Конспекти уроків Всесвітня історія 6 клас

Конспекти уроків Всесвітня історія 6 клас

Урок 1. Тема. Вступ до історії стародавнього світу. Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік часу в історії.

Урок 2. Тема. Виникнення людини. Залюднення Європи. Основні теорії походження людини. Поява пралюдей, їх розселення на території Європи, і зокрема України.

Урок 3. Тема. Освоєння давньою людиною теренів Європи. Зміни природних умов. Найвідоміші стоянки на території Європи, і зокрема України. Поява людини сучасного типу.

Урок 4. Тема. «Людина розумна»: розселення, зовнішній вигляд. Життя та заняття.

Урок 5. Тема. Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги. Розвиток громади. Первісні системи влади.

Урок 6. Тема. Перші землероби та скотарі на території України. Трипільська археологічна культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. Скотарі степу.

Урок 7. Тема. Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань.

Урок 8. Тема. Утворення Єгипетської держави. Природно-географічні умови Єгипту. Ніл. Населення. Об’єднання Єгипту. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.

Урок 9. Тема. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Зрошувальне землеробство. Повсякденне життя. Ремесла. Структура суспільства. Органiзація виробництва.

Урок 10. Тема. Розквіт Давньоєгипетської держави. Перетворення Єгипту на могутню державу в середині II тис. до н.е. Реформа Ехнатона. Війни Рамзеса II з хеттами. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н.е.

Урок 11. Тема. Релігія, міфологія, культура Давнього Єгипту. Давньоєгипетські міфи. Найдавніші культи. «Суд Озіріса». Релігія в житті єгиптян. Писемність і освіта. Наукові знання. Література. Архiтектура та мистецтво.

Урок 12. Тема. Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон. Природа і населення Дворіччя. Тигр і Євфрат. Міста-держави III тис. до н. е.

Урок 13. Тема. Піднесення Вавилона. Хаммурапі та його закони. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Міфи.

Урок 14. Тема. Ассирія. Ассирія в II тис. до н.е. Утворення та розквіт Ассирійської імперії. Загибель Ассирії.

Урок 15. Тема. Фінікія. Фінікійські міста-держави. Фінiкійські мореплавці. Заснування колоній.

Урок 16. Тема. Давньоєврейське царство. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іноземним пануванням.

Урок 17. Тема. Халдейське царство. Утворення Халдейського царства. Розбудова Вавилона. Завоювання Вавилонії персами.

Урок 18. Тема. Перська держава. Природа та населення Іранського нагір’я. Виникнення Перської держави. Царювання Дарія I. Загибель Перської держави.

Урок 19. Тема. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України. Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Скіфо-перські війни. Велика Скіфія.

Урок 20. Тема. Давня Індія. Природно-географічні умови Індії. Найдавніша цивілізація в долині Інду. Прихід аріїв. Поява цивілізації в долині Гангу. Господарське та повсякденне життя. Держава Ашоки. Варни.

Урок 21. Тема. Релігія та культура Давньої Індії.

Урок 22. Тема. Найдавніші культи. Буддизм. Індуїзм. Культура.

Урок 23. Тема. Давній Китай. Природно-географічні умови. Господарське та повсякденне життя. Давньокитайські імперії. Велика китайська стіна. Релігія та культура Давнього Китаю.

Урок 24. Тема. Міфи та релігійні уявлення. Конфуцій і конфуціанство. Культура.

Урок 25. Тема. Природа й населення Давньої Греції.

Урок 26. Тема. Природа та географічне положення Балканського півострова і островів Егейського моря. Населення Давньої Греції та довколишніх земель.

Урок 27. Тема. Мінойська палацова цивілізація.

Урок 28. Тема. Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Мінойської палацової цивілізації.

Урок 29. Тема. Ахейська палацова цивілізація.

Урок 30. Тема. Перекази про ахейців. Археологічне відкриття Ахейської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Ахейської палацової цивілізації.

Урок 31. Тема. Греція в ХІ—VІ ст. до н.е.

Урок 32. Тема. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Господарське життя. Військова організація та структура влади. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія. Велика грецька колонізація.

Урок 33. Тема. Давня Спарта.

Урок 34. Тема. Виникнення спартанської держави. Закони Лiкурга. Соціальний та державний устрій Спарти. Посилення Спарти у другій половині VІ ст. до н.е.

