Конспекти уроків англійська мова 5 клас

Конспекти уроків англійська мова 5 клас

Урок 1. Тема. Задачі на новий навчальний рік

Урок 2. Тема. Повторення лексико-граматичного матеріалу

Урок 3. Тема. Читання незнайомого тексту/тест

Урок 4. Тема. “Click on-1” Повторення кількісних та порядкових числівників, алфавіт, дні тижня

Урок 5. Тема. Повторення назв місяців, назв професій, шкільних предметів. Повторення лексики, unit 1

Урок 6. Тема. Повторення граматичної теми Present Simple, дієслова to be. Читання тексту “Billy’s Homepage”. Розмовна Урок About Myself

Урок 7. Тема. Підготовка до письмової роботи “Creating a Personal Home Page”

Урок 8. Тема. Письмова робота. “Creating a Personal Home Page”

Урок 9. Тема. Урок “Sports and Games”. Знайомство з новою лексикою

Урок 10. Тема. Повторення граматичного матеріалу: questions, a/an, whose, subject pronouns. Читання тексту “Geographical Details”

Урок 11. Тема. Progress Test 1

Урок 12. Тема. Unit2. Знайомство з новою лексикою. Розмовні теми “Location. Nationalities. Countries. ”

Урок 13. Тема. Повторення граматичного матеріалу:possessive adjectives, the verb to be. Виконання вправ

Урок 14. Тема. Знайомство з новою лексикою. Розмовні теми “Jobs. School subjects”

Урок 15. Тема. Аудіювання. Виконання вправ. Photo File Section 2

Урок 16. Тема. Повторення граматичного матеріалу: plurals, there is/ are. Виконання вправ

Урок 17. Тема. Аудіювання та читання тексту “Learning is fun!”

Урок 18. Тема. Розвиток діалогічного мовлення “Giving your telephone numbers”. “ Making requests and offers”

Урок 19. Тема. Progress Test 2

Урок 20. Тема. Письмова робота.“An article about your school”

Урок 21. Тема. Домашне читання Robin Hood, episode 1

Урок 22. Тема. Module assessment

Урок 23. Тема. Test units 1-2

Урок 24. Тема. Читання тексту “Groups and languages”

Урок 25. Тема. Unit 3. Знайомство з новою лексикою. Розмовна. Урок “My Family”. Граматичний м-л: have got, possessive case, adjectives/pronouns

Урок 26. Тема. Аудіювання: ex.4,5 p.27. Виконання лексичних вправ

Урок 27. Тема. Розмовна Урок “Hairstyle and colour”, “Character adjectives”. Аудіювання

Урок 28. Тема. Розмовна Урок “Describing people.” Виконання лексичних вправ

Урок 29. Тема. Аудіювання. Виконання вправ. Photo File Section 3

Урок 30. Тема. Граматичний матеріал: Possessive adjectives / possessive pronouns, plurals. Виконання вправ

Урок 31. Тема. Читання тексту “Family Life”

Урок 32. Тема. Переказ тексту “Family Life”. Виконання вправ

Урок 33. Тема. Підготовка до письмової роботи “ A letter to a pen-friend about you and your family

Урок 34. Тема. Письмова робота “A letter to a pen friend”

Урок 35. Тема. Progress Test 3

Урок 36. Тема. Читання тексту Family Life, p.148

Урок 37. Тема. Unit 4. Знайомство з новою лексикою. Розмовна Урок “Houses”

Урок 38. Тема. Аудіювання:ex 5, p.35

Урок 39. Тема. Граматичний матеріал: can. Розмовні теми “Shops. Furniture and common objects”.

Урок 40. Тема. Аудіювання. „Описання кімнати”

Урок 41. Тема. Граматичний матеріал: there is/are, this/that, these/those. Виконання вправ

Урок 42. Тема. Читання тексту “A Giant For a Day”

Урок 43. Тема. Розмовна Урок “My Room”

Урок 44. Тема. Виконання вправ. Photo File Section 4

Урок 45. Тема. Підготовка до письмової роботи “Article About My Place”

Урок 46. Тема. Письмова робoта “Article About My Place”

Урок 47. Тема. Домашнє читання Robin Hood, episode 2

Урок 48. Тема. Module assessment

Урок 49. Тема. Test units 3-4

Урок 50. Тема. Читання тексту “Houses”, p.149

Урок 51. Тема. Unit 5. Аудіювання ex 1,4,5 p.46

Урок 52. Тема. Введення нового лексичного матеріалу “Free time activities”.

Лексико-граматичні вправи: ex.7, 8 p. 48.

Урок 53. Тема. Розмовна Урок “My hobbies”

Урок 54. Тема. Граматичний матеріал: Present Simple. Аудіювання

Урок 55. Тема. Граматичний матеріал: Object Pronouns. Photo File Section 5

Урок 56. Тема. Читання тексту “Dance to the Beat”

Урок 57. Аудіювання: ex.23, 25 p. 52

Урок 58. Тема. Складання тематичних диалогів

Урок 59. Тема. Підготовка до письмової роботи “My Favourite Film”. Опрацювання тексту: ex.28, p.53, складання плану.

