Конспекти уроків фізкультура 1 клас

Конспекти уроків фізкультура 1 клас

Урок 1. Тема. Ознайомлення зі значенням фізичної культури, одягом та взуттям, правилами безпеки. Основна гімнастична стійка, шикування в шеренгу, колону по одному, коло. Рухливі ігри та естафети.

Урок 2. Тема. Шикування. Команди («Направо», «Наліво», «На місці кроком руш!», «Клас — стій!»), різновиди ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 3. Тема. Основна гімнастична стійка, шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконання команд. Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 4—5. Тема. Шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконання команд. Виконанню старту при бігу на короткі дистанції. Низький старт. Чергування вдиху і видиху при бігу. Рухливі ігри та естафети.

Урок 6. Тема. Повторення шикування та виконання команд. Виконання комплексу загальнорозвиваючих вправ. Рухливі ігри та естафети.

Урок 7. Тема. Шикування (в шеренгу, в колону по одному), виконання команд («Направо», «Наліво», «На місці — кроком руш!», «Клас — стій!»), ходьба, біг, стрибки, комплекс загальнорозвиваючих вправ (повторення). Рухливі ігри та естафети.

Урок 8—9. Тема. Розмикання на інтервал піднятих вперед рук, різновиди ходьби, бігу, стрибків. Біг на дистанції, чергування вдиху і видиху. Рухливі ігри та естафети.

Урок 10. Тема. Повторення шикування, виконання раніше вивчених команд, розмикання. Рухливі ігри та естафети.

Урок 11. Тема. Повторення шикування, виконання раніше вивчених команд, розмикання та різновидів ходьби, бігу, стрибків. Комплекс загальнорозвиваючих вправ. Рухливі ігри та естафети.

Урок 12. Тема. Повторення шикування в шеренгу, в колону по одному, у коло. Рухливі ігри та естафети.

Урок 13. Тема. Вивчення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Техніка бігу на короткі дистанції. Рухливі ігри та естафети.

Урок 14—15. Тема. Повторення розмикання на інтервал піднятих вперед рук, виконання команд. Техніка човникового бігу. Рухливі ігри та естафети.

Урок 16. Тема. Техніка човникового бігу. Повторення раніше вивчених команд та різновиди ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 17. Тема. Техніка човникового бігу. Сприяння розвитку фізичних якостей (швидкості), засобами рухливих ігор та естафет.

Урок 18—19. Тема. Тримання малого м’яча та метання його з місця. Повторення шикування та розмикання. Рухливі ігри та естафети.

Урок 20—21. Тема. Тримання малого м’яча та метання його з місця. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.

Урок 22—23. Тема. Метання малого м’яча з місця. Повторення шикування та розмикання. Рухливі ігри, естафети.

Урок 24. Тема. Метання малого м’яча з місця. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.

Урок 25. Тема. Позиція ніг та зміна їх за сигналом, групування, перекати перед, назад у групуванні. Повторення раніше вивчених команд. Розвиток фізичних якостей (гнучкості, сили). Рухливі ігри, естафети.

Урок 26. Тема. Розвиток фізичних якостей (гнучкості, сили). Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.

Урок 27—28. Тема. Стійка на колоді з різними положеннями рук, нахилом тулуба вперед, зіскок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній лаві, перекати вперед, назад. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Рухливі ігри, естафети.

Урок 29. Тема. Стійка на колоді, нахил тулуба, ходьба на носках, зіскок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній лаві. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Рухливі ігри, естафети.

Урок 30. Тема. Ходьба з високим підніманням колін, зіскок вигнувшись, лазіння по похилій гімнастичній лаві. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Рухливі ігри, естафети.

Урок 31—32. Тема. Ходіння з високим підніманням колін, присід з різним положенням рук, зіскок вигнувшись, лазіння по гімнастичній стінці у різних напрямах. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, сила). Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 33—34. Тема. Присід на колоді з різним положенням рук, ходьба з високим підніманням колін, зіскок вигнувшись, лазіння по гімнастичній лаві та стінці. Повторення раніше вивченого. Рухливі ігри та естафети.

Урок 35. Тема. Ходьба з високим підніманням колін на колоді, присід з різким положенням рук, зіскок вигнувшись, лазіння по гімнастичній лаві та стінці, перелазіння через гімнастичні лави. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 36. Тема. Ходьба, присід, зіскок вигнувшись на колоді, лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелазіння. Повторення шикування а розмикання. Рухливі ігри та естафети.

Урок 37. Тема. Лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелазіння. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 38—39. Тема. Перекати в групуванні, лазіння по гімнастичній лаві, стінці і перелазіння. Повторення шикування, розмикання. Рухливі ігри та естафети.

Урок 40—41. Тема. Перекати вбік, лазіння по гімнастичній лаві, стінці та перелазіння. Повторення раніше вивчених вправ, команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 42. Тема. Перекати в групуванні, перекати убік, лазіння по гімнастичній лаві, стінці та перелазіння. Повторення шикування, розмикання та різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри, естафети.

Урок 43—44. Тема. Лазіння по гімнастичній лаві, стінці, перелазіння, перекати вбік. Повторення раніше вивчених команд, різновидів ходьби, бігу.

Урок 45. Тема. Повороти на місці. Виконання стройових вправ. Вивчення зв’язки акробатичних елементів. Рухливі ігри.

Урок 46. Тема. Загальнорозвивальні вправи без предмета на місці і в русі. Виконання зв’язків акробатичних елементів. Рухливі ігри.

