Конспекти уроків математики 3 клас

Конспекти уроків математики 3 клас

Урок 1. Тема. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні

Урок 2. Тема. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Урок 3. Тема. Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток

Урок 4. Тема. Зв’язок дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження невідомого від’ємника та задачі на дві дії

Урок 5. Тема. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка

Урок 6. Тема. Ознайомлення з оберненою задачею. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка

Урок 7. Тема. Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 — 8

Урок 8. Тема. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Урок 9. Тема. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел

Урок 10. Тема. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Повторення

Урок 11. Тема. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

Урок 12. Тема. Таблиці множення чисел 2 і 3

Урок 13. Тема. Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня. Табель-календар

Урок 14. Тема. Задачі на ділення. Назви чисел при діленні

Урок 15. Тема. Таблиці ділення на 2 і 3

Урок 16. Тема. Таблиці множення числа 4 і ділення на 4

Урок 17. Тема. Таблиці множення числа 5 і ділення на 5

Урок 18. Тема. Таблиця множення числа 6

Урок 19. Тема. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником

Урок 20. Тема. Визначення часу за годинником. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6

Урок 21. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6

Урок 22. Тема. Таблиця ділення на 6

Урок 23. Тема. Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид)

Урок 24. Тема. Задачі і вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці

Урок 25. Тема. Кратне порівняння чисел

Урок 26. Тема. Задачі на кратне порівняння та на спосіб зведення до одиниці

Урок 27. Тема. Таблиця множення числа 7

Урок 28. Тема. Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від’ємника

Урок 29. Тема. Задачі з буквеними даними

Урок 30. Тема. Розв’язування задач на застосування таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними

Урок 31. Тема. Таблиця ділення на 7

Урок 32. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7

Урок 33. Тема. Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення і ділення

Урок 34. Тема. Складання і розв’язування рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення і ділення. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники

Урок 35. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення

Урок 36. Тема. Таблиця множення числа 8

Урок 37. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Рівносторонні, рівнобедрені трикутники

Урок 39. Тема. Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання трикутників різних видів

Урок 40. Тема. Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці

Урок 41. Тема. Таблиця ділення на 8

Урок 42. Тема. Засвоєння таблиці ділення на 8

Урок 43. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діленого шляхом складання рівняння

Урок 44. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними

Урок 45 Тема. Таблиця множення числа 9

Урок 46. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9

Урок 47. Тема. Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника

Урок 48. Тема. Засвоєння таблиць множення і ділення. Складання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина)

Урок 49. Тема. Таблиця ділення на 9

Урок 50. Тема. Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Розв’язання задачі двома способами

Урок 51. Тема. Розв’язання рівнянь. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур

Урок 52. Тема. Переставна властивість дії множення. Розв’язування нерівностей

Урок 53. Тема. Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до поданого

Урок 54. Тема. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду

Урок 55. Тема. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел

Урок 56. Тема. Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел

Урок 57. Тема. Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Елементи куба

Урок 58. Тема. Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел

Урок 59. Тема. Визначення числа сотень і десятків у трициф-ровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел

Урок 60. Тема. Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини

Урок 61. Тема. Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин

Урок 62. Тема. Міри маси. Грам

Урок 63. Тема. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з переходом через десяток. Формувати знання про прийоми додавання віднімання круглих сотень та круглих десятків; повторити поняття прямого кута; провести творчу роботу за умовою задачі

Урок 64. Тема. Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Формувати вміння виконувати додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків; проаналізувати розв’язання задач на три дії

Урок 65. Тема. Додавання виду 520 + 50. Пояснити спосіб обчислення прикладів на додавання вказаного виду; розв’язати задачу на три дії з опорою на короткий запис

Урок 66. Тема. Усне віднімання виду 670 — 420. Пояснити спосіб обчислення прикладу на віднімання вказаного виду; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

Урок 67. Тема. Додавання і віднімання виду 430 + 50, 200 + 640, 20 + 640, 760 — 400, 760 — 40. Пояснити прийоми обчислення прикладів на додавання і віднімання вказаного виду; опрацювати складену задачу

Урок 68. Тема. Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Розглянути різні способи додавання круглих трицифрових чисел; опрацювати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці

Урок 69. Тема. Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Розглянути різні способи віднімання круглих трицифрові чисел; опрацювати розширену задачу на знаходження трі тього доданка

Урок 70. Тема. Додавання і віднімання виду 230 + 70, 200 — 60. Дії з величинами. Ознайомити з вказаними прийомами додавання і відніманн удосконалювати вміння виконувати дії з величинами

Урок 71. Тема. Розв’язання прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій. Повторити прийоми додавання і віднімання; опрацюваї розв’язання задачі на спосіб зведення до одиниці (друг* вид, розширена)

Урок 72. Тема. Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом

Урок 73. Тема. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Ознайомити з прийомом додавання круглих трицифроаи чисел з переходом через розряд; опрацювати розширеи задачу на спосіб зведення до одиниці

Урок 74. Тема. Віднімання виду 420 — 70. Вправляти в обчисленні виразів на вивчені випадки дода вання і віднімання; опрацювати розширену задачу на епосі зведення до одиниці (другий вид)

Урок 75. Тема. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Ознайомити з прийомом віднімання круглих трицифроеи чисел з переходом через розряд; вправляти в розв’язувам ні задач на три дії

Урок 76. Тема. Віднімання виду 600 — 270. Пояснити прийом віднімання; опрацювати складені задач які містять знаходження невідомого доданка

Урок 77. Тема. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Пояснити прийом письмового додавання трицифрових чи сел без переходу через десяток; розглянути прості задачі які розв’язуються дією додавання; учити складати та розв’я зувати рівняння

Урок 78. Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Пояснити прийом письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд; розглянути прості задачі які розв’язуються дією віднімання; опрацювати задачу, яа містить суми трьох і двох доданків

Урок 79. Тема. Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Пояснити прийоми додавання; вправляти в додаванні і ш німанні іменованих чисел; опрацювати задачу з буквеними даними

Урок 80. Тема. Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль. З’ясувати особливість письмового віднімання; провести творчу роботу над задачею

Урок 81. Тема. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток . Пояснити прийом додавання трицифрових чисел з переходом через десяток; опрацювати складання задачі за коротким записом

Урок 82. Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Пояснити прийом віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд; опрацювати задачу на три дії

Урок 83. Тема. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Пояснити особливості додавання з двома переходами через розряд; формувати вміння складати обернену задачу на дві дії; розглянути розв’язання нерівностей способом випробування

Урок 84. Тема. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). З’ясувати особливість письмового віднімання трицифрових чисел з двома переходами через розряд; опрацювати ускладнену задачу на знаходження невідомого доданка; виконати практично завдання на побудову квадрата і прямокутника з однаковим периметром

Урок 85. Тема. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Формувати вміння виконувати письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків та правильно формулювати відповідні записи доданків; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

Урок 86. Тема. Письмове додавання і віднімання (сумісні дії). Проказати зразки записів сумісних дій; опрацювати розв’язання задачі двома способами

Урок 87. Тема. Множення чисел 0 і 1 . Множення на 0 і 1

Урок 88. Тема. Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел

Урок 89. Тема. Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль

Урок 90. Тема. Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

Урок 91. Тема. Множення і ділення на 10 і 100. Розв’язання задачі на три дії

Урок 92. Тема. Ділення виду 80 : 8, 700 : 7

Урок 93. Тема. Множення і ділення розрядних чисел на од-ноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне

Урок 94. Тема. Ділення числа на добуток

Урок 95. Тема. Ділення виду 80 : 20, 600 : ЗО, 600 : 300

Урок 96. Тема. Множення суми на число

Урок 97. Тема. Множення двоцифрового числа на одно-цифрове

Урок 98. Тема. Множення числа на суму

Урок 99. Тема. Множення одноцифрового числа на двоцифрове

Урок 100. Тема. Множення одноцифрового числа на двоцифрове з опорою на правило множення числа на суму

Урок 101. Тема. Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних

Урок 102. Тема. Множення виду 320 • 2

Урок 103. Тема. Закріплення вивчених випадків множення і ділення

Урок 104. Тема. Ділення суми на число

Урок 105. Тема. Ділення двоцифрового числа на одноцифро-ве виду 39 : 3

Урок 106. Тема. Ділення двоцифрового числа на одноцифро-ве виду 72 : 3

Урок 107. Тема. Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове

Урок 108. Тема. Перевірка ділення множенням

Урок 109. Тема. Перевірка дії множення дією ділення

Урок 110. Тема. Ділення виду 360 : 3

Урок 111. Тема. Ділення виду 64 : 16

Урок 112. Тема. Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові

Урок 113. Тема. Позначення частин числа цифрами

Урок 114. Тема. Розв’язування задач на час

Урок 115. Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові

Урок 116. Тема. Ділення з остачею (ознайомлення)

Урок 117. Тема. Ділення з остачею

Урок 118. Тема. Знаходження числа за його частиною

Урок 119. Тема. Повторення табличного множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число

Урок 120. Тема. Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання трикутників різних видів

Урок 121. Тема. Нумерація трицифрових чисел. Розпізнавання об’ємних і плоских геометричних фігур

Урок 122. Тема. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове

Урок 123. Тема. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число

Урок 124. Тема. Позатабличне множення і ділення. Письмове ділення на одноцифрове число. Елементи куба

Урок 125. Тема. Позатабличне множення і ділення. Письмове ділення на одноцифрове число

Урок 126. Тема. Підсумковий урок за другий семестр (проводиться шляхом повторного розв’язування попередніх задач і математичних завдань)

Конспекти уроків математики 3 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *