Конспекти уроків навчання грамати (українська мова) 1 клас

Конспекти уроків навчання грамати (українська мова) 1 клас

Урок 1. Тема. Знайомство з букварем

Урок 2. Тема. Ознайомлення з письмовим приладдям, зошитом, правила сидіння за партою

Урок 3. Тема. Дитячі спогади про відпочинок влітку

Урок 4. Тема. Проведення ліній у певному напрямку

Урок 5. Тема. Закріплення знань про речення. Графічні моделі

Урок 6. Тема. Наведення, розфарбовування, домальовування малюнків

Урок 7. Тема. Формування вмінь ставити питання. Робота з дитячою книжкою

Урок 8. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Ознайомлення з основним рядком сітки зошита

Урок 9. Тема. Уявлення про діалог. Інтонація і міміка

Урок 10. Тема. Написання прямих і похилих ліній в рядку

Урок 11. Тема. Розширення уявлень про слова та речення. Слова-назви предметів

Урок 12. Тема. Ознайомлення з міжрядковою лінією сітки зошита. Розфарбування малюнків штрихами

Урок 13. Тема. Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Слова — ознаки, слова-дії предметів

Урок 14. Тема. Похила лінія сітки зошита. Зображення прямих похилих ліній

Урок 15. Тема. Ознайомлення учнів із складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Наголос

Урок 16. Тема. Зображення прямих похилих ліній із заокругленням вгорі та внизу

Урок 17. Тема. Немовні звуки та звуки мовлення. Склад. Наголос

Урок 18. Тема. Наведення предметів, розфарбовування малюнків

Урок 19. Тема. Уявлення про голосні і приголосні звуки. Звуковий аналіз

Урок 20. Тема. Закріплення вміння письма похилих ліній з заокругленням унизу та вгорі

Урок 21. Тема. Уявлення про тверді і м’які приголосні. Умовне позначення їх

Урок 22. Тема. Письмо овалів і півовалів

Урок 23. Тема. Звуковий аналіз слів. Робота з дитячою книжкою

Урок 24. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо овалів окремо і в поєднанні

Урок 25. Тема. Розучування лічилок, мирилок, потішок

Урок 26. Тема. Зображення петель з похилими лініями

Урок 27. Тема. Українські народні ігри.

Урок 28. Тема. Письмо елементів плавним рухом знизу вгору

Урок 29. Тема. Культура мовлення і культура спілкування

Урок 30. Тема. Письмо різних елементів

Урок 31. Тема. Складання розповіді за серією малюнків

Урок 32. Тема. Розфарбовування малюнків

Урок 33. Тема. Букварний період. Звук [а]. Позначення його буквами А, а

Урок 34. Тема. Письмо рядкової букви а

Урок 35. Тема. Звук [у]. Позначення його буквами У, у

Урок 36. Тема. Письмо рядкової букви у

Урок 37. Тема. Звук [о]. Позначення його буквами О, о

Урок 38. Тема. Письмо рядкової і великої букви о

Урок 39. Тема. Звук [и]. Позначення його буквою и. Робота з дитячою книжкою

Урок 40. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо рядкової букви и

Урок 41. Тема. Звук [м]. Позначення його буквами М, м. Перехід до читання прямих складів типу злиття

Урок 42. Тема. Письмо рядкової букви м, складів з нею, слова «мама»

Урок 43. Тема. Закріплення звукового значення вивчених букв

Урок 44. Тема. Закріплення письма вивчених букв

Урок 45. Тема. Читання складів, слів, речень

Урок 46. Тема. Закріплення письма вивчених букв

Урок 47. Тема. Звук [і]. Позначення його буквами І, і

Урок 48. Тема. Письмо рядкової і великої букви і, складів і слів з нею

Урок 49. Тема. Звуки [н], [н’]. Позначення його буквами Н, н

Урок 50. Тема. Письмо рядкової букви н, складів та слів з нею

Урок 51. Тема. Закріплення звукового значення вивчених букв, умінь читати з ними слова, склади, речення

Урок 52. Тема. Закріплення письма вивчених букв. Письмо великої букви н, складів і слів з нею

Урок 53. Тема. Звуки [л], [л’]. Позначення його буквами Л, л

Урок 54. Тема. Письмо рядкової букви л, складів та слів з нею

Урок 55. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами. Робота з дитячою книжкою

Урок 56. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо великої букви л, складів і слів з нею

Урок 57. Тема. Звук [в]. Позначення його буквами В, в

Урок 58. Тема. Письмо рядкової букви в, складів та слів з нею

Урок 59. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами.

