Конспекти уроків географія 7 клас

Конспекти уроків географія 7 клас

Урок 1. Тема. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за охопленням території, змістом і за призначенням. Тематичні карти і робота з ними.

Урок 2. Тема. Загальні географічні закономірності. Практична робота: 1. Аналіз карти часових поясів з метою визначення поясного часу.

Урок 3. Тема. Практична робота: 2. Аналіз карти будови земної кори з метою встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та розміщенням покладів корисних копалин.

Урок 4. Тема. Практична робота: 3. Аналіз карти кліматичних поясів з метою встановлення характерних ознак та закономірностей розміщення основних типів клімату на Землі.

Урок 5. Тема. Практична робота: 4. Аналіз карти географічних поясів і природних зон світу з метою встановлення закономірностей зміни природних комплексів на материках.

Урок 6. Тема. Загальні відомості. Тихий океан – найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану. Практична робота: 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану.

Урок 7. Тема. Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Екологічні проблеми.

Урок 8. Тема. Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна.

Урок 9. Тема. Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод.

Урок 10. Тема. Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій.

Урок 11. Тема. Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану.

Урок 12. Тема. Загальні відомості. Північний Льодовитий океан – найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим.

Урок 13. Тема. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану. Практична робота: 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором).

Урок 14. Тема. Особливості фізико-географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки.

Урок 15. Тема. Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір`я, нагір’я.

Урок 16. Тема. Закономірності розміщення корисних копалин.

Урок 17. Тема. Загальні особливості клімату.

Урок 18. Тема. Кліматичні пояси і типи клімату.

Урок 19. Тема. Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення.

Урок 20. Тема. Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Вологі екваторіальні ліси.

Урок 21. Тема. Савани і рідколісся. Тропічні пустелі. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

Урок 22. Тема. Практична робота: 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором)

Урок 23. Тема. Населення. Сучасна політична карта. Головні держави Африки. Зв’язки України з країнами африканського континенту

Урок 24. Тема. Узагальнення з теми “Африка”.

Урок 25. Тема. Загальні відомості. Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Практична робота: 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

Урок 26. Тема. Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин

Урок 27. Тема. Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка – найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу

Урок 28. Тема. Води суходолу. Найбільші річкові системи. Озера

Урок 29. Тема. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми

Урок 30. Тема. Населення, його склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки

Урок 31. Тема. Узагальнення з теми “Південна Америка”.

Урок 32. Тема. Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження

Урок 33. Тема. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою

Урок 34. Тема. Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та області Австралії. Води суходолу

Урок 35. Тема. Особливості ґрунтово–рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною

Урок 36. Тема. Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія

Урок 37. Тема. Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида – льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський»

Урок 38. Тема. Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида – найхолодніший материк Землі. Практична робота: 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

Урок 39. Тема. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання

Урок 40. Тема. Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Практична робота: 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

Урок 41. Тема. Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення

Урок 42. Тема. Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і області

Урок 43. Тема. Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження

Урок 44. Тема. Практична робота: 10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)

Урок 45. Тема. Рослинність і тваринний світ. Ґрунти. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки

Урок 46. Тема. Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта материка. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки.

Урок 47. Тема. Узагальнення з теми “Північна Америка”.

Урок 48. Тема. Євразія – найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Поділ материка на дві частини світу – Європу та Азію.

Урок 49. Тема. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка.

Урок 50. Тема. Практична робота: 8 (закінчення). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.

Урок 51. Тема. Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Формування рельєфу. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.

Урок 52. Тема. Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка.

Урок 53. Тема. Корисні копалини, особливості їх походження.

Урок 54. Тема. Особливості формування клімату. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.

Урок 55. Тема. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою.

Урок 56. Тема. Практична робота: 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.

Урок 57. Тема. Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки Євразії. Основні типи живлення і режиму річок.

Урок 58. Тема. Найбільші озера Євразії.

Урок 59. Тема. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.

Урок 60. Тема. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії.

Урок 61. Тема. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії (продовження)

Урок 62. Тема. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії.

Урок 63. Тема. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.

Урок 64. Тема. Сучасна політична карта Євразії. Найбільші країни. Україна серед держав Євразії.

Урок 65. Тема. Узагальнення з теми “Євразія”.

Урок 66. Тема. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси.

Урок 67. Тема. Практична робота: 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження.

Урок 68-69. Тема. Екологічні проблеми материків і океанів. Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження. Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Конспекти уроків географія 7 клас