Конспекти уроків математика 4 клас

Конспекти уроків математика 4 клас

Урок 1. Тема. Що ти знаєш? Повторення вивченого у 3 класі. Табличне і поза табличне множення.

Урок 2. Тема. Письмове множення і ділення на одноцифрове число.

Урок 3. Тема. Частини. Знаходження числа за частиною і частину за числом.

Урок 4. Тема. Письмове множення на двоцифрове число.

Урок 5. Тема. Письмове множення на двоцифрове число.

Урок 6. Тема. Письмове ділення на двоцифрове число.

Урок 7. Тема. Письмове ділення на двоцифрове число.

Урок 8. Тема. Чотирицифрові числа. Утворення, назва, запис.

Урок 9. Тема. Розкладання на розрядні доданки.

Урок 10. Тема. Геометричний матеріал.

Урок 11. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 12. Тема. Кількість сотень, десятків, одиниць у числі і в розряді. Задачі з буквеними даними. Круг.

Урок 13. Тема. П’ятицифрові числа.

Урок 14. Тема. Письмове додавання і вднімання.

Урок 15. Тема. Геометрична задача

Урок 16. Тема. Порівняння багатоцифрових чисел. Іменовані числа.

Урок 17. Тема. Шестицифрові числа.

Урок 18. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 19. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 20. Тема. Розряди і класи у багатоцифровому числі.

Урок 21. Тема. Множення на 10, 100, 1000.

Урок 22. Тема. Задачі на пропорційне ділення.

Урок 23. Тема. Десяткова сисУрок числення.

Урок 24. Тема. Одиниці вимірювання величин. Одиниці довжини.

Урок 25. Тема. Одиниці вимірювання маси.

Урок 26. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 27. Тема. Одиниці вимірювання часу.

Урок 28. Тема. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок 29. Тема. Додавання і віднімання натуральних чисел.

Урок 30. Тема. Закони додавання.

Урок 31. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 32. Тема. Правила віднімання.

Урок 33. Тема. Рівняння з багатоцифровими числами.

Урок 34. Тема. Письмове віднімання виду 9997-8

Урок 35. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 36. Тема. Розв’язок прикладів і задач з буквеними виразами.

Урок 37. Тема. Додавання і вінімання іменованих чисел.

Урок 38. Тема. Задача на знаходження периметра ділянки за планом.

Урок 39. Тема. Спосіб округлення.

Урок 40. Тема. Швидкість, час, відстань. Знаходження швидкості.

Урок 41. Тема. Знаходження відстані.

Урок 42. Тема. Знаходження часу.

Урок 43. Тема. Об’ємні і плоскі геометричні фігури і тіла.

Урок 44. Тема. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число.

Урок 45. Тема. Множення на одноцифрове число. Сполучний і розподільний закони множення.

Урок 46. Тема. Письмове множення на одноцифрове число

Урок 47. Тема. Як обчислити площу.

Урок 48. Тема. Знаходження площі і периметра геометричних фігур.

Урок 49. Тема. Одиниці вимірювання площі.

Урок 50. Тема. Палетка. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки.

Урок 51. Тема. Ділення іменованих чисел.

Урок 52. Тема. Дроби.

Урок 53. Тема. Запис дробів у порядку зростання.

Урок 54. Тема. Знаходження дробу від числа.

Урок 55. Тема. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 56. Тема. Дріб як частка двох чисел.

Урок 57. Тема. Множення чисел,що закінчуються нулями.

Урок 58. Тема. Множення виду 23 Х 40

Урок 59. Тема. Множення виду 5784 Х 50, 741 Х 400

Урок 60. Тема. Множення виду 17800 Х 40

Урок 61. Тема. Ділення чисел, що закінчуються нулями.

Урок 62. Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число.

Урок 63. Тема. Письмове ділення з остачею.

Урок 64. Тема. Рівняння. Розв’язок прикладів і задач.

Урок 65. Тема. Ділення виду 45780:60

Урок 66. Тема. Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число.

Урок 67. Тема. Множення двоцифрового на двоцифрове число.

Урок 68. Тема. Множення трицифрового на двоцифрове число.

Урок 69. Тема. Множення чотирицифрового на двоцифрове число.

Урок 70. Тема. Множення складених іменованих чисел.

Урок 71. Тема. Знаходження площі за периметром і довжиною.

Урок 72. Тема. Ділення на двоцифрове число без остачі. 128:26

Урок 73. Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число. 652:86

Урок 74. Тема. Середня швидкість.

Урок 75. Тема. Середня врожайність.

Урок 76. Тема. Ділення виду 30552:57.

Урок 77. Тема. Ділення виду 1376:16.

Урок 78. Тема. Ділення виду 44165:73

Урок 79. Тема. Ділення виду 211110:62, 285360:82.

Урок 80. Тема. Ділення з остачею.

Урок 81. Тема. Ділення іменованих чисел.

Урок 82. Тема. Розв’язок складних рівнянь.

Урок 83. Тема. Іменовані числа в прикладі на порядок дій.

Урок 84. Тема. Ділення на трицифрове число.

Урок 85. Тема. Міри часу. Повторення задачного матеріалу.

Урок 86. Тема. Іменовані числа. Міри часу. Дії з ними.

Урок 87. Тема. Задачі на визначення тривалості події.

Урок 88. Тема. З математичної скарбнички. Натуральний ряд.

Урок 89. Тема. Підсумкове оцінювання.

Конспекти уроків математика 4 клас