Конспекти уроків англійська мова 7 клас

Конспекти уроків англійська мова 7 клас

Урок № 1. Тема. Задачі на новий навчальний рік. Знайомство з новим підручником “Click on-3”. Вміння спілкуватися. Анкетування

Урок № 2. Тема. Повторення лексико-граматичного матеріалу. Що я знаю про Великобританію? Перегляд фільму

Урок № 3. Тема. Unit 1. Busy Days. Аудіювання. Читання діалогів

Урок № 4. Тема. Повторення граматичної теми Present Simple. Jobs

Урок № 5. Тема. Знайомство з новою лексикою (назви професій та прикметники)

Урок № 6. Тема. Аудіювання: Daily activities

Урок № 7. Тема. Розмовна тема Free-time activities

Урок № 8. Тема. Повторення граматичної теми Present Continuous

Урок № 9. Тема. Аудіювання: ex. 9-10

Урок № 10. Тема. Повторення теми Jobs

Урок № 11. Тема. Проектна робота 1

Урок № 12. Тема. Граматична тема Relative Clauses

Урок № 13. Тема. Аудіювання та читання тексту It’s a dog’s life

Урок № 14. Тема. Знайомство з новою лексикою

Урок № 15. Тема. Переказ тексту It’s a dog’s life

Урок № 16. Тема. Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення

Урок № 17. Тема. Підготовка до письмової роботи An essay about the pros and cons of a job

Урок № 18. Тема. Лексико-граматична тема: Linking Words

Урок № 19. Тема. Письмова робота An essay about the pros and cons of a job

Урок № 20. Тема. Повторення лексико-граматичного матеріалу

Урок № 21. Тема. Контрольна робота (Unit 1)

Урок № 22. Тема. Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част.1). Читання тексту про Марка Твена.

Урок № 23. Тема. Читання тексту Scottish Clans. Додатковий матеріал про Шотландію

Урок № 24. Тема. Читання тексту Australian Aborigines. Додатковий матеріал про Австралію

Урок № 25. Тема. Unit 2. What a Story! Аудіювання. Читання діалогів

Урок № 26. Тема. Знайомство з новою лексикою по темі Disasters and accidents. Усне мовлення

Урок № 27. Тема. Знайомство з новою лексикою по темі Feelings. Аудіювання. Усне мовлення

Урок № 28. Тема. Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Past Continuous

Урок № 29. Тема. Проектна робота 2

Урок № 30. Тема. Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Present Perfect

Урок № 31. Тема. Виконання лексичних вправ, с.23

Урок № 32. Тема. Аудіювання та читання тексту Lost in the Jungle

Урок № 33. Тема. Знайомство з новою лексикою. Phrasal Verbs

Урок № 34. Тема. Підготовка до письмової роботи A story

Урок № 35. Тема. Аудіювання і переказ

Урок № 36. Тема. Письмова робота A story

Урок № 37. Тема. Контрольна робота (Unit 2)

Урок № 38. Тема. Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част. 2). Переказ.

Урок № 39. Тема. Читання тексту Canadian Dog Sleds. Додатковий матеріал про Канаду

Урок № 40. Тема. Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію

Урок № 41. Тема. Читання тексту Edinburgh Castle Додатковий матеріал про Шотландію

Урок № 42. Тема. Читання тексту Osborne Housе. Додатковий матеріал про Великобританію

Урок № 43. Тема. Лексико-граматичні вправи(повторення)

Урок № 44. Тема. Лексико-граматичні вправи(повторення)

Урок № 45. Тема. Інтерактивні лінгвістичні ігри

Урок № 46. Тема. Повторення тематичного матеріалу

Урок № 47. Тема. Phrasal Verbs (повторення)

Урок № 48. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 49. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 50. Тема. Інтерактивні лінгвістичні ігри

Урок № 51. Тема. Семестрове оцінювання з читання

Урок № 52. Тема. Семестрове оцінювання з аудіювання

Урок № 53. Тема. Семестрове оцінювання з усного мовлення

Урок № 54. Тема. Семестрове оцінювання з письма

Урок № 55. Тема. Повторення лексичного матеріалу

Урок № 56. Тема. Повторення тематичного матеріалу

Урок № 57. Тема. Повторення граматичного матеріалу

Урок № 58. Тема. Захист творчих робіт

Урок № 59. Тема. Аудіювання незнайомого тексту

Урок № 60. Тема. Читання незнайомого тексту

Урок № 61. Тема. Інтерактивні лінгвістичні ігри

Урок № 62. Тема. Інтерактивні мандри навколо світу

Урок № 63. Тема. Інтерактивні лінгвістичні ігри

Урок № 64. Тема. Підсумковий урок

Урок № 65. Тема. Знайомство з новим лексичним матеріалом Unit 3. On the Move

Урок № 66. Тема. Unit 3. On the Move. Аудіювання. Читання діалогів

Урок № 67. Тема. Знайомство з новою лексикою ( continents, countries and climates)

Урок № 68. Тема. Граматична тема Present Perfect

Урок № 69. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 69. Тема. Закріплення граматичного м-лу Present Perfect. Лексико-граматичні вправи

Урок № 70. Тема. Граматична тема Present Perfect Continuous

Урок № 71. Тема. Аудіювання та читання All aboard for a Steam Safari

Урок № 72. Тема. Закріплення граматичного м-лу Present Perfect Continuous. Лексико-граматичні вправи

Урок № 73. Тема. Підготовка до письмової роботи(A letter of complaint)

Урок № 74. Тема. Аудіювання

Урок № 75. Тема. Розмовна тема Travelling

Урок № 76. Тема. Письмова робота (A letter of complaint)

Урок № 77. Тема. Тема. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn part 3

Урок № 78. Тема. Повторення теми Jobs

Урок № 79. Тема. Проектна робота

Урок № 80. Тема. Граматична тема Prepositions

Урок № 81. Тема. Аудіювання та читання діалогів. Unit 4. Out and About

Урок № 82. Тема. Знайомство з новою лексикою

Урок № 83. Тема. Закріплення лексико-граматичного м-лу

Урок № 84. Тема. Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення

Урок № 85. Тема. Граматична тема Comparatives and Superlatives

Урок № 86. Тема. Лексико-граматична тема: Linking Words (повторення)

Урок № 87. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 88. Тема. Повторення лексико-граматичного матеріалу

Урок № 89. Тема. Граматична тема Past perfect

Урок № 90. Тема. Лексико-граматичні вправи

Урок № 91. Тема. Аудіювання та Читання

Урок № 92. Тема. Вправи на закріплення лексичного м-лу

Урок № 93. Тема. Підготовка до письмової роботи( A letter to a friend about a visit to a place)

Урок № 94. Тема. Лексичний матеріал Phrasal verbs

Урок № 95. Тема. Повторення лексико-граматичного матеріалу

Урок № 96. Тема. Письмова робота ( A letter to a friend about a visit to a place)

Урок № 97. Тема. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn, part 4

Урок № 98. Тема. Граматична тема Clauses of purpose

Урок № 99. Тема. Контрольна робота (Unit 3&4)

Урок № 100. Тема. Аудіювання та читання діалогів, Unit 5. Tasty Treats

Урок № 101. Тема. Знайомство з новою лексикою

Урок № 102. Тема. Розмовна тема Food and Drink

Урок № 103. Тема. Аудіювання та закріплення лексичного матеріалу

Урок № 104. Тема. Граматична тема Will –Going to –Present Continuous. Виконання вправ

Урок № 105. Тема. Вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу

Урок № 106. Тема. Аудіювання та читання Miracle Oil

Урок № 107. Тема. Граматична тема Zero and First Conditionals

Урок № 108. Тема. Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію

Урок № 109. Тема. Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table&Complaining about food)

Урок № 110. Тема. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn, part 5

Урок № 111. Тема. Лексико-граматичні вправи

Урок № 112. Тема. Знайомство з новою лексикою

Урок № 113. Тема. Аудіювання та читання діалогів, Unit 6

Урок № 114. Тема. Розмовна тема Clothes & Accessories

Урок № 115. Тема. Граматична тема Infinitive, -ing form

Урок № 116. Тема. Мовна практика

Урок № 117. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 118. Тема. Аудіювання та читання Living Statues

Урок № 119. Тема. Підготовка до письмової роботи( a letter to the editor)

Урок № 120. Тема. Закріплення лексико-граматичного матеріалу

Урок № 121. Тема. Письмова робота ( a letter to the editor)

Урок № 122. Тема. Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn, part 6

Урок № 123. Тема. Контрольна робота (Unit 5&6)

Урок № 124. Тема. Повторення тематичного матеріалу

Урок № 125. Тема. Повторення граматичного матеріалу

Урок № 126. Тема. Захист творчих робіт

Урок № 127. Тема. Семестрове оцінювання з аудіювання

Урок № 128. Тема. Повторення лексичного матеріалу

Урок № 129. Тема. Семестрове оцінювання з усного мовлення

Урок № 130. Тема. Семестрове оцінювання з читання

Урок № 131. Тема. Семестрове оцінювання з письма

Урок № 132. Тема. Інтерактивні лінгвістичні ігри

Урок № 133. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 134. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 135. Тема. Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)

Урок № 136. Тема. Підсумковий урок

Конспекти уроків англійська мова 7 клас