Урок 60. Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви

Урок 61. Тема. Звуки [с], [с’]. Позначення його буквами

Урок 62. Тема. Письмо рядкової та великої букви с, складів та слів з нею

Урок 63. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 64. Тема. Письмо великої букви А

Урок 65. Тема. Звук [к]. Позначення його буквами К, к

Урок 66. Тема. Письмо рядкової букви к, складів та слів з нею

Урок 67. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 68. Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви

Урок 69. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 70. Тема. Письмо великої букви М, складів та слів з нею.

Урок 71. Тема. Робота з дитячою книжкою. Закріплення звукового значення вивчених букв

Урок 72. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо великої М

Урок 73. Тема. Звуки [р], [р’]. Позначення його буквами Р, р.

Урок 74. Тема. Письмо рядкової р, складів та слів з нею

Урок 75. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 76. Тема. Закріплення уміння писати вивчені букви

Урок 77. Тема. Звук [п]. Позначення його буквами П, п

Урок 78. Тема. Письмо рядкової букви п, складів та слів з нею

Урок 79. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 80. Тема. Письмо великої букви п, складів та слів з нею

Урок 81. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 82. Тема. Письмо великої букви Н, складів та слів з нею.

Урок 83. Тема. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Звуки [т], [т’]. Позначення його буквами Т, т

Урок 84. Тема. Письмо рядкової букви т, складів та слів з нею

Урок 85. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 86. Тема. Письмо великої букви т, складів та слів з нею

Урок 87. Тема. Робота з дитячою книжкою. Розвиток артикуляційно-вимовних вмінь

Урок 88. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо слів та речень

Урок 89. Тема. Звук [е]. Позначення його буквами Е, е

Урок 90. Тема. Письмо рядкової букви е, складів та слів з нею

Урок 91. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 92. Тема. Письмо великої букви е, складів та слів з нею

Урок 93. Тема. Звуки [д], [д’]. Позначення його буквами Д, д

Урок 94. Тема. Письмо рядкової букви д, складів, слів з нею

Урок 95. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 96. Тема. Письмо великої У

Урок 97. Тема. Звуки [з], [з’]. Позначення його буквами З, з

Урок 98. Тема. Письмо рядкової букви з, складів, слів з нею

Урок 99. Тема. Відпрацювання дзвінкої вимови слів

Урок 100. Тема. Письмо великої З

Урок 101. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 102. Тема. Письмо слів та речень

Урок 103. Тема. Робота з дитячою книжкою. Буква ь. Позначення ним м’якості приголосних.

Урок 104. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо Ь окремо та в поєднанні з іншими буквами

Урок 105. Тема. Звуко-буквений аналіз слів з Ь

Урок 106. Тема. Письмо слів та речень

Урок 107. Тема. Звук [б]. Позначення його буквами Б, б

Урок 108. Тема. Письмо рядкової букви б, складів, слів та речень з нею

Урок 109. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 110. Тема. Письмо великої Б

Урок 111. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 112. Тема. Самодиктант

Урок 113. Тема. Звук [г]. Позначення його буквами Г, г

Урок 114. Тема. Письмо рядкової букви г, складів, слів та речень з нею

Урок 115. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 116. Тема. Письмо великої Г

Урок 117. Тема. Звук [ґ]. Позначення його буквами Ґ, ґ

Урок 118. Тема. Письмо рядкової букви ґ, складів, слів та речень з нею

Урок 119. Тема. Робота з дитячою книжкою. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 120. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо великої Ґ

Урок 121. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 122. Тема. Письмо слів та речень

Урок 123. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 124. Тема. Письмо слів та речень

Урок 125. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 126. Тема. Письмо слів та речень

Урок 127. Тема. Підсумковий урок за семестр

Урок 128. Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви

Урок 129. Тема. Повторення і закріплення вмінь, пов’язаних з вивченими буквами.

Урок 130. Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви

Урок 131. Тема. Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч

Урок 132. Тема. Письмо рядкової букви ч, складів, слів та речень з нею.

Урок 133. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 134. Тема. Письмо великої букви ч, складів, слів та речень з нею.

