Урок 68 (читання). Тема. Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), уроки навчання грамоти 1 клас, букварний період

Урок 68 (читання). Тема. Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), уроки навчання грамоти 1 клас, букварний період

Мета: ознайомити учнів з артикуляцією нових звуків; формувати вміння виконувати синтетичні та аналітичні дії зі звуками; вчити читати склади, слова з новою буквою; збагачувати словниковий запас; розвивати артикуляційний апарат, мовлення, мислення; виховувати у дітей охайність, старанність, інтерес до навчання.

Обладнання: предметні малюнки до загадок; звуко-складові моделі та фішки до них; картки-блискавки; зошити; плакат «Правильно сиди під час письма».

ХІД УРОКУ 68 (читання). Тема. Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), уроки навчання грамоти 1 клас, букварний період

I. Організаційний момент

Стали, дітки, підтягнулись.
Одне одному всміхнулись.
Сіли всі рівненько,
Попрацюємо гарненько.

Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.

II. Повторення та закріплення матеріалу

1. Бліцопитування
Учитель швидко показує букву, учні називають її, а також звуки, що вона позначає на письмі.

2. Читання складів та слів на картках-блискавках
пи са в ому кі ско плу елі
вона мова сом слон клас папка сапа

3. Гра «Слово в слові»
— Пошукайте нові слова в слові калинові. Лин, нова, вона, вони, вінок, віник, нива.

III. Мотивація навчальної діяльності

1. Відгадування загадок

• Має клешні й довгі вуса.
Я і сам його боюся:
Він щипає, мов гусак,
Ну, а звуть щипаку… (рак).

— А ось, де може жити рак, ви скажете, відгадавши таку загадку.

• Наче скло прозоре,
В’ється синя стрічка,
То біжить у море
Безупинна… (річка).

— Назвіть перший звук у словах-відгадках.

2. Складання звукових моделей слів-відгадок
— Отже, з яким звуком ви ознайомитесь на уроці?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви ознайомитесь з новим звуком і буквою, яка його позначає на письмі, будете вчитися читати нові склади, слова, вивчите скоромовку. А на уроці ви повинні бути уважними і старанними, щоб виконати всі завдання.

V. Вивчення нового матеріалу. Ознайомлення з новим звуком

1. Виділення звуків [р], [р’]

Дірявим ситом із ріки
рак носить воду
на грядки.
В. Лучук

— Назвіть слова зі звуками [р], [р’]. Визначте їх позицію в названих словах.

2. Артикуляція звуків [р], [р’], віднесення їх до приголосних, позначення фішкою

3. Аналітико-синтетичні вправи
1) Гра «Утвори склад».
— Утворіть всі можливі склади зі звуками [р], [р’].
2) Гра «Назви звуки».
Учитель називає склад, учні називають звуки, що його утворили.
3) Гра «Відшукай кінець».

Ридають літери в кожному рядочку:
Від слів лишилися тільки шматочки.
Кінець треба відшукати,
Щоб всі слова ті врятувати.

ра- (к, ма, влик)
ру- (ка, чка, кавичка)
рі- (ка, пка)

4. Гра «Мікрофон по колу»
Учні добирають свої слова з новими звуками.

Фізкультхвилинка

Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! —
У нас розпочалася гра.
Ри-ри-ри! Ри-ри-ри! —
Нумо, руки догори.
Вліво, вправо нахилились,

Низько до землі вклонились…
Присідай і випрямляйся,
Разом з нами дружно грайся.
Раз-два! Відпочили?
До роботи дружно сіли.

VI. Ознайомлення з новою буквою

1. Розглядання букви. Аналіз її графічної будови. Добирання предметів з навколишнього середовища, схожих на букву р («ер»)

Виліз равлик на стеблину,
Зупинився і завмер.
На собі несе хатину,
А вона — як буква «ер».
В. Гринько

2. Місце букви в касі

3. Друкування літер Р, р у зошитах
Повторення правил сидіння за партою, користування ручкою та зошитом.

4. Читання складів з вивченою буквою
На дошці — малюнок сонечка, в середині буква р («ер»), на промінцях — а, о, і, и, у. Під керівництвом учителя діти читають прямі та обернені склади.

460

VII. Робота за Букварем

Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)

Широко розплющу очі,
Роздивлюся все охоче.
(Учні максимально широко розплющують очі.)

Потім мружусь, наче киця,
І заплющую очиці!
(Учні міцно заплющують очі.)

Вправа повторюється 20 разів.

VIII. Продовження роботи за Букварем

IX. Підсумок уроку
— Яку букву вивчили на уроці? Знайдіть її в касі.
— Які звуки вона може позначати?
— Коли ви були маленькі, у багатьох з вас вимова звуків [р], [р’] викликала труднощі, як і у героя вірша К. Дяченка «Важка літера» .

Боря «ер»
Не вимовляє.
Йому мама
Підсобляє:
— Каже: «Риба,
Ріпа, брама,
Марка, хмарка,
Зебра, грак».
Та у Борі
Знов ж так:
Риба — «либа»,
Ріпа — «ліпа»,
«Малка», «хмалка»,
«Зебла», «глак»…
Аж червоний
Весь. Бідак.
Мама встала:
— Ех ти, «Боля»!
Він як скочить
На стілець:
— І не Боля я,
А — Бо-ря!!!
Ну, нарешті…
Молодець!

Урок 68 (читання). Тема. Звуки [р], [р’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»), уроки навчання грамоти 1 клас, букварний період

Повернутися на сторінку Уроки навчання грамоти 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *