Конспекти уроків українська мова 2 клас Захарійчук

Конспекти уроків українська мова 2 клас Захарійчук

Урок 1. Тема. Звуки, букви. Українська абетка

Урок 2. Тема. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру

Урок 3. Тема. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

Урок 4. Тема. Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

Урок 5. Тема. Голосні звуки [а] [о] [у] [є] [и] [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

Урок 6. Тема. Букви що позначають голосні звуки

Урок 7. Тема. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Урок 8. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком. Тема опису «Ромашка»

Урок 9. Тема. Ненаголошені голосні звуки [є] [и]

Урок 10. Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними |є], |и|

Урок 11. Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]

Урок 12. Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]

Урок 13. Тема. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів {язик губи зуби) під час вимови приголосних звуків

Урок 14. Тема. Приголосні звуки [дз] [дз’] [дж]. Позначення їх буквами

Урок 15. Тема. Приголосні звуки. Позначення їх буквами

Урок 16. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком. Тема опису «Білочка»

Урок 17. Тема. Буква щ

Урок 18. Тема. Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 19. Тема. Буква г’

Урок 20. Тема. Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 21. Тема. Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Урок 22. Тема. Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Урок 23. Тема. Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 24. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком. Тема розповіді «Осінь»

Урок 25. Тема. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Урок 26. Тема. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Урок 27. Тема. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Урок 28. Тема. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Урок 29. Тема. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

Урок 30. Тема. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

Урок 31. Тема. Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

Урок 32. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за серією сюжетних малюнків, планом та змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»

Урок 33. Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

Урок 34. Тема. Подовжені м’які приголосні звуки

Урок 35. Тема. Подовжені м’які приголосні звуки

Урок 36. Тема. Подовжені м’які приголосні звуки

Урок 37. Тема. Подовжені м’які приголосні звуки

Урок 38. Тема. Апостроф

Урок 39. Тема. Апостроф

Урок 40. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад за темою «Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»)

Урок 41. Тема. Апостроф

Урок 42. Тема. Апостроф

Урок 43. Тема. Лексичне значення слова. Розвиток уявлення про те, що слово служить для називання предмета, якості, дії

Урок 44. Тема. Лексичне значення слова. Тематичні групи слів

Урок 45. Тема. Слова, які відповідають на питання хто? що?

Урок 46. Тема. Слова, що означають назви предметів (іменники)

Урок 47. Тема. Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень

Урок 48. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за ссрісю сюжетних малюнків, планом та опорними словами «Каштанчик»

Урок 49. Тема. Змінювання іменників за зразком один — багато. Робота над прислів’ям

Урок 50. Тема. Групування предметів за родовими та видовими ознаками

Урок 51. Тема. Доречне вживання іменників у реченні. Перевірна робота. Аудіювання

Урок 52. Тема. Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей

Урок 53. Тема. Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Уживання імен у формі звертання

Урок 54. Тема. Велика буква у кличках тварин. Перевірна робота. Диктант

Урок 55. Тема. Уживання великої букви в кличках тварин

Урок 56. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків та опорними словами «Допомога тваринам узимку»

Урок 57. Тема. Велика буква в назвах міст, сіл, річок

Урок 58. Тема. Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів

Урок 59. Тема. Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)

Урок 60. Тема. Зв’язок прикметників з іменниками

Урок 61. Тема. Прикметники, протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні

Урок 62. Тема. Зв’язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників за зразком один — багато

Урок 63. Тема. Прикметники, близькі за значенням

Урок 64. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Якреп’яшок світ побачив»)

Урок 65. Тема. Слова, які відповідають на питання що робити? що робили? що робив? що робить? що буде робити? (дієслова)

Урок 66. Тема. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками

Урок 67. Тема. Роль дієслів у мовленні. Зв’язок дієслів з іншими словами

Урок 68. Тема. Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах

Урок 69. Тема. Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням

Урок 70. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «Дві білки»

Урок 71. Тема. Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом

Урок 72. Тема. Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони

Урок 73. Тема. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні

Урок 74. Тема. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні

Урок 75. Тема. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні

Урок 76. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»

Урок 77. Тема. за значенням спільнокореневих (споріднених) слів

Урок 78. Тема. Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах

Урок 79. Тема. Добирання спільнокореневих слів

Урок 80. Тема. Добирання спільнокореневих слів

Урок 81. Тема. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 82. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка»)

Урок 83. Тема. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 84. Тема. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 85. Тема. Спільнокореневі (споріднені) слова

Урок 86. Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова»

Урок 87. Тема. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення

Урок 88. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією сюжетних малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)

Урок 89. Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

Урок 90. Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Урок 91. Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

Урок 92. Тема. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання

Урок 93. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)

Урок 94. Тема. Головні слова в реченні

Урок 95. Тема. Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання «Куди робота ховається»

Урок 96. Тема. Зв’язок слів у реченні

Урок 97. Тема. Складання записки

Урок 98. Тема. Поширення речень за питаннями

Урок 99. Тема. Узагальнення знань за темою «Речення»

Урок 100. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами

Урок 101. Тема. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Урок 102. Тема. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

Урок 103. Тема. Текст-розповідь

Урок 104. Тема. Текст-опис

Урок 105. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик»)

Урок 106. Тема. Узагальнення знань за темою «Текст»

Урок 107. Тема. Мовні та немовні знаки

Урок 108. Тема. Спорідненість мов

Урок 109. Тема. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування

Урок 110. Тема. Слова ввічливості. Звертання

Урок 111. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом

Урок 112. Тема. Контроль та оцінювання знань за темою «Речення. Текст. Мова і мовлення»

Урок 113. Тема. Що ми знаємо про звуки і букви

Урок 114. Тема. Що ми знаємо про частини мови

Урок 115. Тема. Що ми знаємо про речення

Урок 116. Тема. Що ми знаємо про текст

Урок 117. Тема. Перевірна робота

Урок 118. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»

Урок 119. Тема. Підсумковий урок за рік

Додаток. Свято «Рідне слово — диво калинове» (до Дня української писемності та мови)

Конспекти уроків українська мова 2 клас Захарійчук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *