Конспекти уроків математика 5 клас

Конспекти уроків математика 5 клас

Урок 1. Тема. Натуральний ряд чисел. Читання і запис натуральних чисел, більших за мільйон. Число 0

Урок 2. Тема. Точка, пряма, площина. Промінь. Відрізок

Урок 3. Тема. Вимірювання і побудова відрізків

Урок 4. Тема. Координатний промінь. Шкала, види шкал, їх практичне застосування

Урок 5. Тема. Порівняння натуральних чисел за допомогою координатного променя

Урок 6. Тема. Додавання натуральних чисел. Переставна і сполучна властивості додавання

Урок 7. Тема. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

Урок 8. Тема. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Транспортир. Види кутів. Бісектриса кута

Урок 9. Тема. Прямокутник, квадрат, їх периметри

Урок 10. Тема. Трикутник, периметр трикутника. Види трикутників

Урок 11. Тема. Рівні фігури. Властивість рівних фігур

Урок 12. Тема. Величина. Числові і буквені вирази, їх числове значення. Формули

Урок 13. Тема. Рівняння.

Урок 14. Тема. Множення натуральних чисел. Квадрат і куб числа

Урок 15. Тема. Ділення натуральних чисел. Перевірка результатів дій множення і ділення

Урок 16. Тема. Множення і ділення натуральних чисел на розрядну одиницю

Урок 17. Тема. Властивості множення

Урок 18. Тема. Ділення з остачею. Залежність між компонентами ділення з остачею

Урок 19. Тема. Площі геометричних фігур. Одиниці вимірювання площ, залежності між ними

Урок 20. Тема. Площа прямокутника і квадрата. Розв’язування задач і прав. Самостійна робота

Урок 21. Тема. Об’єм геометричної фігури. Одиниці об’єму. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Формули для обчислення об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба

Урок 22. Тема. Об’єм прямокутного паралелепіпеда, куба. Практична робота.

Урок 23. Тема. Дробові числа. Звичайні дроби.

Урок 24. Тема. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа.

Урок 25. Тема. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Урок 26. Тема. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Урок 27. Тема. Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів.

Урок 28. Тема. Порівняння десяткових дробів.

Урок 29. Тема. Округлення десяткових дробів. Самостійна робота.

Урок 30. Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.

Урок 31. Тема. Множення десяткових дробів.

Урок 32. Тема. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю.

Урок 33. Тема. Десятковий дріб як частка натуральних чисел.

Урок 34. Тема. Ділення десяткових дробів на натуральне число. Самостійна робота.

Урок 35. Тема. Ділення на десятковий дріб.

Урок 36. Тема. Ділення десяткових дробів на розрядну одиницю.

Урок 37. Тема. Відсотки.

Урок 38. Тема. Знаходження відсотка від даного числа.

Урок 39. Тема. Знаходження числа за його відсотком.

Урок 40. Тема Масштаб і його використання.

Урок 41. Тема Середнє арифметичне, його використання для розв”язування задач практичного змісту. Середнє значення величини.

Урок 42. Тема Підсумкове оцінювання.

Конспекти уроків математика 5 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.