Конспекти уроків природознавство 6 клас

Конспекти уроків природознавство 6 клас

Урок 1. Тема. Поняття про системи. Природні та штучні системи.

Урок 2. Тема. Будова, внутрішні та зовнішні зв’язки систем.

Урок 3. Тема. Органи рослин, тварин.

Урок 4. Тема. Властивості організмів: подразливість, дихання, живлення, обмін речовин, розмноження, ріст, розвиток.

Урок 5. Тема. Живлення, його типи.

Урок 6. Тема. Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.

Урок 7. Тема. Обмін речовин та енергії.

Урок 8. Тема. Види розмноження рослин і тварин.

Урок 9. Тема. Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.

Урок 10. Тема. Узагальнення з теми “Організм як жива система”

Урок 11. Тема. Екосистема. Харчові ланцюги. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма. Охорона екосистем.

Урок 12. Тема. Штучні екосистеми. Поле. Рослини та тварини поля. Сад. Догляд за садом. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини.

Урок 13. Тема. Ґрунт, склад ґрунту.

Урок 14. Тема. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення.

Урок 15. Тема. Поняття про добрива.

Урок 16. Тема. Узагальнення з теми “Світ явищ, у якому живе людина”

Урок 17. Тема. Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють.

Урок 18. Тема. Сила. Види сил. Сили в живій природі: тяжіння, тертя, пружності тощо.

Урок 19. Тема. Робота та енергія. Види енергії: механічна, електрична, атомна.

Урок 20. Тема. Прості механізми. Принципи роботи простих механізмів.

Урок 21. Тема. Перетворення енергії. Енергозбереження. Значення енергозбереження.

Урок 22. Тема. Узагальнення з теми “Рукотворні системи”

Урок 23. Тема. Склад та межі біосфери. Різноманітність живих організмів у біосфері. Цілісність біосфери.

Урок 24. Тема. Людина і біосфера. Зміна середовища в наслідок діяльності людини.

Урок 25. Тема. Охорона біосфери. Природоохоронні об’єкти і території свого регіону.

Урок 26. Тема. Червона книга. Рослини та тварини своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України.

Урок 27. Тема. Узагальнення з теми “Біосфера – найбільша жива система”

Урок 28. Тема. Цілісність природи. Компоненти природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу.

Урок 29. Тема. Науки, що вивчають природу: астрономія, біологія, географія, екологія, фізика, хімія.

Конспекти уроків природознавство 6 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *