Конспекти уроків математика 2 клас

Конспекти уроків математика 2 клас

Урок 1. Тема. Лічба в межах 20. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Поняття «вартість монет». Задачі на знаходження суми і різниці (остачі) та зменшення числа на кілька одиниць

Урок 2. Тема. Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5. Нумерація чисел в межах 20. Задача на знаходження суми

Урок 3. Тема. Вимірювання довжини відрізків у сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків заданої довжини. Порівнювання чисел. Розв’язування задач

Урок 4. Тема. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 і 7. порівняння довжини відрізків. Задачі на різницеве порівняння. Запис математичних виразів за текстовим формулюванням. Поняття «доба» і «тиждень»

Урок 5. Тема. Переставна властивість дії додавання. Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9 (у межах 10). Задачі на збільшення та зменшення числа на декілька одиниць

Урок 6. Тема. Додавання та віднімання чисел в межах 10. Поняття «вартість монет». Складання і розв’язання задач на збільшення та зменшення числа на декілька одиниць. Творча робота над задачею

Урок 7. Тема. Додавання та віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням та відніманням. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка

Урок 8. Тема. Додавання та віднімання числа частинами. Розв’язування простих задач із спільною частиною умови. Додавання і віднімання в межах 20. Творча робота над задачами

Урок 9. Тема. Прийоми додавання та віднімання по одному числу і частинами. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом та задач на знаходження суми і невідомого числа

Урок 10. Тема. Випадки додавання та віднімання в межах 20. Складання задач за аналогією. Порівняння місткості посудин. Поняття «рік» і «місяць»

Урок 11. Тема. Таблиці додавання та віднімання числа 2. Задачі на різницеве порівняння і на знаходження невідомого доданка

Урок 12. Тема. Таблиці додавання та віднімання числа 3. Ламана лінія. Задачі на збільшення числа на декілька одиниць

Урок 13. Тема. Таблиці додавання та віднімання числа 4. Розв’язання парних задач. Довжина ламаної лінії

Урок 14. Тема. Вираз зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв’язування і порівняння простих задач

Урок 15. Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 5. Творча робота над задачею

Урок 16. Тема. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Творча робота над задачею. Розпізнавання геометричних фігур

Урок 17. Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Урок 18. Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Залежність між сумою і додатками

Урок 19. Тема. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Урок 20. Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 8. Розв’язання задач, що мають спільну частину умови. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Урок 21. Тема. Задачі на дві дії. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Урок 22. Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. Задачі на дві дії

Урок 23. Тема. Узагальнена таблиця додавання та віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії

Урок 24. Тема. Розв’язування заданої задачі двома способами (ознайомлення). Периметр трикутника. Порівняння виразів

Урок 25. Тема. Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Урок 26. Тема. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розпізнавання многокутників. Формування вміння читати задачу

Урок 27. Тема. Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Вправи на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язування складених задач

Урок 28. Тема. Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язування простих і складених задач

Урок 29. Тема. Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання числових виразів з дужками за текстовою умовою

Урок 30. Тема. Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Творча робота над задачею

Урок 31. Тема. Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше» і «менше». Поняття «сантиметр», «дециметр», «метр». Вимірювання метром

Урок 32. Тема. Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційних таблицях. Порівняння виразів

Урок 33. Тема. Письмова нумерація чисел. Записування чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому числі

Урок 34. Тема. Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Пояснення поданого розв’язання задачі. Знаходження значень виразів та порівняння чисел

Урок 35. Тема. Читання, запис та порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Число попереднє та наступне до даного. Додавання та віднімання одиниці

Урок 36. Тема. Випадки додавання та віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота з задачею

Урок 37. Тема. Закріплення випадків додавання та віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка

Урок 38. Тема. Додавання і віднімання круглих десятків. Вправи та завдання на закріплення вивченого

Урок 39. Тема. Вправи і задачі на додавання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого

Урок 40. Тема. Прямокутник. Задачі на знаходження третього додатка. Знаходження значень буквених виразів. Календар

Урок 41. Тема. Розв’язування задачі складанням виразу. Одиниці вимірювання часу

Урок 42. Тема. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Урок 43. Тема. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток

Урок 44. Тема. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54+30, 54+3. Короткий запис задачі за зразком

Урок 45. Тема. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до прикладів виду 40+47, 2+47. Розв’язування задач складанням виразу

Урок 46. Тема. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел

Урок 47. Тема. Числові вирази. Складання і читання числових виразів. Повторення вивченого

Урок 48. Тема. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії

Урок 49. Тема. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, у яких результат першої дії треба порівняти з одним із даних задачі

Урок 50. Тема. Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладу типу 79-40, 79-4. Знаходження остачі (здачі) в задачах на купівлю товару

