Конспекти уроків Алгебра 7 клас

Конспекти уроків Алгебра 7 клас

І. Повторення навчального матеріалу за курс математики 5-6-х класів

Урок № 1. Лінійні рівняння з однією змінною

Урок № 2. Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь

Урок № 3. Рівносильні рівняння. Основні властивості рівнянь

Урок № 4. Лінійне рівняння з однією змінною

ІІ. Цілі вирази

Урок № 5. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

Урок № 6. Тотожні вирази. Тотожні перетворення виразів

Урок № 7. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня

Урок № 8. Вирази зі степенями

Урок № 9. Одночлен. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

Урок № 10. Многочлени

Урок № 11. Додавання і віднімання многочленів

Урок № 12. Множення многочленна на одночлен

Урок № 13. Множення многочленів

Урок № 14. Розклад многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки

Урок № 15. Розклад многочленів на множники. Спосіб групування

Урок № 16. Квадрат двочлена

Урок № 18. Різниця квадратів

Урок № 19. Різниця і сума кубів двох виразів

Урок № 20. Розкладання многочленів на множники різними способами. Перетворення виразів

III. Функції

Урок № 21. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції

Урок № 22. Графік функції

Урок № 23. Функція як математична модель реальних процесів

Урок № 24. Лінійна функція, її графік та властивості

IV. Системи лінійних рівнянь з двома змінними

Урок № 25. Рівняння з двома змінними та його розв’язок

Урок № 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними

Урок № 27. Система лінійних рівнянь з двома змінними

Урок № 28. Спосіб підстановки

Урок № 29. Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

Урок № 30. Спосіб додавання

Урок № 31. Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

Урок № 32. Графічний спосіб розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними

Конспекти уроків Алгебра 7 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.