Конспекти уроків українська мова 4 клас

Конспекти уроків українська мова 4 клас

Урок 1. Тема. Мова — скарбниця історії народу.

Урок 2. Тема. Усне і писемне мовлення.

Урок 3. Тема. Яким має бути мовлення.

Урок 4. Тема. Культура мовлення.

Урок 5. Тема. Закріплення вивченого. Мовні розбори

Урок 6. Тема. Текст

Урок 7. Тема. Тема. Мета. Заголовок.

Урок 8. Тема. Роль слів у побудові тексту.

Урок 9. Тема. Складання оповідання за малюнком і планом.

Урок 10. Тема. Поділ тексту на частини. План.

Урок 11. Тема. Типи текстів. Текст-розповідь.

Урок 12. Тема. Текст-опис.

Урок 13. Тема. Текст-міркування. Будова тексту.

Урок 14. Тема. Замітка до газети.

Урок 15. Тема. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

Урок 16. Тема. Складання текстів-різних типів за одним заголовком і зачином.

Урок 17. Тема. Основа речення. Зв’язок слів у реченні.

Урок 18. Тема. Однорідні члени речення.

Урок 19. Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.

Урок 20. Тема. Однорідні члени речення з залежними словами.

Урок 21. Тема. Складні речення. Дві основи. Зв. слів.

Урок 22. Тема. Написання переказу, використовуючи різні типи речень. Спостереження за роллю однорідних членів.

Урок 23. Тема. Повторення вивченого про іменник.

Урок 24. Тема. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника.

Урок 25. Тема. Відмінювання іменників різних груп.

Урок 26. Тема. Визначення відмінків іменників.

Урок 27. Тема. Розрізнення іменників в Д.в. і М.в. однини, що мають однакове закінчення.

Урок 28. Тема. Закінчення іменників у родовому відмінку однини

Урок 29. Тема. Складаємо розповідь на задану тему

Урок 30. Тема. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду.

Урок 31. Тема. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.

Урок 32. Тема. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

Урок 33. Тема. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.

Урок 34. Тема. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.

Урок 35. Тема. Переказ оповідання.

Урок 36. Тема. Діалог.Закріплення вивченого.

Урок 37. Тема. Повторення вивченого про прикметник.

Урок 38. Тема. Відмінювання прикметників.

Урок 39. Тема. Визначення відмінку прикметників.

Урок 40. Тема. Опис зовнішності людини за опорними словами.

Урок 41. Тема. Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-,-зьк-,-цьк-

Урок 42. Тема. Вживання Ь перед закінченням у прикметників.

Урок 43. Тема. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.

Урок 44. Тема. Складання розповіді за малюнком і кінцівкою.

Урок 45. Тема. Відмінювання прикметників у множині.

Урок 46. Тема. Складання розповіді за зачином.

Урок 47. Тема. Числівник як частина мови

Урок 48. Тема. Написання числівників шістнадцять, шістсот

Урок 49. Тема. Відмінювання числівників 50, 60, 70, 80

Урок 50. Тема. Складання оповідання за кінців

Урок 51. Тема. Займенник як частина мови.

Урок 52. Тема. Особові займенники.

Урок 53. Тема. Займенники 1 особи однини і множини.

Урок 54. Тема. Займенники другої особи однини і множини.

Урок 55. Тема. Займенники третьої особи.

Урок 57. Тема. Аналіз тесту. Повторення вивченого про дієслово.

Урок 58. Тема. Неозначена форма дієслова.

Урок 59. Тема. Змінювання дієслів за часами і числами.

Урок 60. Тема. Дієслова теперішнього часу.

Урок 61. Тема. Дієслова майбутнього часу.

Урок 62. Тема. Правопис особових закінчень дієслів.

Урок 63. Тема. Дієвідміни

Урок 64. Тема. Складання казки за уявою.

Урок 65. Тема. Дієвідміни.

Урок 66. Тема. Дієслова минулого часу.

Урок 67. Тема. Дієслова на -ся, -сь

Урок 69. Тема. Прислівник як частина мови.

Урок 70. Тема. Будова слів-прислівників.

Урок 71. Тема. Особливості прислівників.

Урок 72. Тема. Прислівники-синоніми і антоніми.

Урок 73. Тема. Твір за спостереженнями.

Урок 74. Тема. Написання не з прислівниками.

Урок 75. Тема. Роль прислівників у реченні.

Урок 77. Тема. Іменники. Мовні розбори.

Урок 78. Тема. Прикметники. Мовні розбори.

Урок 79. Тема. Числівники. Мовні розбори.

Урок 80. Тема. Займенники. Мовні розбори.

Урок 81. Тема. Складання плану оповідання.

Урок 82. Тема. Дієслова. Мовні розбори.

Урок 83. Тема. Прислівники. Мовні розбори.

Урок 84. Тема. Повторення вивченого за рік.

Конспекти уроків українська мова 4 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *