Конспекти уроків малювання 3 клас

Конспекти уроків малювання 3 клас

Урок 1. Тема. Сприймання. Види образотворчого мистецтва. Засоби художньої виразності у живопису. Специфіка роботи художника-живописця. Обладнання майстерні, матеріали, знаряддя праці

Урок 2. Тема. Найпростіші закономірності кольорового кола. Колір як засіб вираження

Урок 3. Тема. Контрастне сполучення насичених кольорів. Передавання плановості розміщення об’єктів у просторі (у тому числі шляхом загороджування)

Урок 4. Тема. Вибір колірного рішення на підставі: контрастних, споріднених, споріднено-контрастних сполучень колірних тонів. У композиції: декоративні ефекти поєднання великих та менших елементів. Передача характерних особливостей силуетної форми та просторових змін форми квітки, що зображується у різних поворотах

Урок 5. Тема. Ознайомлення з особливостями акварельних фарб порівняно з гуашевими

Урок 6. Тема. Швидкі колірні замальовки асоціативного характеру

Урок 7. Тема. Колір як засіб виразності: зміна кольору у різні часи доби; гармонія колірних сполучень. Технічні прийоми роботи аквареллю.

Урок 8. Тема. Кольорові контрасти; контрастне сполучення насичених і м’яких колірних тонів. Колір як засіб вираження. Обмежена палітра кольорів. Вміння добирати відтінки кольорів з урахуванням образного змісту роботи та працювати в певній колірній гамі

Урок 9. Тема. Розвиток навичок у малюванні фігури людини (знання елементарної будови та основних пропорцій; узгодженість основної форми та частин);

Урок 10. Тема. Розвиток навичок у малюванні птахів та тварин (знання елементарної будови, передавання характерних особливостей силуетної форми, її виразних естетичних якостей, елементів руху). В композиції: формування свідомого ставлення до вибору елементів композиції. Поняття про формат та раціональне заповнення його зображенням

Урок 11. Тема. Розуміння та свідоме застосування засобів виділення голови в композицій

Урок 12. Тема. Посильне передавання руху людини та динамічного стану об’єктів під впливом вітру. Колір як засіб виразності (затемнена та приглушена гама кольорів)

Урок 13. Тема. Сприймання: засоби виразності у графіці. Специфіка роботи художника-графіка, матеріали та інструменти, техніки, обладнання. Засоби передачі руху у природі. Створення асоціативної динамічної композиції графічними засобами виразності, можливо — у поєднанні з кольором

Урок 14. Тема. Лінія як засіб виразності. Передавання будови та форми (крони) дерева певної породи, фактури і текстури силуетної форми графічними засобами Передавання плановості розташування об’єктів у просторі (у тому числі засобами загородження). Свідомий вибір положення горизонту (кількість неба та землі)

Урок 15. Тема. Пляма як засіб виразності. Силует. Виразність силуетної форми (тварин, комах, птахів)

Урок 16. Тема. Розширення знань про графічні техніки

Урок 17. Тема. Розроблення силуетної форми декором (або фактурою). Передавання елементарної будови птахів

Урок 18. Тема. Виражальні можливості силуетної форми тварин,* фігури людини. Передавання елементів руху

Урок 19. Тема. Сприймання: засоби виразності в скульптурі. Специфіка праці скульптора, матеріал й та приладдя

Урок 20. Тема. Виражальні можливості об’ємної форми. Передавання елементарної будови тварин, людини, цілісність форми, посильне передавання поз та рухів. Поняття про декоративну переробку реальної (об’ємної) форми Збагачення форми декором

Урок 21. Тема. Виражальні можливості силуетної форми. Розроблення форми декором

Урок 22. Тема. Поняття про залежність характеру загальної форми від характеру частин. Взаємозв’язок основної форми і частин.

Урок 23. Тема. Узгодженість декору з формою

Урок 24. Тема. Сприймання: огляд різних видів декоративно-прикладного (ужиткового) мистецтва України. Засоби художньої виразності у ДПМ. Створення орнаментальної композиції у фризі.

Урок 25. Тема. Ритм у композиції; значення ритмічного чергування елементів при створенні фризово» орнаментальної композиції. Збагачення силуетної форми декором: а) ажурним витинанням, б) накладними аплікаційними елементами

Урок 26. Тема. Досягнення враження врівноваженості композиції шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Створення орнаментальної композиції засобами різнотовщинної лінії у сполученні з невеличкою плямою

Урок 27. Тема. Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в композиції. Декоративна переробка рослинних елементів.

Урок 28. Тема. Елементарне ознайомлення з українським національним костюмом, його деталями. Узгодженість форми (деталі одягу) з декором. Цілісність форми

Урок 29. Тема. Формування поняття про особливості декоративного художнього образу (тварин, птахів, комах)

Урок 30. Тема. Розвиток поняття про особливості декоративного образу (форми та кольору). Залежність образу від характеру частин, деталей форми та декору. Поняття про трансформацію паперу (згинання, скручування, гофрування тощо)

Урок 31. Тема. Виражальні можливості силуетної форми та гармонійного співзвуччя контрастних кольорів Виражальні можливості силуетної форми.

Урок 32. Тема. Симетрія як основа побудови форми. Узгодженість форми та декору

Урок 33. Тема. Декоративний образ тварин. Композиційний центр як засіб організації композиції. Розвиток вміння узгодити зображення з форматом

Урок 34. Тема. Сприймання: професія архітектора, матеріали, з якими він працює. Засоби художньої виразності в архітектурі. Виразні можливості силуетної форми та кольору

Урок 35. Тема. Художні техніки і матеріали. Спеціальні терміни. Види і жанри образотворчого мистецтва (на елементарному рівні)

Конспекти уроків малювання 3 клас