Конспекти уроків природознавство 5 клас

Конспекти уроків природознавство 5 клас

Урок 1. Тема. Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі.

Урок 2. Тема. Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини.

Урок 3. Тема. Тіло. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання.

Урок 4. Тема. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія.

Урок 5. Тема. Прості і складні речовини. Поняття про неорганічні та органічні речовини.

Урок 6. Тема. Твердий, рідкий та газоподібний стан речовин.

Урок 7. Тема. Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей. Повітря – природна суміш.

Урок 8. Тема. Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів.

Урок 9. Тема. Узагальнення з теми “Тіла і речовини, що оточують людину”.

Урок 10. Тема. Явища природи: механічні та звукові. Поширення звуку.

Урок 11. Тема. Теплові явища в природі: випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду. Повторюваність явищ.

Урок 12. Тема. Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною.

Урок 13. Тема. Магнітні та електричні явища у природі.

Урок 14. Тема. Хімічні явища, або хімічні реакції.

Урок 15. Тема. Узагальнення з теми «Світ явищ, у якому живе людина»

Урок 16. Тема. Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Дослідження Всесвіту людиною.

Урок 17. Тема. Зорі, сузір’я. Зоряні світи – галактики.

Урок 18. Тема. Сонце – джерело світла і тепла на Землі.

Урок 19. Тема. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця.

Урок 20. Тема. Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення.

Урок 21. Тема. Земля – планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі.

Урок 22. Тема. Узагальнення з теми “Небесні тіла”

Урок 23. Тема. Чинники, що забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі. Кругообіг води.

Урок 24. Тема. Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск.

Урок 25. Тема. Рух повітря. Вітер. Погода і спостереження за нею.

Урок 26. Тема. Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.

Урок 27. Тема. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини.

Урок 28. Тема. Пристосування організмів до умов існування.

Урок 29. Тема. Узагальнення з теми “Умови життя на планеті Земля”

Урок 30. Тема. Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі оргазми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи.

Конспекти уроків природознавство 5 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.