Конспекти уроків українська література 5 клас

Конспекти уроків українська література 5 клас

Урок 1. Тема. Слово в житті людини краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва:фольклор і літописи. Художня література і мистецтво слова. Види мистецтва. Теорія літератури. Поняття про образне слово. Фольклор

Урок 2. Тема. Міфи та легенди українців. «Про створення землі», «Чому буває сумне сонце?», «Про зоряний Віз». Теорія літератури. Поняття про міф

Урок 3. Тема. Міфи та легенди українців. «Про вітер», «Про вогонь», «Про дощ», «Чому пес живе коло людини?», «Лісова панна»

Урок 4. Тема. Міфи та легенди українців. «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина»

Урок 5. Тема. Народні казки «Про правду і кривду». Теорія літератури. Особливості побудови народної казки

Урок 6. Тема. Народна казка «Летючий корабель»

Урок 7. Тема. Народна казка «Мудра дівчина»

Урок 8. Тема. Народна казка «Про жар-птицю та вовка»

Урок 9. Тема. Урок позакласного читання. «Красний Іванко і закляте місто»

Урок 10. Тема. Тематичне оцінювання з теми: «Міфи, легенди, народні казки»

Урок 11. Тема. Літературні казки. І. Франко «Фарбований лис». Теорія літератури. Особливості літературної казки

Урок 12. Тема. І. Франко. Казка «Фарбований лис». Теорія літератури. Мова автора і мова персонажів

Урок 13. Тема. І. Франко. Казка «Фарбований лис». Образ Лиса, риси його характеру

Урок 14. Тема. В. Королів-Старий. Відомості про письменника та його казки. Казка «Потерчата»

Урок 15. Тема. В. Королів-Сатрий. Казка «Хуха-Моховинка»

Урок 16-17. Тема. І. Липа. «Близнята». Теорія літератури. Прозова мова

Урок 18. Тема. В. Симоненко. Знайомство із життям митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»

Урок 19. Тема. В. Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон». Теорія літератури. Відмінність прозової і віршованої мови казок

Урок 20. Тема. Урок позакласного читання. В. Симоненко «Подорож у країну Навпаки»

Урок 21. Тема. Тематичне оцінювання з теми: «Літературні казки»

Урок 22. Тема. Загадки як вид усної народної творчості. Теорія літератури. Поняття про загадку. Види загадок

Урок 23. Тема. Загадки. Художні засоби в загадках. Теорія літератури. Особливості будови загадки, поняття про метафору

Урок 24. Тема. Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Віршовані загадки Л. Глібова

Урок 25. Тема. Л. Глібов. Акровірші. «Квіткове весілля». Теорія літератури. Поняття про алегоричність вірша. Акровірш

Урок 26. Тема. Прислів’я та приказки. Теорія літератури. Поняття про прислів’я та приказки

Урок 27. Тема. Виразне читання прислів’їв напам’ять

Урок 28. Тема. Краса і мудрість прислів’їв і приказок

Урок 29. Тема. Урок позакласного читання. Загадки й акровірші Л. Глібова

Урок 30. Тема. Урок позакласного читання. І. Сенченко «Харитончик-чик», С. Васильченко «Золота діжа»

Урок 31. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Загадки, прислів’я» Історичне минуле нашого народу

Урок 33. Тема. Літописні оповіді. „Про заснування Києва”, „Про князя Олега”, „Про княгиню Ольгу”, „Про хрещення Русі князем Володимиром”(на основі „Повісті минулих літ” у переказі В.близнеця)

Урок 34. Тема. „Повісті минулих літ” – найдавніший літопис нашого народу. значення літописання для нащадків. казкові та істоичні мотиви літописних сюжетів. любов руських князів до своєї землі, риси їх характерів

Урок 35. Тема. Олексанр Олесь. Поезії з книжки „Княжа Україна”. поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-руси. „Заспів”, „Україна в старовину”

Урок 36. Тема. „Наші предки-слов’яни”, „Початки Києва”, „Аскольд і Дір”

Урок 37. Тема. „Похід на Царгород”, „Княгиня Ольга”, „Ярослав Мудрий”

Урок 38. Тема. „Микита Кожум’яка”. Теорія літератури. Віршований ритм. Драматичний твір, його будова. Гіпербола

Урок 39. Тема. Антін Лотоцький. „Михайло семіліток”. Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів)

Урок 40. Тема. Почуття обов’язку і батьківської любові. Роздуми про добро і зло. Теорія літератури. Тема художнього твору, сюжет, кульмінація

Урок 41. Тема. Іван нечуй-Левицький. Цікава сторінка з біографії письменника. „Запорожці” (фрагменти). літературна казка про запорожців

Урок 42. Тема. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запоржців. Роль художніх засобів у творі, пейзажу, портрету. Теорія літератури. Пейзаж

Урок 43. Тема. Оксана Сенатович. Коротка розповідь про письменницю. „Малий Віз”. Чарівний сон Дмитрика. Образ допитливого хлопчика. Уявне і фантастичне. Значення історичного минулого для сучасності.

Урок 44. Тема. Контрольна робота. Історичне минуле нашого народу. Рідна Україна. Світ природи

Урок 45. Тема. Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. „За сонцем хмаронька пливе”, „Садок вишневий коло хати”

Урок 46. Тема. Україна за часів Тараса Шевченка. Картини довколишньогго світу, природи у поезіях Шевченка – інша художня реальність, створена уявою митця

Урок 47. Тема. ЛРК Т.Шевченко й Київщина

Урок 48. Тема. Костянтина Малицька. Розповідь про письменницю. „Чом, чом, земле моя…”. Вірш-пісня, що стала народною. Відтворення художнім словом почуття патріотизму. Популярність пісні

Урок 49. Тема. „Соловей”. Художня оповідь про пташку. Образ солов’я як втілення творчої особистості. Теорія літератури. Художній опис

Урок 50. Тема. Олена Пчілка. Розповідь про письменницю та її родину. „Сосонка”. Ідея захисної сили рідного дому. Дивовижна пригода з хлопчиком Івасем

Урок 51. Тема. Художні засоби твору, особливості його жанрової побудови. Теорія літератури. Оповідання, експозиція

Урок 52. Тема. Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. „Не бував у наших краях!”

Урок 53. Тема. „Гаї шумлять”, „Блакить мою душу обвіяла”. Майстерне відворення краси природи, вираження життєрадіснеості, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів Павла тичини

Урок 54. Тема. Виразне читання поезії

Урок 55. Тема. Контрольна робота.

Урок 56. Тема. Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Розкриття теми протистояння добра і зла в оповіданні „Лось”. Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра

Урок 57. Тема. Образ хлопчиків, їхня наполегливість у захисті гуманних переконань

Урок 58. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усна розповідь про літературних героїв

Урок 59. Тема. Урок позакласного читання. Оповідання Є.Гуцала

Урок 60. Тема. Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. „Весна”. Вміння поета бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови

Урок 61. Тема. „Назустріч”, „На шляху”. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі і довкіллям. Теорія літератури. Ліричний герой

Урок 62. Тема. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. „Дивак”. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини і природи. Опис природи

Урок 63. Тема. Хлопчик Олесь, його жага пізнати світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

Урок 64. Тема. Поезія – особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення любові до дитини, батьківського заповіту у вірші Миколи Вінграновського „Перша колискова”

Урок 65. Тема. Микола Вінграновський „Ходімте в сад…”, „ Сама собою річка ця тече…”. Художні описи пророди як вияв патріотичних почуттів автора

Урок 66. Тема. Урок позакласного читання. Поезія Миколи Вінграновського

Урок 68. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Відгук на самостійно прочитай твір

Урок 69. Тема. Повторення й узагальнення вивченого за рік

Конспекти уроків українська література 5 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.