Урок 51. Тема. Вправи та завдання на додавання та віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Побудова прямого кута на папері у клітинку

Урок 52. Тема. Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Урок 53. Тема. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

Урок 54. Тема. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею

Урок 55. Тема. Коротка форма пояснення письмового додавання. Творча робота над задачею

Урок 56. Тема. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування простих і складених задач

Урок 57. Тема. Коротка форма пояснення письмового віднімання. Розв’язування простих і складених задач

Урок 58. Тема. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складені задачі на збільшення та зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Урок 59. Тема. Повторення додавання та віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії

Урок 60. Тема. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Рух у протилежних напрямках

Урок 61. Тема. Додавання виду 38+4. творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами

Урок 62. Тема. Додавання виду76+4. Задачі на дві дії

Урок 63. Тема. Додавання виду 38+52. Задача на зустрічний рух

Урок 64. Тема. Усне віднімання виду 40 – 8. Вправи і задачі на закріплення прийому додавання

Урок 65. Тема. Закріплення прийому обчислення виду 40 – 8. порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гострий і тупий кути

Урок 66. Тема. Віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачею

Урок 67. Тема. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач

Урок 68. Тема. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею

Урок 69. Тема. Віднімання виду 50 – 34. Розв’язування кругових прикладів

Урок 70. Тема. Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнавання кутів різних видів

Урок 71. Тема. Аналіз контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та навпаки. Тематичне оцінювання

Урок 72. Тема. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення

Урок 73. Тема. Складання таблиці множення на 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100

Урок 74. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100

Урок 75. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів. Конус. Циліндр

Урок 76. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня

Урок 77. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дії різного ступеня

Урок 78. Тема. Контрольна робота

Урок 79. Тема. Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня.Тематичне оцінювання

Урок 80. Тема. Таблиці ділення на 2. Задачі на ділення

Урок 81. Тема. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язуван- ня задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач

Урок 82. Тема. Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2

Урок 83. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа2 і ділення на 2

Урок 84. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення числа 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням

Урок 85. Тема. Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на дії різного ступеня

Урок 86. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові

Урок 87. Тема. Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання

Урок 88. Тема. Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3

Урок 89. Тема. Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дій множення і ділення (повторення). Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії

Урок 90. Тема. Повторення вивченого. Творча робота над задачею

Урок 91. Тема. Контрольна робота

Урок 92. Тема. Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3.Складання задач за даним розв’язанням

Урок 93. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата

Урок 94. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром

Урок 95. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (куб, куля, конус, циліндр)

Урок 96. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення). Розв’язування складеної задачі на три дії за поданим планом

Урок 97. Тема. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач

Урок 98. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4

Урок 99. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення)

Урок 100. Тема. Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4

Урок 101. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром

Урок 102. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення)

Урок 103. Тема. „Половина”, „третина” і „чверть”. Дії з величинами. Складання простих і складених задач

Урок 104. Тема. Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква

Урок 105. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів

Урок 106. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які містять зменшення числа в кілька разів

Урок 107. Тема. Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

Урок 108. Тема. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів

Урок 109. Тема. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів

Урок 110. Тема. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями

Урок 111. Тема. Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків. Тематичне оцінювання

Урок 112. Тема. Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Урок 113. Тема. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування складеної задачі на три дії

Урок 114. Тема. Повторення таблиць додавання і віднімання. Складання виразів за текстовим формулюванням. Розпізнавання геометричних фігур

Урок 115. Тема. Додавання і віднімання виду 27+3, 90 – 2. Складання задачі на знаходження третього доданка

Урок 116. Тема. Додавання і віднімання виду 28+5, 46 – 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії

Урок 117. Тема. Перевірка дій додавання і віднімання. Розв’язування і складання задач на дві дії. Перетворення величин

Урок 118. Тема. Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач

Урок 119. Тема. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове виконання дій додавання і віднімання для перевірки усних обчислень

Урок 120. Тема. Аналіз контрольної роботи. Повторення дії множення. Назви чисел при множенні

Урок 121. Тема. Повторення таблиці множення на 2. Порівняння виразів. Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур

Урок 122. Тема. Повторення дії ділення. Назви чисел при діленні. Таблиця ділення на 2

Урок 123. Тема. Повторення таблиць множення і ділення на 3. Розв’язування прикладів і задач

Урок 124. Тема. Повторення таблиць множення і ділення на 4 і 5. Вправи з логічним навантаженням

Урок 125. Тема. Повторення вивченого. Задачі на три дії

Урок 126. Тема. Підсумковий урок за семестр

 

Конспекти уроків математика 2 клас