Урок 47. Тема. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Виконання зв’язків акробатичних елементів. Рухливі ігри.

Урок 48. Тема. Рухливі ігри та естафети. Підсумки за І семестр.

Урок 49—50. Вправи зі скакалкою. Стійка гравця у футболі, пересування з м’ячем і без м’яча, імітація вправ з плавання на суші. Повторення раніше вивчених команд. Рухливі ігри, естафети.

Урок 51. Тема. Вправи зі скакалкою. Стійка гравця у футболі, пересування гравців у футболі з м’ячем і без м’яча, імітація вправ з плавання на суші. Повторення шикування. Рухливі ігри та естафети.

Урок 52—53. Тема. Вправи зі скакалкою. Пересування гравців у футболі з м’ячем і без м’яча. Повторення раніше вивчених команду русі та на місці. Рухливі ігри та естафети.

Урок 54. Тема. Вправи зі скакалкою. Пересування гравців у футболі, передача та ловіння м’яча обома руками. Повторення раніше вивчених команд та різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри та естафети.

Урок 55. Тема. Вправи зі скакалкою. Пересування у футболі, передача та ловіння м’яча обома руками. Повторення шикування, розмикання. Рухливі ігри та естафети.

Урок 56 . Тема. Вправи зі скакалкою, пересування у футболі, ловіння та передача м’яча обома руками. Повторення команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 57. Тема. Вправи з гімнастичною лавою, пересування у футболі, ловіння і передача м’яча обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу, шикувань, перешикувань. Рухливі ігри та естафети.

Урок 58. Тема. Вправи з гімнастичною лавою. Ловіння та передача м’яча обома руками. Повторення шикувань, перешикувань, розмикань. Рухливі ігри та естафети.

Урок 59—60. Тема. Перевірка умінь виконувати ловіння та передачу м’яча обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Розвиток фізичних якостей (гнучкості, сили). Рухливі ігри, естафети.

Урок 61. Тема. Перевірка виконання передачі і ловіння м’яча двома руками. Повторення команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 62—63. Тема. Позиції для захисту гри в баскетбол. Повторення ходьби та бігу, шикування. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкості, швидкісно-силових) за допомогою рухливих ігор та естафет.

Урок 64. Тема. Різновиди ходьби, бігу, позиції гравців в атаці. Повторення команд. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових) за допомогою рухливих ігор та естафет.

Урок 65—66. Тема. Різновиди ходьби, біг, дії гравців у захисті. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових), засобами рухливих ігор та естафет.

Урок 67—68. Тема. Поняття виходу на вільне місце в іграх. Пересування гравців у баскетболі. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових) за допомогою рухливих ігор та естафет.

Урок 69—70. Тема. Передача і ловіння м’яча обома руками від грудей. Різновиди ходьби й бігу (повторення). Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових) за допомогою рухливих ігор та естафет.

Урок 71—72. Тема. Передача і ловіння м’яча обома руками від грудей, кидком. Повторення команд. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових) за допомогою рухливих ігор та естафет.

Урок 73. Тема. Кидки м’яча обома руками від грудей, пересування в іграх. Повторення шикування. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових), засобами рухливих ігор та естафет.

Урок 74. Тема. Кидки м’яча обома руками від грудей, пересування в іграх. Повторення різновидів ходьби, бігу. Розвиток фізичних якостей (спритності, швидкісно-силових) за допомогою рухливих ігор та естафет.

Урок 75. Тема. Перевірка вмінь учнів ловити і передавати м’яч обома руками. Повторення різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри та естафети.

Урок 76. Тема. Старт при бігу на короткі дистанції, пересування в баскетболі. Повторення виконання команд, різновидів ходьби, бігу. Рухливі ігри та естафети.

Урок 77—78. Тема. Біг по дистанції, фінішування, пересування у баскетболі. Повторення шикування, різновидів ходьби, бігу, стрибків на одній і двох ногах. Рухливі ігри та естафети.

Урок 79—80. Тема. Чергування вдиху і видиху при бігу, пересуванні в баскетболі. Повторення стройових команд, різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 81—82. Тема. Кидки м’яча обома руками від грудей. Повторення шикувань. Рухливі ігри та естафети.

Урок 83. Тема. Техніка «човникового» бігу, передача та ловіння м’яча обома руками від грудей. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри, естафети.

Урок 84—85. Тема. Кидки м’яча обома руками від грудей, човниковий біг. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 86. Тема. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 87—88. Тема. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 89—90. Тема. Перевірка умінь учнів грати у рухливу чи народну гру. Повторення різновидів ходьби, бігу, стрибків. Рухливі ігри та естафети.

Урок 91. Тема. Перевірка умінь учнів грати у рухливу чи народну гру. Повторення шикування та виконання команд. Рухливі ігри та естафети.

Урок 92. Тема. Рухливі народні ігри.

Урок 93—94. Тема. Рухливі народні ігри.

Урок 95—96. Тема. Рухливі ігри та естафети.

Урок 97—98. Тема. Рухливі ігри та естафети.

Урок 99—100. Тема. Рухливі ігри та естафети.

Урок 101—102. Тема. Рухливі ігри та естафети.

Урок 103—104. Тема. Повторення виконування команд «Направо», «Наліво», «На місці — кроком руш!», «Клас — стій!», різновидів ходьби, бігу, стрибків, шикування. Рухливі ігри та естафети.

Урок 105 Тема. Підсумки за рік. Рухливі ігри та естафети.

Конспекти уроків фізкультура 1 клас