Конспекти уроків читання 1 клас

Конспекти уроків читання 1 клас

1. Урок на тему: Здрастуй, школо! Знайомство з букварем. Бесіда на тему «Батьківщина»

2. Урок на тему: Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Бесіда за сюжетним малюнком «Літні розваги»

3. Урок на тему: Закріплення знань дітей про слово та речення. Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів та словами, що означають дії. Бесіда за серією малюнків «Режим дня»

4. Урок на тему: Розширення уявлень дітей про речення. Слухання і розповідь казки. Уявлення про діалог (без терміна). Складання речень за заданою графічною моделлю

5. Урок на тему: Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів. Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (тварини, посуд, овочі, одяг тощо). Бесіда за сюжетними малюнками «У садку та на городі»

6. Урок на тему: Розширення уявлень дітей про слово та речення. Практичне ознайомлення зі словами — назвами ознак предметів, протилежними за значенням. Бесіда на тему «На городі»

7. Урок на тему: Розширення уявлень дітей про слово та речення. Практичне ознайомлення зі словами — назвами дій предметів, складання речень за графічними схемами

8. Урок на тему: Практичне ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади. Бесіда на тему «Свійські тварини. Птахи»

9. Урок на тему: Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. Наголошений склад у слові. Бесіда за малюнком «У лісі»

10. Урок на тему: Розширення уявлення про складову будову слова, наголошений склад. Немовні звуки та звуки мовлення. Основні мовленнєві органи (спостереження за їхньою роботою)

11. Урок на тему: Практичне ознайомлення зі звуковим аналізом слів. Голосні і приголосні звуки, умовне позначення їх на письмі. Бесіда за сюжетним малюнком «Зоопарк»

12. Урок на тему: Уявлення про тверді та м’які приголосні звуки. Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Моделювання звукової структури слів

13. Урок на тему: Звуковий аналіз слів. Моделювання речень. Бесіда за малюнками на тему «Заняття дітей. Знаряддя праці»

14. Урок на тему: Закріплення вивченого про речення, слово, звуковий склад слова. Уявлення про діалог

15. Урок на тему: Повний звуковий аналіз мовлених слів. Складання розповіді за серією сюжетних малюнків

16. Урок на тему: Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірка здобутих знань і вмінь

17. Урок на тему: Звук [а]; буква А

18. Урок на тему: Звук [у]; буква У

19. Урок на тему: Звук [о]; буква О

20. Урок на тему: Звук [и]; буква И

21. Урок на тему: Звуки [м], [м’]; буква М. Читання прямих складів з вивченими літерами

22. Урок на тему: Закріплення звукового значення вивчених літер

23. Урок на тему: Звук [і], буква Іі. Звук [і] в ролі окремого слова

24. Урок на тему: Звуки [н], [н’]; буква Н

25. Урок на тему: Закріплення звукових значень букви Н, читання з нею складів, слів, речень

26. Урок на тему: Звуки [л], [л’]; буква Л

27. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень

28. Урок на тему: Закріплення вміння читати тексти з вивченими літерами

29. Урок на тему: Звуки [в], [в’]; буква В

30. Урок на тему: Закріплення вміння читати склади, слова і тексти з буквою В

31. Урок на тему: Звуки [с], [с’]; буква С

32. Урок на тему: Закріплення літери С на букварних текстах «Мама і сини», «У лісі»

33. Урок на тему: Звуки [к], [к’]; буква К

34. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою К

35. Урок на тему: Підсумковий урок. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Заучування скоромовок зі слів учителя

36. Урок на тему: Звуки [р], [р’]; буква Р

37. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Р

38. Урок на тему: Звуки [п], [п’]; буква П

39. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою П

40. Урок на тему: Підсумковий урок. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами

41. Урок на тему: Звуки [т], [т’]; буква Т. Спостереження за значенням слів, які вимовляються і пишуться однаково

42. Урок на тему: Закріплення букви Т у словах, реченнях, букварних текстах

43. Урок на тему: Підсумковий урок на закріплення вивчених літер. Діалогічне читання і розповідь казки «Котик і Півник»

44. Урок на тему: Звук [е]; буква Е

45. Урок на тему: Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із голосними звуками та вивченими відповідними буквами. Розповіді дітей про рідне село та села, у яких їм доводилося бувати

46. Урок на тему: Узагальнювальний урок читання

47. Урок на тему: Звуки [д], [д’]; буква Д

48. Урок на тему: Закріплення звуків [д], [д’], літера Д. Розповіді дітей про свої спостереження та участь у саджанні дерев

49. Урок на тему: Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами

50. Урок на тему: Звуки [з], [з’]; буква З

51. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою З

52. Урок на тему: Підсумковий урок на опрацювання букви З

53. Урок на тему: Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?»

54. Урок на тему: Закріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів із м’якими приголосними в кінці слова і складу. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання в текстах

55. Урок на тему: Звуки [б], [б’]; буква Б. Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б] в абсолютному кінці слів і перед глухими приголосними

56. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Б

57. Урок на тему: Підсумковий урок на опрацювання звуків [б], [б’], літери Б.
Вправи на зіставлення вимови і написання слів із буквами Б — П

58. Урок на тему: Звуки [г], [г’]. Буква Г. Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів, складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?»

59. Урок на тему: Звук [ґ]; буква Ґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґ

60. Урок на тему: Закріплення звуків [г], [ґ], букв Г, Ґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів

61. Урок на тему: Вправи на читання та орфоепічні тренування (скоромовки, потішки)

62. Урок на тему: Звуки [ч], [ч’]; буква Ч

63. Урок на тему: Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Ч

64. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчення звуків [ч], [ч’], літери Ч

65. Урок на тему: Звук [й’]; буква Й. Вправи з розвитку фонематичного слуху

66. Урок на тему: Закріплення звука [й’], букви Й. Буквосполучення ЙО

67. Урок на тему: Узагальнювальний урок на вивчені літери

68. Урок на тему: Звуки [х], [х’]; буква Х

69. Урок на тему: Закріплення звуків [х], [х’], буква Х

70. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчення літери Х. Зіставлення звуків [г] — [х]

71. Урок на тему: Буква Я. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними

72. Урок на тему: Читання слів, речень і текстів із буквою Я в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення звука [й’] та інших м’яких приголосних звуків із наступним голосним звуком [а]

73. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчення букви Я. Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів

74. Урок на тему: Звуки [ж], [ж’]; буква Ж

75. Урок на тему: Закріплення звуків [ж], [ж’], букви Ж. Українська народна казка «Лисичка і Журавель»

76. Урок на тему: Узагальнювальний урок на вивчені букви

77. Урок на тему: Звуки [ш], [ш’]; буква Ш

78. Урок на тему: Закріплення звуків [ш], [ш’], букви Ш. Опрацювання тексту «Хороша гра»

79. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчення букви Ш

80. Урок на тему: Звуки [ц], [ц’]; буква Ц

81. Урок на тему: Закріплення букви Ц. Читання казки в особах

82. Урок на тему: Буква Ї. Позначення нею звукосполучення [й’і]. Бесіда про Україну

83. Урок на тему: Закріплення знань про букву Ї. Опрацювання текстів

84. Урок на тему: Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води»

85. Урок на тему: Закріплення уміння читати з буквою Ю. Михайло Коцюбинський «Десять робітників»

86. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчення букви Ю

87. Урок на тему: Буква Є. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло»

88. Урок на тему: Читання слів, речень і текстів із буквою Є в різних позиціях. Київське метро

89. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчення букви Є

90. Урок на тему: Буква Щ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]

91. Урок на тему: Закріплення букви Щ, її звукового позначення

92. Урок на тему: Підсумковий урок на вивчені літери. Ірина Прокопенко «Про що шепотіли берізки»

93. Урок на тему: Звуки [ф], [ф’]. Буква Ф. Бесіда про професії

94. Урок на тему: Закріплення звуків [ф], [ф’]. Зоопарк

95. Урок на тему: Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення Дз

96. Урок на тему: Закріплення звуків [дз], [дз’], позначення їх буквосполученням Дз

97. Урок на тему: Звуки [дж], [дж’]. Буквосполучення Дж

98. Урок на тему: За власним планом

99. Урок на тему: Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом

100. Урок на тему: Алфавіт. Читання (за бажанням — заучування напам’ять) українського алфавіту. Підготовка до «Свята Букваря»

101. Урок на тему: Тарас Григорович Шевченко — великий український поет. Читання уривків із віршів поета

102. Урок на тему: Читання уривків віршів Т. Г. Шевченка

103. Урок на тему: Іван Якович Франко — великий український поет. Пригадування казок «Ріпка», «Фарбований Лис»

104. Урок на тему: Читання казки І. Франка «Лисичка і Рак»

105. Урок на тему: Леся Українка — велика українська поетеса

106. Урок на тему: Інтонаційне читання (заучування напам’ять) вірша «Вишеньки». Робота з книжкою віршів Лесі Українки для дітей

107. Урок на тему: Михайло Коцюбинський. Казка«Про двох цапків»

108. Уроки на тему: Підготовка до свята Букваря

109. Урок на тему: Свято Букваря

Конспекти уроків читання 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *