звуком.
— Я буду вимовляти приголосні звуки, а ви додавайте до них звук [а] і всі разом (хором) вимовляйте склад, який утворився із двох звуків. Наприклад: [н] — [на].

Учитель вимовляє звуки [з], [л], [д], [т], [ц], [р], а діти вимовляють склади, які утворилися: [за], [ла], [да], [та], [ца], [ра].

— Які приголосні звуки ми вимовляли у складах: тверді чи м’які?
— А тепер я буду вимовляти м’які приголосні звуки, а ви утворіть склади зі звуком [а].
Учитель вимовляє звуки [з’], [л’], [д’], [ц’], [н’], [р’], а учні вимовляють склади: [з’а], [л’а], [д’а], [ц’а], [н’а], [р’а].

2. Гра «Утворіть найдовший «ланцюжок» слів».
— А тепер спробуємо утворити «ланцюжок» слів зі звуком [а] на початку слова, в середині слова та в кінці його. У кожного ряду буде своє завдання.
Учні першого ряду добирають слова зі звуком [а] на початку слова, учні другого ряду — зі звуком [а] у середині слова, учні третього ряду — зі звуком [а] в кінці слова.

3. Гра «Підкажіть слівце».
— Слухайте уважно зміст загадки. Останнє слово-відгадку будете вимовляти хором.

Ми тендітні, ми граційні,
Сальто робимо подвійні,
І місточки, і шпагати,
А звемося … (акробати).
А. Свашенко

— Чи є в цьому слові звук [а]? (Є, їх два.)
— Де стоять ці звуки? (Один — на початку слова, другий — у середині слова.)

У кожної людини
Вона одна-єдина,
Гадає, щось міркує,
Усім-усім керує:
Чи ніс то, чи брова.
А зветься … (голова).
А. Свашенко

— Де стоїть звук [а] у слові-відгадці?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— На минулому уроці ми вивчали букву А, навчались читати з нею деякі слова. Пригадайте, що співає мама, заколисуючи дитину.
— А коли дитина плаче, що вона вимовляє? (У-а!) Який перший звук? Другий?
— Спробуємо записати це слово.
— Чому ми не можемо цього зробити?
— Що ми повинні знати? (Знати, якою буквою позначається перший звук [у].)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогодні ми і будемо працювати зі звуком [у], дізнаємося, якою буквою він позначається на письмі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розпізнавання звука [у] в мовленні.
— Послухайте, до чого закликає поет Григорій Храпач.

Учімо дружно букви,
Уважно все читаймо,
Усім нам без науки
Удач не буде — знаймо!

— Отже, до чого закликає поет?

Сьогодні ми вивчимо ще одну букву. Так ви поступово ознайомитеся з усіма буквами, дізнаєтеся, які звуки вони позначають, навчитеся і правильно читати, і правильно писати слова з вивченими буквами. Але спершу треба вміти розпізнавати звуки, характеризувати їх.

— Послухайте вірш іще раз і скажіть, яким звуком починаються слова кожного рядка. (Звуком [у].)
— Вимовте ще раз слова вірша з цим звуком.
— Слова, які починаються звуком [у]: учімо, уважно, усім, удач.
— Чи є у вірші ще слова зі звуком [у]? (Дружно, букви, (без) науки, (не) буде.)
— Де стоїть звук у цих словах? (У середині слова.)

2. Робота з голосним звуком [у].
— Вимовте ще раз звук [у]. Який це звук: голосний чи приголосний? Чому?
— Як працюють губи під час вимови цього звука?
— Як будемо позначати цей звук у схемах слів?

Послухайте уривок із твору Наталії Вовк «Ми ходили в зоопарк» і скажіть, про яку тварину діти могли так розповідати.

Дуже все було цікаво!
Розглядали ми … (удава).
Він із дерева звисав,
Та не злазив, хоч не спав.

— Вимовте ще раз назву цієї тварини. (Удав.)
— Поділіть це слово на склади. Скільки складів у слові?
— Назвіть перший склад. (У-.) Назвіть другий склад. (-Дав.)
— Скільки звуків у першому складі? (Один звук [у].)
— Отже, звук [у] може утворювати цілий склад.

3. Ознайомлення з буквою У.
— Голосний звук [у] позначається буквою У.
— Розгляньте ці букви. Зі скількох елементів вони складаються?
— Чим відрізняються велика і мала букви У?
— Порівняйте букви А та У. Складіть із паличок букву А. Переставте палички так, щоб вийшла буква У.
— На що схожа буква У? Послухайте, як про це говориться у вірші Ігоря Січовика.
— Скажи, горобчику, чому Ти так боїшся букви У?
— Тобі зізнаюся я, татку, — Ця буква схожа на рогатку.

4. Друкування букви У (с. 4 «Букварятка»).
— Розгорніть «Букварятко».
— Знайдіть угорі сторінки рядки малої та великої букв У.
— Чи всі елементи букв надруковані?
— Доповніть кожну букву елементом, якого не вистачає.

5. Установлення співвідношення «звук» — «буква».

— Скажіть, хто зображений нижче на предметних малюнках. (Кенгуру, папуга, павук, удав.)
— У якому слові, що є назвою зображеного на малюнку, звук [у] вимовляється на початку слова? (Удав.)
— Позначте звук [у] буквою У по крапочках.
— Назвіть слова, у яких звук [у] вимовляється в середині слова. (Папуга, павук.)
— Вимовте окремо склади з цим звуком. (-Пу-, -вук.)
— Позначте звук [у] в цих складах буквою у по крапочках.
— У якому слові є два звуки [у]? (Кенгуру.)
— Назвіть склади з цими звуками (-гу, -ру.)
— Позначте обидва звуки [у] буквами у, навівши лінії по крапочках.

6. Фізкультхвилинка.

7. Закріплення вивченої букви У (с. 24—25 букваря).
— Розгорніть буквар. Знайдіть друковані велику і малу букви У.
— Розгляньте предметні малюнки вгорі сторінки 24, і скажіть, що на них зображено. Знайдіть звук [у] в схемах слів.
— Назвіть послідовно звуки в словах, що є назвою птахів, зображених внизу сторінки. (Голуб, журавель, зозуля.)
— Вимовте склад зі звуком [у]. (-луб, жу-, -зу.)
— Який цей склад, наголошений чи ненаголошений у слові ЗОЗУЛЯ?
— Назвіть слова, у яких склад зі звуком [у] ненаголошений. (Голуб, журавель.)
— У яких словах ми вже можемо позначити на письмі всі голосні звуки, які в ньому є? (Мурашка, жук, павук. Звук [у] позначаємо буквою У, звук [а] позначаємо буквою А.)

8. Читання складів і слів із вивченими буквами (с. 24—25 букваря).
— Знайдіть букви, надруковані в будиночках (с. 24 букваря).
— Прочитайте букви, записані в рядках. Що вийшло? (Уа, ау.)
— Коли ми чуємо уа? (Коли плаче дитина.)
— Коли гукають ау? (Коли хтось заблукав і шукає тих, кого загубив.)
— Що зображено внизу сторінки?

9. Читання-складання речень.
— Що зображено внизу сторінки? (Речення.)

Учитель звертає увагу дітей, що в реченні всі три слова зображені по-різному: перше слово надруковано, друге — малюнок, третє — лінія. Щоб прочитати все речення, треба прочитати перше слово, назвати слово за малюнком та здогадатися й дібрати слово, позначене лінією. Після аналізу діти читають речення.

У каченя качка.

Учитель звертає увагу дітей, що буква У позначає ціле слово. За аналогією діти читають і складають інші речення.

У курча курка.
У кошеня кішка.
У теля корова.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

1. Повторення вивченого звука і букви (с. 25).
— Розгляньте малюнки. Що трапилося з дітьми? Як вони гукають, прочитайте.
— Знайдіть зображення пугача. Які звуки він вигукує? Прочитайте.
— Із якою інтонацією треба читати вигук вовка? Як ви вважаєте, чому він виє?
— Прочитайте, який сигнал подає паровозик, що привіз нам вагончики з буквами.

Після читання учні аналізують звукові схеми до малюнків (жук, одуд, дуб, павук, мурашки), знаходять у словах звуки [у].

2. Словесно-логічна вправа.
— За якими ознаками ви впізнали на малюнку дуб? (Могутнє дерево з міцним стовбуром, плодами-жолудями.)
— Що намальовано праворуч від дуба? (Сосна.) А під сосною? (Береза.)
— Дуб, сосна, береза. Як ці предмети можна назвати одним словом? (Дерева.) Що в них спільного? (Твердий стовбур, міцне коріння, розгалужена крона.)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ
— Які нові букви ми вивчили?
— Який звук вони позначають?
— Чим цікавий цей звук?

Урок № 18. Тема. Звук [у]; буква У. Конспекти уроків читання, 1 клас

Повернутись на сторінку Уроки читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *