Конспекти уроків німецька мова 3 клас

Конспекти уроків німецька мова 3 клас

Урок 1. Тема. Людина (професії, види діяльності).

Урок 2. Тема. Опис зовнішності.

Урок 3. Тема. Числа до 100.

Урок 4. Тема. Щоденні обов’язки.

Урок 5. Тема. Дім, квартира.

Урок 6. Тема. Захоплення.

Урок 7. Тема. Навчальні предмети.

Урок 8. Тема. Свята.

Урок 9. Тема. Іменник: Утворення складних іменників. Іменники в Akk.

Урок 10. Тема. Артикль: Вживання означеного артикля перед іменниками у сполученні з порядковим числівником.

Урок 11. Тема. Вживання іменника без артикля, якщо іменник означає рід занять, професію або національність.

Урок 12. Тема. Дієслово: haben; Futurum I.

Урок 13. Тема. Прикметник: Ступені порівняння.

Урок 14. Тема. Займенник: Особові займенники в Dat. Присвійні займенники sein, ihr, unser, euer, ihr. Вказівний займенник dieser.

Урок 15. Тема. Числівник: 21— 100. Порядкові числівники до 31.

Урок 16. Тема. Прийменник: in з іменником у Dat. i Akk. Прийменник mit з іменниками і займенниками в Dat.

Конспекти уроків німецька мова 3 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.