Урок 35. Тема. Утворення Афінської держави.

Урок 36. Тема. Міфи про давню історію Аттики. Об’єднання Аттики. Закони Драконта. Реформи Солона. Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави.

Урок 37. Тема. Греко-перські війни.

Урок 38. Тема. Перське вторгнення в Грецію. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Саламінська битва. Перший Афінський морський союз. Розквіт афінської демократії.

Урок 39. Тема. Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій. Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина. Пелопоннеська війна.

Урок 40. Тема. Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура.

Урок 41. Тема. Повсякденне життя, звичаї і традиції давніх греків. Сім’я та шлюб, виховання дітей.

Урок 42. Тема. Грецька економіка. Релігія. Основні релігійні центри. Міфи про богів та героїв. Релігійні свята. Олімпійські ігри. Виникнення науки. Література і театр. Ораторське мистецтво. Архітектура, скульптура.

Урок 43. Тема. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї та Криму. Найголовніші міста-колонії. Суспільне, господарське та духовне життя в колоніях.

Урок 44. Тема. Криза грецької державності та піднесення Македонії.

Урок 45. Тема. Політична роздробленість Греції і усобиці в середині ІV ст. до н.е. Посилення Македонії за часів Філіппа II. Підкорення Греції Македонією.

Урок 46. Тема. Східний похід Александра Македонського.

Урок 47. Тема. Перебіг Східного походу, основні битви. Створення держави Александра Македонського.

Урок 48. Тема. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура.

Урок 49. Тема. Утворення та розквіт елліністичних держав. Суть еллінізму. Культура і наука.

Урок 50. Тема. Природні умови Італії та виникнення Риму.

Урок 51. Тема. Природа і населення Апеннінського півострова. Виникнення Риму та правління царів.

Урок 52. Тема. Римська республіка V — середини III ст. до н.е.

Урок 53. Тема. Римська республіка: організація влади, суспільство. Господарювання римлян. Боротьба плебеїв і патриціїв у Римі. Завоювання Римом Італії. Боротьба Риму за панування в Середземномор’ї.

Урок 54. Тема. Римська республіка. ІІ-І ст. до н.е.

Урок 55. Тема. Війни Риму в Західному Середземномор’ї. Суспільно-політична боротьба в Римі. Римське суспільство II—I ст. до н.е. Диктатура Сулли. Перший тріумвірат.

Урок 56. Тема. Диктатура Гая Юлія Цезаря.

Урок 57. Тема. Встановлення диктатури Гая Юлія Цезаря. Другий тріумвірат і загибель республіки.

Урок 58. Тема. Римська імперія в I-II ст. н.е.

Урок 59. Тема. Принципат Августа. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антонінів.

Урок 60. Тема. Римська релігія та культура.

Урок 61. Тема. Римська релігія. Культура доби республіки. Культура імператорського Риму. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво. Місто Рим і життя його мешканців.

Урок 62. Тема. Життя столиці. Побут римських громадян, їхні звичаї та традиції. Римська сім’я та виховання дітей.

Урок 63. Тема. Початкова історія християнства. Ісус Христос. Перші християнські громади. Ставлення римських імператорів до християн.

Урок 64. Тема. Римська імперія в III ст. н.е.

Урок 65. Тема. Кризові явища в Римській імперії. «Солдатські» та «сенатські» імператори. Вторгнення варварів.

Урок 66. Тема. Пізня Римська імперія IV ст. н.е.

Урок 67. Тема. Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст. н.е.

Урок 68. Тема. Християнська церква.

Урок 69. Тема. Оформлення церковної організації. Константин I Великий, його політика щодо християнства. Перші собори. Християнство як державна релігія Римської імперії.

Урок 70. Тема. Падіння Західної Римської імперії.

Урок 71. Тема. Варвари і Рим. Захоплення Риму варварами. Утворення «варварських королівств».

Урок 72. Тема. Слов’яни напередодні Великого переселення народів.

Урок 73. Тема. Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. Сусіди давніх слов’ян.

Урок 74. Тема. Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму. Сармати.

Урок 75. Тема. Готи та гуни на теренах України.

Урок 76. Тема. Слов’яни під час Великого переселення народів.

Урок 77. Тема. Напрямки розселення слов’ян. Зародження слов’янських народів, зокрема українського

Конспекти уроків Всесвітня історія 6 клас