Урок 60. Тема. Написання письмової роботи “My Favourite Film”

Урок 61. Тема. Progress Test 5

Урок 62. Тема. Читання тексту “Sports and Free-time Activities”

Урок 63. Тема. Unit 6. Введення нового лексичного матеріалу. Аудіювання: ex.2,3 p.54

Урок 64. Тема. Лексико-граматичні вправи по темам “Telling the Time. Means of Transport”

Урок 65. Тема. Лексико-граматичні вправи по темі “Daily Routines”

Урок 66. Тема. Розмовна Урок “My Working Day”. Складання тематичних діалогів

Урок 67. Тема. Граматичний матеріал prepositions of time, adverbs of frequency

Урок 68. Тема. Комунікативні вправи.Читання тексту “On the Move”. Виконання вправ за текстом

Урок 69. Тема. Аудіювання: ex.25, 27 p.60

Урок 70. Тема. Підготовка до письмової роботи “My Working Day”, складання плану

Урок 71. Тема. Написання письмової роботи “My Working Day”

Урок 72. Тема. Photo File Section 6

Урок 73. Тема. Module assessment

Урок 74. Тема. Test units 5-6

Урок 75. Тема. Домашнє читання Robin Hood, episode 3, Little John

Урок 76. Тема. Семестрове оцінювання з аудіювання

Урок 77. Тема. Семестрове оцінювання з читання

Урок 78. Тема. Семестрове оцінювання з письма

Урок 79. Тема. Семестрове оцінювання з говоріння

Урок 80. Тема. Підсумковий урок-свято. New Year, Christmas

Урок 81. Тема. Задачі на новий семестр. Мої зимові свята та канікули. Діалоги

Урок 82. Тема. Повторення лексико-граматичного матеріалу по Units 1-6. Гра

Урок 83. Тема. Читання незнайомого тексту

Урок 84. Тема. “Click on-1” Unit 7. What’s on the menu? Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів

Урок 85. Тема. Робота з лексикою по темі «Їжа»

Урок 86. Тема. Аудіювання, розвиток діалогічного мовлення

Урок 87. Тема. Повторення граматичного матеріалу: plurals, countable – uncountable nouns. Вправи

Урок 88. Тема. Повторення граматичного матеріалу: a/an some/any. Вправи

Урок 89. Тема. Повторення граматичного матеріалу: how much/how many. Вправи

Урок 90. Тема. Аудіювання. Виконання вправ. Photo File Section 7

Урок 91. Тема. Аудіювання та читання тексту

Урок 92. Тема. Підготовка до письмової роботи

Урок 93. Тема. Письмова робота (a review of a restaurant)

Урок 94. Тема. Домашне читання Robin Hood, episode 4

Урок 95. Тема. Progress Test 7

Урок 96. Тема. Читання тексту “Food”

Урок 97. Тема. Unit 8. What’s the weather like? Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів

Урок 98. Тема. Робота з лексикою по темі «Моє тіло. Одяг»

Урок 99. Тема. Робота з лексикою по темі «Погода». Photo File Section 8

Урок 100. Тема. Повторення граматичного матеріалу: Present Continuous. Вправи

Урок 101. Тема. Повторення граматичного матеріалу: Present Simple — Present Continuous. Вправи

Урок 102. Тема. Виконання граматичних вправ на повторення

Урок 103. Тема. Аудіювання та читання тексту “Do You Wear a Uniform?”

Урок 104. Тема. Підготовка до письмової роботи

Урок 105. Тема. Письмова робота ( a postcard to a friend from a holiday resort)

Урок 106. Тема. Домашне читання Robin Hood, episode 5

Урок 107. Тема. Підготовка до тесту.Module assessment

Урок 108. Тема. Test: units 7-8

Урок 109. Тема. Читання тексту “Weather”, стор 153

Урок 110. Тема. Unit 9. What are your plans? Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів

Урок 111. Тема. Робота з лексикою по темі «Мій вільний час в місті»

Урок 112. Тема. Повторення граматичного матеріалу: be going to. Вправи

Урок 113. Тема. Граматична тема:Present Continuous for future arrangements. Вправи

Урок 114. Тема. Виконання граматичних вправ на повторення

Урок 115. Тема. Photo File Section 9

Урок 116. Тема. Аудіювання та читання текстів на стор. 93, вправи на закріплення лексичного матеріалу

Урок 117. Тема. Аудіювання, модальні дієслова must – mustn’t, розвиток діалогічного мовлення

Урок 118. Тема. Підготовка до письмової роботи

Урок 119. Тема. Письмова робота ( a letter of invitation to a friend)

Урок 120. Тема. Домашне читання Robin Hood, episode 6

Урок 121. Тема. Progress Test 9

Урок 122. Тема. Читання тексту “Famous Cities”

Урок 123. Тема. Unit 10. Long, long ago. Знайомство з новою лексикою, аудіювання та читання діалогів

Урок 124. Тема. Робота з лексикою по темам «Тварини», «Дати»

Урок 125. Тема. Повторення граматичного матеріалу: can – could, have to – had to. Вправи

Урок 126. Тема. Аудіювання та читання тексту

Урок 127. Тема. Photo File Section 10

Урок 128. Тема. Повторення граматичного матеріалу: Past Simple. Вправи

Урок 129. Тема. Виконання граматичних вправ на повторення

Урок 130. Тема. Розвиток навичок аудіювання. Гра “Chain story”

Урок 131. Тема. Аудіювання та читання тексту “The Treasure”

Урок 132. Тема. Аудіювання. Виконання вправ на закріплення лексичного матеріалу

Урок 133. Тема. Підготовка до письмової роботи

Урок 134. Тема. Письмова робoта (a story)

Урок 135. Тема. Домашнє читання: Robin Hood, episode 7

Урок 136. Тема. Підготовка до тесту.Module assessment

Урок 137. Тема. Test: units 9-10

Урок 138. Тема. Читання тексту “Civil Wars”

Урок 139. Тема. Семестрова контрольна робота

Урок 140. Тема. Семестрове оцінювання з читання

Урок 141. Тема. Семестрове оцінювання з читання

Урок 142. Тема. Семестрове оцінювання з письма

Урок 143. Тема. Семестрове оцінювання з говоріння

Урок 144. Тема. Підсумковий урок.

Конспекти уроків англійська мова 5 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *