Конспекти уроків Біологія 7 клас

Конспекти уроків Біологія 7 клас

Урок 1. Тема. Біологія – наука про живу природу. Значення біології

Урок 2. Тема. Різноманітність живих організмів та їх класифікація

Урок 3. Тема. Дослідження біологічних об’єктів

Урок 4. Тема. Загальна характеристики Царства Рослини

Урок 5. Тема. Життєдіяльність рослин

Урок 6. Тема. Живлення рослин. Фотосинтез

Урок 7. Тема. Транспорт речовин і випаровування води

Урок 8. Тема. Ріст і розвиток рослин

Урок 9. Тема. Умови, необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин

Урок 10. Тема. Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади

Урок 11. Тема. Життєдіяльність клітин

Урок 12. Тема. Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини

Урок 13. Тема. Будова квіткової рослини, вегетативні та генеративні органи

Урок 14. Тема. Корінь, будова та функції

Урок 15. Тема. Клітинна будова кореня

Урок 16. Тема. Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки

Урок 17. Тема. Внутрішня будова стебла

Урок 18. Тема. Видозмінені пагони

Урок 19. Тема. Листок. Зовнішня будова листка

Урок 20. Тема. Внутрішня будова листка

Урок 21. Тема. Способи розмноження рослин

Урок 22. Тема. Розмноження спорами

Урок 23. Тема. Розмноження квіткових рослин

Урок 24. Тема. Життєвий цикл рослин

Урок 25. Тема. Квітка – генеративний орган. Суцвіття

Урок 26. Тема. Запилення, пристосування до запилення

Урок 27. Тема. Насінина і плід

Урок 28. Тема. Проростання насіння, умови його проростання

Урок 29. Тема. Будова і різноманітність плодів. Поширення плодів

Урок 30. Тема. Основи систематики. Класифікація рослин

Урок 31. Тема. Загальна характеристика водоростей

Урок 32. Тема. Прісноводні водорості. Семестрове оцінювання

Урок 33. Тема. Морські водорості

Урок 34. Тема. Значення водоростей у природі та житті людини

Урок 35. Тема. Загальна характеристика вищих спорових рослин

Урок 36. Тема. Відділ Мохоподібні

Урок 37. Тема. Сфагнові мохи, утворення торфу

Урок 38. Тема. Відділ Хвощеподібні та Плауноподібні

Урок 39. Тема. Папоротеподібні

Урок 40. Тема. Колишній розквіт папоротеподібних

Урок 41. Тема. Загальна характеристика насінних рослин. Відділ Голонасінні

Урок 42. Тема. Різноманіття та значення

Урок 43. Тема. Загальні ознаки Хвойних

Урок 44. Тема. Відділ Квіткові

Урок 45. Тема. Класифікація квіткових рослин

Урок 46. Тема. Клас Дводольні. Розоцвіті, Капустяні, Бобові

Урок 47. Тема. Пасльонові та айстрові

Урок 48. Тема. Клас Однодольні. Родина Лілійні

Урок 49. Тема. Родина Злаки

Урок 50. Тема. Загальна характеристика царства Гриби

Урок 51. Тема. Особливості будови, процеси життєдіяльності та різноманіття грибів

Урок 52. Тема. Особливості будови, процеси життєдіяльності та різноманіття грибів: дріжджі та паразитичні гриби

Урок 53. Тема. Будова і життєдіяльність лишайників

Урок 54. Тема. Значення грибів і лишайників у природі та житті людини

Урок 55. Тема. Загальна характеристика бактерій

Урок 56. Тема. Різноманіття бактерій

Урок 57. Тема. Значення бактерій у природі та житті людини

Урок 58. Тема. Організм і середовище існування. Екологічні групи рослин

Урок 59. Тема. Пристосування рослин до середовища існування. Життєві форми

Урок 60. Тема. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах

Урок 61. Тема. Рослинні угруповання

Урок 62. Тема. Охорона рослин. Червона книга України

Урок 63. Тема. Історичний розвиток рослин

Конспекти уроків Біологія 7 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *