Конспекти уроків економіка 3 клас

Конспекти уроків економіка 3 клас

Урок 2. Тема. Економіка. Ринок. Учасники ринку.

Урок 3. Тема. Потреби та їх класифікації.

Урок 4. Тема. Необхідність вибору в житті будь-якої людини.

Урок 5. Тема. Блага. Дарові (безкоштовні) та економічні блага. Товари та послуги. Потреби в товарах та послугах.

Урок 6. Тема. Ресурси та їх види.

Урок 7. Тема. Групи природних ресурсів. Обмеженість ресурсів. Вибір.

Урок 8. Тема. Обмін (бартер), його недоліки.

Урок 9. Тема. Спеціалізація, поділ праці. Продуктивність праці.

Урок 10. Тема. Спеціалізація, поділ праці. Продуктивність праці(продовження теми).

Урок 11. Тема. Гроші. Різновиди грошей. Властивості грошей.

Урок 12. Тема. Гроші. Різновиди грошей. Валюта. Курс валюти.

Урок 13. Тема. Функції грошей. Обіг грошей.

Урок 14. Тема. Обіг грошей. Інфляція.

Урок 15. Тема. Споживач. Споживання. Споживчий кошик.

Урок 16. Тема. Товар. Вартість. Ціна

Урок 17. Тема. Корисність товарів

Урок 18. Тема. Товар. Ціна. Собівартість.

Урок 19. Тема. Товар. Ціна. Собівартість. Чому ростуть ціни. Раціональна покупка.

Урок 20. Тема. Торгівля. Оптова та роздрібна торгівля.

Урок 21. Тема. Ціна.

Урок 22. Тема. Товарна біржа, асортимент, підприємницька ідея.

Урок 23. Тема. Форми торгівлі. Ярмарок, розпродаж, аукціон.

Урок 24. Тема. Затоварювання. Дефіцит.

Урок 25. Тема. Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).

Урок 26. Тема. Необхідність та економічна доцільність участі усіх членів у виконанні домашньої роботи. Взаємозалежність та кооперація праці у родинні.

Урок 27. Тема. Праця – перша потреба. Заробітна плата – основне джерело доходів родини. Різний розмір заробітної плати.

Урок 28. Тема. Погодинна та відрядна форми заробітної плати. Причини існування різних форм заробітної плати. Безробіття.

Урок 29. Тема. Погодинна та відрядна форми заробітної плати. Причини існування різних форм заробітної плати. Безробіття

Конспекти уроків економіка 3 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.