Конспекти уроків історія України 7 клас

Конспекти уроків історія України 7 клас

Урок 1. Тема. Вступ. Середньовічна Україна.

Урок 2. Тема. Східнослов’янські племена — предки українців — напередодні утворення держави.

Урок 3. Тема. Київська держава за перших князів.

Урок 4. Тема. Київська Русь за князювання Ольги та Святослава.

Урок 5. Тема. Суспільний устрій Київської держави у ІХ-Х ст.

Урок 6. Тема. Узагальнення.

Урок 7. Тема. Тематичне оцінювання

Урок 8. Тема. Київська держава за часів правління Володимира Великого.

Урок 9. Тема. Київська держава за часів правління Ярослава Мудрого.

Урок 9. Тема. Розбудова Києва. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами.

Урок 10. Тема. Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залежність селян і повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

Урок 11. Тема. Культурний розвиток Київської Русі.

Урок 12. Тема. Узагальнення

Урок 13. Тема. Тематичне оцінювання

Урок 14. Тема. Становище у державі за часів правління Ярославичів.

Урок 15. Тема. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича. Роздробленість Русі.

Урок 16. Тема. Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств. Київське, Переяславське та Чернігово-Сіверське князівства.

Урок 17. Тема. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII — першої половини XIIІ ст.

Урок 18. Тема. Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігівського князівства середини XII — першої половини XIIІ ст.

Урок 17. Тема. «Слово о полку Ігоревім» — історичне джерело і літературна пам’ятка Давньої Русі.

Урок 18. Тема. Галицьке та Волинське князівства

Урок 19. Тема. Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ- першій половині ХІІІ ст. Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.

Урок 20. Тема. Узагальнення

Тема. 21. Тема. Тематичне оцінювання

Урок 22. Тема. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.

Урок 23. Тема. Боротьба проти монгольських завойовників.

Урок 24. Тема. Князювання Данила Романовича Галицького.

Урок 25. Тема. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

Урок 26. Тема. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави.

Урок 27. Тема. Узагальнення.

Урок 28. Тема. Тематичне оцінювання.

Урок 29. Тема. Початок польського та литовського володарювання на українських землях.

Урок 30. Тема. Українські землі під владою Литви.

Урок 31. Тема. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, та Московської держави.

Урок 32. Тема. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.

Урок 33. Тема. Соціальний устрій.

Урок 34. Тема. Культурне й церковне життя України.

Урок 35. Тема. Узагальнення.

Урок 36. Тема. Тематичне оцінювання.

Урок 37. Тема. Повторювально-узагальнюючий урок.

Конспекти уроків історія України 7 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.