Урок 135. Тема. Робота з дитячою книжкою. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 136. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо слів та речень

Урок 137. Тема. Звук [й]. Позначення його буквами Й,й.

Урок 138. Тема. Письмо рядкової букви й, складів, слів та речень з нею.

Урок 139. Тема. Відпрацювання техніки читання діалогічної форми. 5

Урок 140. Тема. Письмо великої букви й, складів, слів та речень з нею.

Урок 141. Тема. Звук [х]. Позначення його буквами Х,х.

Урок 142. Тема. Письмо рядкової букви х, складів, слів та речень з нею.

Урок 143. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 144. Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви

Урок 145. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 146. Тема. Письмо великої букви х, складів, слів та речень з нею

Урок 147. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 148. Тема. Письмо великої букви Р, складів, слів та речень з нею

Урок 149. Тема. Букви Я, я. Позначення буквою Я звуків [йа]

Урок 150. Тема. Письмо рядкової букви я, складів, слів та речень з нею

Урок 151. Тема. Робота з дитячою книжкою. Позначення буквою Я звука [а] та м’якості попереднього приголосного

Урок 152. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо великої букви Я, складів, слів та речень з нею

Урок 153. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 154. Тема. Письмо великої букви В, складів, слів та речень з нею

Урок 155. Тема. Звук [ж]. Позначення його буквами Ж, ж

Урок 156. Тема. Письмо рядкової букви ж, складів, слів та речень з нею

Урок 157. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами. Опрацювання Української казки «Лисичка і Журавель»

Урок 158. Тема. Письмо великої букви Ж, складів, слів та речень з нею

Урок 159. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 160. Тема. Списування друкованого речення. Малюнковий диктант

Урок 161. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 162. Тема. Письмо слів та речень

Урок 163. Тема. Звук [ш]. Позначення його буквами Ш, ш

Урок 164. Тема. Письмо рядкової букви ш, складів, слів та речень з нею

Урок 165. Тема. Вивчення напам’ять вірша П. Воронька «Кожушок»

Урок 166. Тема. Письмо великої букви Ш, складів, слів та речень з нею

Урок 167. Тема. Робота з дитячою книжкою. Звуки [ц], [ц’]. Позначення його буквами Ц, ц

Урок 168. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо рядкової букви ц. Написання речень

Урок 169. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 170. Тема. Письмо великої букви Ц, складів, слів та речень з нею

Урок 171. Тема. Звукосполучення [йі]. Позначення його буквами Ї, ї

Урок 172. Тема. Письмо великої і рядкової букви ї, складів, слів та речень з нею. Закріплення навичок написання слів з великої букви

Урок 173. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 174. Тема. Письмо великої букви К, складів, слів та речень з нею

Урок 175. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 176. Тема. Списування з друкованого тексту

Урок 177. Тема. Звукосполучення [йу]. Позначення його буквами Ю, ю

Урок 178. Тема. Письмо рядкової букви ю, складів, слів та речень з нею

Урок 179. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 180. Тема. Письмо великої букви Ю, складів, слів та речень з нею

Урок 181. Тема. Звукосполучення [йе]. Позначення його буквами Є, є

Урок 182. Тема. Письмо рядкової букви є, складів, слів та речень з нею. Письмо знака питання

Урок 183. Тема. Робота з дитячою книжкою. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 184. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо великої букви Є, складів, слів та речень з нею

Урок 185. Тема. Звукосполучення [шч]. Позначення його буквами Щ, щ

Урок 186. Тема. Письмо рядкової букви щ, складів, слів та речень з нею

Урок 187. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 188. Тема. Письмо великої букви Щ, складів, слів та речень з нею

Урок 189. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 190. Тема. Письмо великої букви Д, складів, слів та речень з нею

Урок 191. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 192. Тема. Письмо слів з вивченими буквами

Урок 193. Тема. Звуки [ф], [ф’]. Позначення його буквами Ф, ф.

Урок 194. Тема. Письмо рядкової букви ф, складів, слів та речень з нею

Урок 195. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 196. Тема. Письмо великої букви Ф, складів, слів та речень з нею

Урок 197. Тема. Звуки [дз], [дз’]. Позначення їх буквосполученням Дз

Урок 198. Тема. Письмо буквосполучення дз, слів с ним

Урок 199. Тема. Робота з дитячою книжкою. Звук [дж]. Позначення його буквосполученням Дж

Урок 200. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо буквосполучення дж, слів с ним

Урок 201. Тема. Апостроф. Графічна роль апострофа в українській мові

Урок 202. Тема. Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо

Урок 203. Тема. Післябукварний період. Т.Г.Шевченко — великий український поет.

Урок 204. Тема. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань

Урок 205. Тема. Бесіда-розповідь про Івана Франка

Урок 206. Тема. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань

Урок 207. Тема. Розвиток уміння читати склади, слова і речення з вивченими буквами

Урок 208. Тема. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами

Урок 209. Тема. Леся Українка. Опрацювання вірша

Урок 210. Тема. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами

Урок 211. Тема. Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків»

Урок 212. Тема. Списування друкованого тексту

Урок 213. Тема. Опрацювання тексту «Хороші звичаї»

Урок 214. Тема. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант односкладових слів

Урок 215. Тема. Робота з дитячою книжкою. Робота над текстом «Мрія збулася»

Урок 216. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант односкладових слів

Урок 217. Тема. Робота над виразним читанням вірша А. Костецького «Буде день веселий»

Урок 218. Тема. Виконання творчих письмових вправ. Списування прислів’я з Букваря

Урок 219. Тема. І. Січовик «Допиши віршика»

Урок 220. Тема. Наша мова

Урок 221. Тема. Подорожуємо просторами України

Урок 222. Тема. Подорожуємо просторами України

Урок 223. Тема. Слова ввічливості

Урок 224. Тема. Слова ввічливості

Урок 225. Тема. Алфавіт. Звуки мовлення. Букви

Урок 226. Тема. Написання букв алфавіту

Урок 227. Тема. За Б. Вовком. Підсніжник

Урок 228. Тема. Голосні звуки. Наголос. Склад

Урок 229. Тема. Перевірка навичок читання

Урок 230. Тема. Приголосні звуки

Урок 231. Тема. Робота з дитячою книжкою. Веселий настрій. Вірші та смішинки. Інсценування смішинок

Урок 232. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Буква ю

Урок 233. Тема. Робота над текстом «10 робітників»

Урок 234. Тема. Диктант

Урок 235. Тема. У світі тварин

Урок 236. Тема. Буква Я

Урок 237. Тема. Маленькі пуховички

Урок 238. Тема. Буква Є

Урок 239. Тема. Кругленькі, мов клубочки

Урок 240. Тема. Виконання творчих письмових вправ

Урок 241. Тема. На екскурсії

Урок 242. Тема. Буква Ї

Урок 243. Тема. Сонечко за всіма ходить

Урок 244. Тема. Букви Я, Ю, Є, Ї

Урок 245. Тема. Від чого розквітла ромашка

Урок 246. Тема. Букви г , ґ.

Урок 247. Тема. Робота з дитячою книжкою. Якого кольору земля

Урок 248. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Складаємо розповідь

Урок 249. Тема. Дощ іде, періщить

Урок 250. Тема. Буква Щ

Урок 251. Тема. Джмелик веселий

Урок 252. Тема. Буквосполучення дз, дж

Урок 253. Тема. Кольорові вірші

Урок 254. Тема. Буква Ь

Урок 255. Тема. За Д. Бісером. Троє кошенят

Урок 256. Тема. Перенос слів з Ь

Урок 257. Тема. Розповідається про…

Урок 258. Тема. Перенос слів з Ь

Урок 259. Тема. Наші зелені друзі

Урок 260. Тема. Апостроф

Урок 261. Тема. Морква солодка…

Урок 262. Тема. Описуємо предмет

Урок 263. Тема. Робота з дитячою книжкою. Казка «Як мишеня зупиняло час»

Урок 264. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Хто? Що? Слова-назви предметів

Урок 265. Тема. Загадки

Урок 266. Тема. Який? Яка? Яке? Які? Слова-ознаки

Урок 267. Тема. Загадки пригадаємо, нові прочитаємо

Урок 268. Тема. Що робить? Слова-дії

Урок 269. Тема. Прислухайся до мови природи.

Урок 270. Тема. Слова, протилежні за значенням

Урок 271. Тема. Свято Букваря

Урок 272. Тема. Підсумковий урок

Конспекти уроків навчання грамати (українська мова) 1 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *