Конспекти уроків математика 6 клас

Конспекти уроків математика 6 клас

Урок № 1. Тема. Дільники натурального числа

Урок № 2. Тема. Ознаки подільності на 2, 5 і 10

Урок № 3. Тема. Ознаки подільності на 9 і на 3

Урок № 4. Тема. Прості й складені числа

Урок № 5. Тема. Розкладання натуральних чисел на прості множники

Урок № 6. Тема. Найбільший спільний дільник

Урок № 7. Тема. Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне

Урок № 8. Тема. Основна властивість дробу

Урок № 9. Тема. Застосування основної властивості дробу

Урок № 10. Тема. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

Урок № 11. Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Урок № 12. Тема. Множення звичайних дробів

Урок № 13. Тема. Задачі на множення дробів

Урок № 14. Тема. Взаємно обернені числа

Урок № 15. Тема. Ділення звичайних дробів

Урок № 16. Тема. Задачі на ділення дробів

Урок № 17. Тема. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби

Урок № 18. Тема. Вправи на всі дії зі звичайними дробами

Урок № 19. Тема. Текстові задачі

Урок № 20. Тема. Відношення. Основна властивість відношення.

Урок № 21. Тема. Випадкові події

Урок № 22. Тема. Імовірність випадкової події

Урок № 23. Тема. Пропорція

Урок № 24. Тема. Пряма пропорційна залежність

Урок № 25. Тема. Відсоткове відношення

Урок № 26. Тема. Відсоткові розрахунки

Урок № 27. Тема. Коло. Довжина кола

Урок № 28. Тема. Круг. Площа круга

Урок № 29. Тема. Стовпчасті та кругові діаграми

Урок № 30. Тема. Додатні та від’ємні числа. Число 0

Урок № 31. Тема. Координатна пряма. Раціональні числа

Урок № 32. Тема. Модуль числа

Урок № 33. Тема. Порівняння чисел

Урок № 34. Тема. Додавання від’ємних раціональних чисел

Урок № 35. Тема. Додавання двох чисел з різними знаками

Урок № 36. Тема. Віднімання раціональних чисел

Урок № 37. Тема. Розкриття дужок

Урок № 38. Тема. Множення раціональних чисел

Урок № 39. Тема. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

Урок № 40. Тема. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

Урок № 41. Тема. Ділення раціональних чисел

Урок № 42. Тема. Розв’язування рівнянь

Урок № 43. Тема. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Урок № 44. Тема. Паралельні та перпендикулярні прямі

Урок № 45. Тема. Координатна площина

Урок № 46. Тема. Приклади графіків залежностей між величинами

Урок № 47. Тема. Підсумкове оцінювання

Конспекти уроків математика 6 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *